گر شکست دلم صدا : خواننده این آهنگ زیبا رحیم جهانی امروز چشم ازجهان پوشید

9762386

                                      با تاسف به اطلاع هنر دوستان رسانیده میشود که گنجینه هنر موسیقی افغانستان رحیم جهانی در شهر سکرمنتو در شمال کالیفرنیا امروز صبح چشم از جهان بست.بهشت برین جایش باد . سایت  ماریا  دارو  مراتب تسلیت خویش را به  خانواده  جهانــــی و بخــــصـــوص همـــسر عــــزیــــزش خانم  « ثریاجان» سلما جهانی  و تمام  هنرمندان افغانستان تقدیم  میدارد.

روان رحــــیــــم جــــهــــانــــــــی  شـــــــــاد بــــــــاد 

جمال