زمامداران و سیاستگران جهان سوم در انحصار حلقه های مافیایی : مهرالدین مشید

کرونا

صدها دریغ و درد که زمامداران و سیاست گران جهان  سومی به بیماری خطرناک ثروت افزایی و خودبزرگ بینی واز خودبیگانگی های کشنده و دردناک دچار هستند. این بیماری ها سبب شده تا آنان در انحصار افرادی سودجو و حلقه های بدنام و تباه کار مافیایی قرار بگیرند. باتاسف افغانستان که یک زمانی عضو فعال کشور های جهان سوم بود و با اشتراک در  نخستین نشست کشور های غیر متهد ها در ۱۸ اپریل ۱۹۵۵در شهر باندونک اندونیزیا سیاست فعال بیطرفی خود را حفظ کرد و در دشوارترین مراحل مبارزات نهضت عدم انسلاک که در حمایت از نهضت های رهایی بخش ملی، خلع سلاح،  دیتانت، مبارزه برضد تبعیض نژادی تشکیل شده بود، به مثابۀ یکی از اعضای با اعتبار نقش و سهم خود را در راستای حفظ صلح و امنیت پایدار جهانی، به شایستگی بی نظیری بجا آورد؛ اما امروز چنان در چنبرۀ زمامداران و سیاستگران ناباب و انحصار حلقه های خودخواه، جاطلب، فاسد گیر مانده است که جز برای منافع خود، به چیز دیگری نمی اندیشند.

ادامه خواندن زمامداران و سیاستگران جهان سوم در انحصار حلقه های مافیایی : مهرالدین مشید

مسخ و تحریف اطلاعات؛ بازی با سرنوشت مردم و جاده گشایی به دشمنان : مهرالدین مشید

آنگاه که دستگاهیان دست به مسخ و تحریف می زنند

مسخ و تحریف اطلاعات در هر سطحی و از سوی هر شخص و نهادی چه دولتی و غیر دولتی باشد، صورت بگیرد، عواقب ناگوار و خطرناکی را در پیش دارد؛ زیرا اطلاعات به تعبیری حیثیت انرژی و ماده را در یک جامعه دارد که از یک طرف نور و روشنایی را در نماد آگاهی به جامعه به ارمغان می دهد و از سویی هم به جامعه قوت زیستن و توانایی و آماده گی برای مبارزه با رویداد ها می دهد. پس اطلاعات و اطلاع رسانی نقش بایسته و تعیین کننده را در سمت و سو دهی رخداد های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی دارد. هرگاه اطلاعات و اطلاع رسانی بویژه در سطح بلند سیاسی و نظامی در یک کشو ردر معرض مسخ و تحریف قرار بگیرند.

ادامه خواندن مسخ و تحریف اطلاعات؛ بازی با سرنوشت مردم و جاده گشایی به دشمنان : مهرالدین مشید

شکننده گی اوضاع و ناهماهنگی ها را دست کم نگیرید!؟ : مهرالدین مشید

افغانستان در جغرافیایی از ناکجاآباد تاریخ

خواستم در مورد اوضاع سیاسی و پیشامد های اخیر در کشور چیزی بنویسم تا گوشه ای از زوایای پیدا و پنهان افغانستان جنگ زده و ناامن را آفتابی کنم تا اندکی پرده از پشت و پهلوی حوداث در این کشور برداشته شود و با خواندن آنسوی حوادث سیمای راستین افغانستان در جغرافیای ناکجاآباد تاریخ آشکاراتر شود؛ زیرا افغانستان در این روز ها با آزمون های دشوارتر از گذشته رو به رو است. مردم نمی دانند که قرعهءخوش بختی بر مصداق این شعر حافظ قرعه ای فال به نام من دیوانه زدند”، به نام کدام دیوانه ای زده خواهد شد. این در حالی است که اوضاع بیش از هر زمانی شکننده و ناهمنگی ها در عرصه های نظامی و سیاسی وجود دارد. تروریستان با استفاده از این فرصت هر روز محاصرۀ کابل را تنگتر و فشار های نظامی و سیاسی آنان در حال افزایش است. با تاسف که اولیای امور وضعیت کنونی را دست کم گرفته و مصروف برد برد هایی اند که برد آن باخت های خطرناک را در پی  دارد. 

ادامه خواندن شکننده گی اوضاع و ناهماهنگی ها را دست کم نگیرید!؟ : مهرالدین مشید

ختم قرآن، چهل ومین روز پرواز ملکوتی شاعر نامدار و ستارۀ درخشان عرفان کشور: مهرالدین مشید

پرم بستی و پروایم نداری

این نیم بیتی یکی از مصرع  های شاه غزل های استاد حیدری وجودی است که در عین پربستن ها سخن از پر پرواز های بلند عاشقانه دارد و هرگز این چنین بربستن ها از پرواز ملکوتی او به اوج های شعر و عرفان چیزی کم نکرد؛ بلکه برعکس پرواز او را به سوی اوج های بیکران شعر و معرفت تا کرانه های ناکرانمند، پله به پله تا آستان خدا، شتابان تر نمود. او هرچند به تعبیری بال های پرواز به سوی بیکرانه های ملکوتی و عاشقانه را در ظاهر بسته می بیند و از بی پروایی معشوق وغم دل بستگی های او در رکاب عشق با شکوه سخن می گوید؛ اما او باز هم با آنکه خود را در برابر این پرواز تنگ دست دانسته و پریدن از قفس تنگ منیت ها و خودخواهی ها در نظر اش دشوار جلوه می کند وباز هم به امید تمنای دلدار گام ها را بلندتر نهاده و فراتر از زندان و قفس پا به بلندای شعر های عاشقانه و عشق های عارفانه می گذارد. 

ادامه خواندن ختم قرآن، چهل ومین روز پرواز ملکوتی شاعر نامدار و ستارۀ درخشان عرفان کشور: مهرالدین مشید

این جهان سفله پرور، بازار مکاره ای بیش نیست : مهرالدین مشید

جهان، مکاره بازاری سفله پرور و عروسکی در در دست خیمه شب بازان تاریخ

کرونا

بدون تردید این جهان سفله پرور است و هر از گاهی سفله ها با طامات بستن ها و تملق و گزافه گویی ها صدر نشین مجلس ها و سرخوان محفل ها بوده اند. این سبب شده تا سنگ بنای جهان با جور و ستم نهاده شود و سرنوشت انسان با خون گره بخورد و در هر زمانی به خاک و خون کشانده شود. از این رو سرگذشت انسان در تاریخ  هر از گاهی دردبار و غمن انگیز بوده و در هر برهه ای از تاریخ عدالت به چوبۀ دار آویخته شده و حق و حقیقت قربانی جور و آگاهی و آزادی و عدالت در پای جهل، اسارت و بیداد به قربانی گرفته شده است. از همین رو بوده که جهان در طول تاریخ عرصۀ مانور زمامداران داران ستمگر و مفسدان و ثروتمندان بوده است. این سیما های مستکبر در هر برهه ای از تاریخ در نماد فرعون و بلعم باعور و قارون یا تبر، تسبیح و طلا ظاهر شده اند و نه تنها ستم کرده اند و بدتر این

ادامه خواندن این جهان سفله پرور، بازار مکاره ای بیش نیست : مهرالدین مشید

راز های ناگفته در نوشته های مقام های امریکایی در مورد جنگ افغانستان : مهرالدین مشید

افغانستان قربانی چشم پوشی و سازش امریکا با پاکستان یا قربانی مافیا های امریکایی

از ماموریت صلح خلیل زاد در افغانستان در حدود یک سال و یازده ماه و از امضای معاهدۀ دوحه میان خلیل زاد و ملابرادر معاون سیاسی طالبان در حضور پامپئو وزیرخارجۀ امریکا به تاریخ ۱۰ حوت ۱۳۹۸ برابر به ۲۸ فبروری ۲۰۱۹ اکنون چهار ماه و ۱۶ روز سپری شده است. در مراسم امضای این توافقنامه که به دنبال هفت روز کاهش خشونت و هجده ماه مذاکرات فشرده میان امریکایی ها و طالبان در غیاب نماینده گان حکومت افغانستان امضا شد. قریشی وزیر خارجۀ پاکستان بحیث مهمان و نمایندگان سی کشور و سازمان‌ بین‌المللی حضور داشتند. آقای خلیل زاد پس از آن در ۲۳ اگست ۲۰۱۸ برابر به اول سنبلۀ ۱۳۹۷ بحیث نمایندۀ ویژۀ امریکا در روند صلح افغانستان تعیین گردید که پیش از آن رسانه ها به نقل از دو مقام امریکایی گزارش دادند که مایک پمپئو وزیر خارجۀ امریکا در نظر دارد

ادامه خواندن راز های ناگفته در نوشته های مقام های امریکایی در مورد جنگ افغانستان : مهرالدین مشید

دشمن تراشی پاسخی معقول یا طفره رفتن از واقعیت‌ها و خاک پاشیدن در چشم مردم: مهرالدین مشید

فرافگنی های سیاسی به بهانۀ مداخلۀ پاکستان و ایران توجیه ناپذیر است

هرچند بحث برسر مداخله های جدی کشور های پاکستان و ایران و مداخلۀ قسمی کشور های روسیه و هند و عربستان سعودی در افغانستان یک واقعیت است و این مداخله ها در افغانستان سرنخ درازی دارد؛ اما مداخلۀ این دو کشور پس از تهاجم شوروی زیر نام‌ دفاع اسلام جهانی ابعاد تازه گرفت و به  نحوی مشروعیت‌ پیدا کرد. اکنون که از تهاجم شوروی به افغانستان ۴۱ سال می گذرد؛ اما فاجعۀ آن هر روز عمیق و گسترده تر می شود. فاجعه ای که از پس از تهاجم شوروی در ۶ جدی ۱۳۵۸ آغاز شد و بعد شکست افتضاح بار این کشور، پیروزی مجاهدین، جنگ های تنظیمی، پیروزی طالبان و سرنگونی آنان بوسیلۀ ارتش امریکا و اکنون که از حملۀ امریکا به افغانستان ۱۹ سال سپری می شود، نه تنها از عمق و گسترده گی این فاجعه کاسته شده؛ بلکه برعکس دامنۀ آن با حضور نیرو های امریکایی بزرگتر نیز شده است.

ادامه خواندن دشمن تراشی پاسخی معقول یا طفره رفتن از واقعیت‌ها و خاک پاشیدن در چشم مردم: مهرالدین مشید

صلح افغانستان قربانی سیاست های طالب محور خلیل زاد و پاکستان محور امریکا: مهرالدین مشید

« مشید »

سیاست “طلا در مس” یا رویکردی متهورانۀ رهبران و سیاستگران طالب و غیر طالب

آیا زمان آن رسیده است که بازیگران طالب و حکومت و گروه های سیاسی زیر یک چتر جمع و با یک چرخش بزرگ وارد دیالوگی بین الافغانی شوند که در نتیجهء یک بازی آگاهانه و ماهرانه و فرصت شناسی جدید منافع ملی و اقتدار ملی افغانستان یک‌پارچه و متحد را در بازی با امریکا و سایر همپیمانان آن تامین کنند. درست این زمانی ممکن است که طرف های مختلف در یک دیالوگ بین الافغانی با گذشت از خودخواهی ها و منفعت طلبی های شخصی و قومی و گروهی با باج گیری از آنانی که بیش از چهل سال بدین سو افغانستان را به خاک و خون کشانده اند، موفق به تامین منافع ملی و احیای اقتدار ملی از دست رتبهء افغانستان شوند

ادامه خواندن صلح افغانستان قربانی سیاست های طالب محور خلیل زاد و پاکستان محور امریکا: مهرالدین مشید

سوگواری کتابخانۀ عامۀ کابل؛ پس از وفات حیدری وجودی؛ کتابخانۀ عامۀ کابل سوگوار است- نویسنده: مهرالدین مشید

امروز از غروب شاعر پرخاشگر و خورشید عرفان و ستارۀ تابناک معرفت، استاد حدری وجودی  ۲۵ روز سپری می شود؛ اما هنوز کتابخانۀ عامۀ کابل سوگوار است و دردمندانه در سوگ مردی نفس های سرد می کشد که بیشتر از پنجاه سال با آن همراز و هم سخن بود. امروز درست زمانی بیشتر به این نکته متوجه شدم که از کنار سرک عمومی متصل به کتابخانۀ عامۀ کابل عبور می کردم و چشمم به همان کلکینی افتاد که آیینۀ تمام نمای حیدری وجودی بود و با دیدن آن سیمای تابناک و درخشان او در ذهنم تداعی شد. در پشت این کلکین میز کار مرحوم نجم العرفا بود، اما نه تنها میز کاری، بلکه میزی که نماد عشق و عرفان و معرفت بود و در رگه های آن شناخت ومعرفت طنین انداز و در هر طنین آن گویی حقیقت و طریقت بهم سخت گره خورده بود. 

ادامه خواندن سوگواری کتابخانۀ عامۀ کابل؛ پس از وفات حیدری وجودی؛ کتابخانۀ عامۀ کابل سوگوار است- نویسنده: مهرالدین مشید

سلفی گری و تروریزم ابزار شبکه های استخباراتی؛ تیغ آخته بر گلوی میانه گرا ها :نوشتهء مهرالدین مشید

مکثی بر شعار های رنگین سلفی ها از اسلام حکومتی تا امارت و خلافت اسلامی

جریان سلفی که در تاریخ اسلام پیشینۀ زیادی دارد و سرآغاز آن به میانۀ قرن سوم قمری می رسد که این جریان فکری باظهور شخصیت های مختلف در گوشه و کنار جهان در طول تاریخ متحول شده است؛ اما هیچ گاهی این جریان به اندازۀ کنونی خطرناک و کشنده نبوده است. با تاسف این جریان از درونمایه های فکری اصحاب سلف خود  چنان انحراف کرده است که بجای تقویت داعیۀ وحدت اسلامی و آزاد سازی امت اسلامی برعکس مصروف از هم پاشی اسلام و به اسارت رفتن جهان اسلام است. 

ادامه خواندن سلفی گری و تروریزم ابزار شبکه های استخباراتی؛ تیغ آخته بر گلوی میانه گرا ها :نوشتهء مهرالدین مشید

سکوت در برابر مفسدان و زورگویان؛ جاده سازی برای طالبان است : نوشته ء مهرالدین مشید

فساد و زورگویی خطرناک تر از تروریزم استفساد و زورگویی دو پدیدۀ شومی است که خطرناک تر از موریانه تار و پود جامعۀ افغانستان را می خورد، هر روز ارزش زدایی می کند و حاکمیت قانون در کشور را به خطر افگنده است. سکوت در برابر مفسدان بزرگ و زورگویان دولتی و بویویژه افراد وابسته به مقام های دولتی معنای سکوت مرگبار در برابر ستم و بیداد و معنای به چوبۀ دار آویختن عدالت را دارد.  سکوت در برابر مفسدان و زورگویان خطرناک تر از پشت دادن به مبارزه با تروریزم است؛ زیرا سکوت در برابر زورگویان و قانون شکنان، از هر قماش و وابسته به هر مقام دولتی چه وزیران و چه اعضای پارلمان و چه رئیسان دادگاه ء عالی و سارنوالی باشند، گناه چه که جنایتی بزرگ و نابخشودنی در برابر مردم افغانستان است.

ادامه خواندن سکوت در برابر مفسدان و زورگویان؛ جاده سازی برای طالبان است : نوشته ء مهرالدین مشید

جان بولتون‌از افتضاح سیاسی در کاخ سفید پرده برداشت: نوشتهء مهرالدین مشید

 جان بولتون مشاور پیشین ترامپ کتابی نوشته زیر نام ” اتاق رخداد ها” که بررغم هشدار های دادگاهء عالی امریکا از چاپ‌ بیرون شد. وی در این کتاب پرده از راز های پشت پرده ء کاخ سفید برداشته است و در این کتاب نه تنها از افتضاح‌سیاسی در کاخ سفید پرده برداشته؛ بلکه سیمای واقعی ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز به حیث یک رهبر جاطلب و خودخواه و احساساتی به نمایش گذاشته است که برای رسیدن دوباره به کاخ سفید حاضر به عبور از هر خط سرخ و شکستن موازین اخلاقی است.

ادامه خواندن جان بولتون‌از افتضاح سیاسی در کاخ سفید پرده برداشت: نوشتهء مهرالدین مشید

اختلاف در کابل و همسویی امریکا و بریتانیا با پاکستان : نوشتهء مهردالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

افغانستان و بازی بزرگ جدید میراث حقه بازی های استعماری قرن نوزدهم سخن بر سر بازی بزرگ رقابت های سیاسی و نظامی دو امپراتوری بزرگ بریتانیا و روسیۀ تزاری را در آسیای مرکزی در خاطره ها تداعی می کند که در تمام قرن ۱۹ میلادی ادامه داشت. عبارت بازیبزرگ پس از رمان کیم نوشته رودیارد کیپلینک سر زبان‌ها افتاد.[۱]  وی در این رمان به مسایلی پیرامون «نفت و گاز» پرداخته است که حالا افغانستان را بار دیگر وارد این بازی بزرگ نموده است. شماری ها اصطلاح «بازی بزرگ» را به آرتور کانولی یک افسر اطلاعاتی در کمپانی هند شرقی بریتانیا نسبت داده اند.[۴]. از این رو شماری بدین باور  اند که این اصطلاح در یک ناآگاهی فاحش به رمان‌نویس بریتانیایی به نام رودیارد کیپلینگ در رمان نوشته خودش با عنوان« کیم» نسبت داده‌ شده است

ادامه خواندن اختلاف در کابل و همسویی امریکا و بریتانیا با پاکستان : نوشتهء مهردالدین مشید

به بهانۀ وفات پدرم که باوجوددردهای بی پایان برسکوی عزت ووقارتمکین داشت :نوشتهء مهرالدین مشید

این بارسخن رابه بهانۀ حادثۀ المناک وجانگدازپدرمهربانی آغازمیکنم که عمری رادرپای فقرسپری کرد ، رنج بی امان راپذیراشد ، دردهای بیدرمان رابه شانه های نحیف خود حمل نمود ، باهمه دشواریهادربرابر حوادث به نبردتسلیم ناپذیرپرداخت وبالاخره رنج های بی پایان من رابدون آنکه خمی به ابرو آوردوبه دل وجان قبول کرد. اوچون شهسوارعزت وغیرت هرگزتن به ذلت ندادوباسربلند هرآنچه درتوان داشت ، ازآن درراۀ سعادت من وخانواده ، اطرافیان ودیگر مردم کشوربه صورت قطع دریغ ننمود . بدون شک زنده گی باعزت ووقارحوصلۀ فراخ ودل بزرگ میخواهدتادشواریهای حیات باهمه تشددآفرینیهاوخشونت آفرینیهاازدامن آن به آسانی عبورنمایند ودامن آن آنقدرتحمل  ویرانگریها ونابودیهاراداشته باشد که زشتی ها  ” آرمان آه گفتن راباخودبه گور برند”و بادلی پرازکین وچرکین به زباله دانی های تاریخ فروریزند . ازهمینجا است که زنده گی پرغروروباوقار بهای گرانسنگی میطلبد وناگزیربرای آن بهای گزافی بایدپیشکش شود.

ادامه خواندن به بهانۀ وفات پدرم که باوجوددردهای بی پایان برسکوی عزت ووقارتمکین داشت :نوشتهء مهرالدین مشید

حکومت های پس از بن نزد مردم افغانستان مسوول و پاسخگو اند: نوشتهء مهرالدین مشید

کرونا

مردم افغانستان گذشته از کوتاهی ها و ضعف ها و شکستگی های نشست بن اول و بازی های سیاسی در آن از فیصله های این نشست حمایت نموده و از آن استقبال کردند؛ اما صدها دریغ و درد که خشت های حکومت بن در همان آغاز کج نهاده شد و رهبری کشور به مدیری مدبر و زعیمی قاطع و سیاستگری بی باک و صادق و جدی و در نتیجه کار به اهل کار سپرده نشد و وزارت ها و ولایت ها و سایر مقام های دولتی بدون در نظرداشت شخصیت و اهلیت افراد به گونۀگروهی و قومی تقسیم شد و بیشترین مقام های دولتی برای اشخاص فاسد و بدنام جهادی و غیر جهادی و افرادی بی کفایت صادر شده از غرب سپرده شدند. این آقایان هر کدام بجای خدمتگذاری به مردم و تمرکز نمودن به حل دشواری های مهم سیاسی و نظامی و اقتصادی کشور، برعکس گویی هریک مقام ها را بادآوده و غنیمت شمرده تلقی کردند و از هیچ نوع فساد و غارت و غصب وجنایت برضد مردم افغانستان دریغ نکردند.

ادامه خواندن حکومت های پس از بن نزد مردم افغانستان مسوول و پاسخگو اند: نوشتهء مهرالدین مشید

مداخلۀ ایران درافغانستان سنگین تر از پاکستان است٬جنایت ها و مداخلۀ سنگین ایران و پاکستان در افغانستان: نوشتهء مهرالدین مشید

با تاسف که در این نوشته از مداخلۀ کشوری در افغانستان به خاک و خون غلطیده و درگیر دشواری های بی پایان سخن می گویم که دیروز انقلابش را مال خود پنداشته و نه تنها از پیروزی اش جشن گرفتیم،  بلکه پیروزی آن را گامی برای رهایی افغانستان از زیر پاشنه های ارتش تا دندان مسلح سرخ تلقی کردیم و رهبران آن را قاید و پیشوا و امام خواندیم. در آن زمان فکر می کردیم که آنچه را در نوشته های رهبران انقلاب ایران خوانده بودیم؛ 

ادامه خواندن مداخلۀ ایران درافغانستان سنگین تر از پاکستان است٬جنایت ها و مداخلۀ سنگین ایران و پاکستان در افغانستان: نوشتهء مهرالدین مشید

به این نتیجه رسیدم که سیاست، دروغ های شاخداری است:نویسنده: مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

دی شب سفری در زمان را تجربه کردم  و خواستم به چند دهه پیش گذر نمایم. پیش از آن حدیثی از پیامبر در ذهنم تداعی شد که گفته است، “زمان را دشنام ندهید که زمان خدا است” این سخن پیامبر دلالت به اهمیت زمان دارد تا انسان ها متوجه اهمیت زمان شوند و با شناسایی زمان بویژه فضازمان است که انسان گام به گام شناخت را از خود آغاز و پله به پله به آستان خدا نزدیک می شود و متوجه می شود که به مقامی رسیده که به قول رومی: ” آنچه اندر وهم ناید آن شود”. هنوز این دغدغه در افکارم ناخن می زد که این پرسش در ذهنم جان گرفت. آیا سفر به آینده هم ممکن خواهد شد؟ آیا افرادی در گذشته موفق به این کار شده‌اند؟ و آیا در آینده علم و تکنولوژی در حدی پیشرفت خواهد کرد که امکان سفر در زمان را در آینده برای انسان به واقعیت تبدیل کند و پرده ار روی بعد چهارم به کلی برداشته شود؟ بنا بر این دریافتم که سفر در زمان رویای دیرینۀ بشر بوده و هست

ادامه خواندن به این نتیجه رسیدم که سیاست، دروغ های شاخداری است:نویسنده: مهرالدین مشید

در سوگ خورشید، مردی با عظمتی فراتر از عشق غروب خورشید برای طلوعی دیکر : مهرالدین مشید

شاد روان نجم العرفا حیدری وجود

سخن برسر غروب خورشید و سوگ آفتابی است که هرچند در طلوع جدید و متکامل تر رخ نموده است  و از آن به عنوان سقوط کاخ بلند فارسی و فروریزی کاجستان های سر به فلک کشیدۀ هندوکش فروریزی کاج عشق و عرفان و محبت تعبیر شده است، اما او اکنون سر در نیام خاک نهاده است. استاد وجودی شاعری دردآشنا که در دل های شاعران و عارفان و فرهگیان و اندیشمندان و خانقاییان و همگان جای داشت و همه وفات او را ضایعه عظیم به زبان و شعر و عرفان و فرهنگ و ادب کشور خواندند. حیدری وجودی مردی با عظمتی فراتر از عشق که دوست داشتنش خوانند، پس از بیماری جهان فانی را وداع گفت. مردی که داستان زنده گی اش با عشق آغاز شد و با عشق زنده گی کرد و با عشق پرورده شد و کوه و کتل های عشق را با بال اندیشه درنوردید تا شاهد به آغوش کشیدن عنقای عشق در مرز های لامکان محبت که جابلقا و جابلسای تاریخ اش خوانده اند، باشد 

ادامه خواندن در سوگ خورشید، مردی با عظمتی فراتر از عشق غروب خورشید برای طلوعی دیکر : مهرالدین مشید

مقدس ترین و مظلوم ترین موجود روی زمین روزت مبارک: نوشتهء مهرالدین مشید

“طفلی و دامان مادرخوش بهشتی بوده است –  تا به پای خود روان گشتیم سرگردان شدیم “

این روز را برای انسان بزرگی تبریک و مبارکباد می گویم که خداوند او را چنان بزرگ پنداشته است که با نهادن بهشت در زیر پایش به نوازش اش پرداخته است و چنان به مقام اش قدسیت بخشیده است که هرگاه سنگ را هم بر سر فرزندش بچرخاند که مادر را هرگز چنین نشاید، فرزند حق حتا اف گفتن را در برابر مادر اش ندارد. آری این روز را برای گرامی مادری تبریک می گویم که سمبول عطوفت است و نماد حوصله و استقامت که ایوب پیامبر از صبر اش انگشت بر لب بگذارد و آه اش فولاد را خاکستر کند و کوه ها در زیر آستان عظمت مادری اش سرتسلیم بگذارند و زمین زیر هیبت پرعاطفه و قدم های مبارک اش بلرزد و آسمان در حرکت دستان مهربانش سینه بگشاید و بال مهر بر سرش بگسترد. نخست بدین بهانه روز مادر را به ارواح مادرم و سایر مادران و تمامی مادران مظلوم و دردمند سرزمینم مبارک باد می گویم.

ادامه خواندن مقدس ترین و مظلوم ترین موجود روی زمین روزت مبارک: نوشتهء مهرالدین مشید

دمی با نجم العرفا حیدری وجودی از پیش قافله داران عرفان اسلامی … مردی که با عظمتی فراتر از عشق در بستر بیماری خوابیده است

مراد نجم العرفا حیدری وجودی

حیدری وجودی مردی با عظمتی فراتر از عشق که دوست داشتنش خوانند، در بستر بیماری افتاده است. مردی که داستان زنده گی اش با عشق آغاز شد و با عشق زنده گی کرد و با عشق پرورده شد و کوه و کتل های عشق را با بال اندیشه درنوردید تا شاهد به آغوش کشیدن عنقای عشق در مرز های لامکان محبت که جابلقا و جابلسای تاریخ اش خوانده اند، باشد. این مرد فرهیخته و وارسته و عارف شوریده دل و شاعر فرهیخته و آخرین قافله سالار عشق و طریقت و علم بردار شعر و عرفان و راه پیمای سلک محبت و داعیه دار مرید و مراد نجم العرفا حیدری وجودی است. سخن از حیدری سخن بر سر عشق و شور و جنون است، جنونی 

ادامه خواندن دمی با نجم العرفا حیدری وجودی از پیش قافله داران عرفان اسلامی … مردی که با عظمتی فراتر از عشق در بستر بیماری خوابیده است

اگر داروی الکوزی معجزه می کرد، میخ بر تابوت تروریزم کوبیده می شد : نوشتهء مهرالدین مشید

کرونا

اگر داروی الکوزی معجزه می کردبرج و باروی تروریزم فرو می ریخت، سلطه و شوکت آن واژگون می شد.

اگر داروی الکوزی معجزه می کرد، به پادزهر کرونا بدل می شد و تیغ یقین بر ناف دانش می نهاد. در این صورت لرزه بر اندام مافیای مواد مخدر می افگند، کمر تروریزم را می شکست و تمامی راز های ناگشودۀمبارزه با تروریزم را آشکار می کرد و فرصت میخ کوبیدن به تابوت آن میسر می گردید. آنگاه برج و باروی آن فرو می ریخت و سلطه و شوکت آن واژگون و برهمگان آفتابی می شد که جنگ افغانستان نه مبارزه با تروریزم بل جنگ تریاک است و افغانستان هم صحنۀرقابت مافیا های مواد مخدر بین المللی و طالبان به مثابۀ نیرو های اجیر و مزدور و چوب سوخت پیشقراولان این جنگ هستند. این مافیا های سیاسی و اقتصادی و مواد مخدر اند که به این جنگ باروت می پاشند و هزاران انسان را قربانی اهداف مافیایی و راهبردی خود می نمایند. 

ادامه خواندن اگر داروی الکوزی معجزه می کرد، میخ بر تابوت تروریزم کوبیده می شد : نوشتهء مهرالدین مشید

مرگ ملاهیبت الله سناریوی جدید آی اس آی پاکستان شبکه حقانی و داعش دو روی یک سکه هردو بازوی ارتش پاکستان : مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

رسانه های خارجی خبر مرگ ملاهیبت الله رهبر طالبان را افشا کردند. هرچند تا کنون طالبان و حامی آنان آی اس آی پاکستان در این مورد تا کنون چیزی نگفته اند. گزارش ها حاکی از آن است که رهبر طالبان سه ماه پیشتر درگذشته است و در مورد چگونگی مرگ او ابراز نظر نکرده اند. مرگ رهبران گروه های تروریستی مانند، طالبان، القاعده، بوکو حرام و داعش و سایر این گروه ها که تحت نظر شدید شبکه های استخباراتی به سر می برند، هر از گاهی مرموز و مبهم باقی می مانند؛ زیرا شبکه های حامی این گروه ها به دلیل افشا نشدن رابطه های شان با این رهبران از ابراز نظر در مورد زنده گی و مرگ آنان خودداری می کنند. آی اس آی پاکستان از گذشته ها بدین سو ثابت کرده که نه تنها زنده گی شخصی و فعالیتهای سیاسی و نظامی رهبران طالبان را، بلکه، مرگ آنان را نیز مدیریت می کند.

ادامه خواندن مرگ ملاهیبت الله سناریوی جدید آی اس آی پاکستان شبکه حقانی و داعش دو روی یک سکه هردو بازوی ارتش پاکستان : مهرالدین مشید

فریاد ها برضد بی عدالتی و تبعیض و احتمال دگرگونی ها در امریکا علم بردار مبارزه با تروریزم خود درگیر با تروریزم شده است: نویسنده-مهرالدین مشید

تظاهرات گسترده در امریکا که با کشته شدن جورج فلوید ۴۶ ساله آغاز شده است و جامعۀ امریکا را به انفجار بی پیشینه ای رو به رو کرده است. پس از این حادثه هزاران تظاهر کننده را به شهرهای اوریگان، ویرجنیا، تکزاس، کالیفرنیا و اوهایو کشانده و اکنون به بیش از ۳۵ ایالت امریکا گسترش یافته است. این سخنان ترامپ که در سخنرانی خود خطاب به مردم امریکا گفت : “من برای محافظت از شما خواهم جنگید؛ ما هرگز نباید در برابر خشم یا نفرت سر فرود آوریم” یا این سخنان او “: … ما هرگز نباید در برابر خشم یا نفرت سر فرود آوریم. اگر شر و خشونت حاکم شود، دیگر هیچ یک از ما آزاد نخواهیم بود” . وی بسیج تمامی منابع نظامی و غیر نظامی را برای سرکوب کردن شورش و متوقف کردن غارت برای پایان بخشیدن به ویرانگری و آتش افروزی مجاز شمرد.

ادامه خواندن فریاد ها برضد بی عدالتی و تبعیض و احتمال دگرگونی ها در امریکا علم بردار مبارزه با تروریزم خود درگیر با تروریزم شده است: نویسنده-مهرالدین مشید

جنگ شاخ طالبان را نشکست آیا صلح معجزه ای خواهد کرد توافقنامۀ دوحه پایان فاجعه یا سر آغاز غم نامۀ تازه : نوشتهء مهرالدین مشید

امریکا پس از حادثۀ یازدهم سپتمبر و سرنگونی برج های تجارتی جهان با متهم کردن اسامه و انکار ملاعمر از تحویلی او به امریکا زیر نام مبارزه با تروریزم به افغانستان لشکر کشی نمود.                                          بوش توانست تا با تبلیغات گسترده و یا بهتر گفت، باانفجار رسانه ای افکار جهانیان را به این حادثه متمرکز بسازد و با مظلوم نشان دادن امریکا حمایت و پشتیبانی کشور های جهان به شمول پاکستان، روسیه، چین و ایران را بدست آورد. هرچند پاکستان از حامیان اصلی طالبان در ابتدا مقاومت کرد و اما این سخن بوش که به جنرال مشرف گفت، یا با تروریزم و یا با امریکا؛ پای مشرف را لرزاند و در ظاهر حمایتش را از مبارزه با تروریزم اعلان کرد، اما در عمل حامی تروریزم باقی ماند.

گیری شرون نمایندۀ  سیا که در هنگام  شهادت مسعود در صحنه حضور داشت. وی از طریق تاجکستان در ۱۲سپتمبر وارد کلیفرنیای امریکا شد و اما ادارۀسیا در ۱۷ سپتمبر او را با چمدان یک میلیون دالری دوباره به پنجشیر فرستاد تا توافق و هماهنگی جبهۀشمال را با تهاجم امریکا کسب کند. (۱) 

ادامه خواندن جنگ شاخ طالبان را نشکست آیا صلح معجزه ای خواهد کرد توافقنامۀ دوحه پایان فاجعه یا سر آغاز غم نامۀ تازه : نوشتهء مهرالدین مشید

چرا حکومت های افغانستان از بر خورد واقعی سیاسی با پاکستان می ترسند؛ چگونه میتوان پاکستان را از مداخله در افغانستان برحذر داشت. نویسنده: مهرالدین مشید

خط دیورند مرز بین هند وستان وافغانستان

این پرسش در ذهن همگان خطور می کند که چگونه و چرا حگومت های افغانستان پس از تشکیل پاکستان به گونه ٕ واقعی با پاکستان رو به رو نشده و هر از گاهی از رویارویی واقعی سیاسی فرار کرده اند. حکومت های افغانستان بجای اینکه به گونۀ مستقیم مشکل میان دو کشور افغانستان و پاکستان را از نزدیک مطرح کنند و برای حل آن راه های واقعی و ممکن را مطرح کنند تا بر کشیده گی طولانی تاریخی میان دو کشور پایان نقطۀ پایان بگذارند، برعکس آنان با رویکرد های سیاسی ماجراجویانه به شدت منازعه میان دو کشور افزوده اند. 

ادامه خواندن چرا حکومت های افغانستان از بر خورد واقعی سیاسی با پاکستان می ترسند؛ چگونه میتوان پاکستان را از مداخله در افغانستان برحذر داشت. نویسنده: مهرالدین مشید