دزد با پشتاره

11164786_820586478008344_2188000676311615871_n

  قای کاظم کاظمی ُ اولا من دوست یک دزد فرهنگی نیستم دوم اینکه با این ادعا ی باطل دزدی تان مخفی نمیشود . سوم شادروان غبار کتاب را نوشت وبرای هیچ کس حق نداده که در کتابش دست بزند ……چهارم شما دزدی تان را در حاشیه میگزارید . دزد محکوم است و حق آن را ندارد که بالای تمام ملت افغانستان با همفکران خود حمله و خطاب به ملت نجیب افغانستان چنین اهانت کنند : « حیف تو هست به این ملت جاهل و احمق ُ اینها لیاقت ترا ندارند » و شما گفته اید « خوشبختانه آنانیکه قدر کار را بدانند … میدانند وهمیشه مشوق من بوده اند » از اینجا ست دانش تان از دماغ فواره کرده است. وحالا که مشت دزدی تان بازگردید پشتاره ء دزدی تان را عقب دروازه ناشر تان میگذارید …حیف …که با ناشر تان نیز وفادار نیستید .