مراتـــب تســلیــت و تــعــزیــت بــه مــحــتــرم مــحــمــد قـــوی کــــوشـــان

جوان نازنین در خاک رفتی

از این دنیای غم غمناک رفتی

زدی آتش به جان دوست داران

چو گل پاک آمدی و پاک رفتی

بدین  وسیله  مراتب  تسلیت  و تعزیت خویش را خدمت  دانشمند  محترم  محمد قوی  کوشان  مدیر مسوول جریده  وزین امید  وفامیل محترم شان به نسبت  وفات پسر ارجمند شان  مرحوم  محمد عصیم کوشان٬ تقدیم میداریم  . برای مرحوم فردوس برین آرزو  نموده  و  برای  تمام دوستان  و فامیل  محترم کوشان صبر جمیل  از خداوند جلیل  خواهانیم .

هرشام تلاوتی زیک فاجعه ایست

هر صبح تولد دگر واقعه ایست

از زندگی تا به مرگ این خلق خدا

یک گام بهم نیامدن فاصله ایست…

انالله واناالیه راجعون