احـسـاس مــن « مـیـرا احـساس» کـتـاب اشــعــارکــه تازه بــه طــبـع رســیـده اســت .

 Rajni book coverخانم  رجنی کمار  پران  فرزند  شادروان  پران ناتهّ غنمیت « هنرمند معروف» رادیو  افغانستان  میباشد.               خانم پران  خود نیز مانند پدر مرحوم  شان  در رادیو  افغانستان  خدمت  زیاد  نموده  اند  او یکی از خوبترین  نطاقان  مدیریت  نشرات  خارجی  « زبان  اردو» رادیو  افغانستان  بود . وی  در اثر جنگهای  داخلی  مجبور به  ترک  وطن گردید و  در امریکا  مهاجرت نمود . اکنون در ایالت  نیویارک  ایالات  متحده  امریکا  زندگی  مینماید.

با نام  و صدای  خانم  پران  هموطنان ما آشنائی دارند  امااز اشعارش کمتر  مطلع  اند.                                    خانم پران  اشعار  زیاد بزبان اردو  و اندک هم  بزبان  دری  داشته  است  که هموطنان  ما در سایت  های انترنتی  آنرا  مطالعه  نموده  اند. وی  کنون موفق  به  چاپ  کتاب  بنام  « احساس من» گردیده  است.

کتاب  احساس  من  دارای یکصدو  چهل  وچهار  صفحه  بوده  که  در بین  دو پشتی  زیبا احساس  من  سه  نظم  و ده  دوبیتی  و متباقی  غزل  های  خوب  جابجا شده  است .

سایت  ماریا  دارو  این  موفقیت  بزرگ  را برای  خانم  پران  تبریک  گفته  به  تمام  هموطنان ما که با زبان  اردو  آشنائی  دارند ٬ اطلاع  میدهد که  این اشعار  زیبا را مطالعه  نمایند.