دو گزارش پارلمان انگلیس در سه ماه گذشته سخت مایوس کننده است !: نوشته دکتور شهیرنثاری

nesariکتور شهیر نثاری  هنوز هم که هنوز است  بعضی از قدرت های جهانی مسولیت وحشت، دهشت و بلاخره بدبخنی ها آوره گی ها را در افغانستان و سایر کشور های اسلامی بر گردن ملت های شان میاندازند.

با تاسف که جنایات و فجایع را که ترورستان و افراطیون زیر نام دفاع از دین اسلام در کشور ما و سایر کشور های مانند عراق، سوریه و لیبی  براه انداخته اند، نه تنها که باعث بدبختی، فقر و آوراگی مردم بیگناه این سرزمین ها گردیده است بل ذهنیت بسیاری از مردم جهان را در مورد مسلمانان مخدوش ساخته است. در کمتر مجلس و یا نشست خارجی است که به این گونه ذهنیت ضد اسلامی – میان تهی  بر نخورید. در اکثر موارد مردم سایر کشور ها فکر میکنند که این مردم سرزمین های ما استند که دست به ناامنی زده و باعث گسترش نا امنی و بدبختی شده باعث تضعیف دولت های شان میشوند.

جای شک نیست که افراطیون و بنیادگرایان با پشتیبانی باداران و تمویل کننده های شان در جنگ افروزی  و گسترش خشونت، آوارگی  و از هم پاشی حکومت ها نقش بازی میکنند ولی ما باید از یاد نبریم که در بسیاری از موارد بعضی از قدرات های جهانی استند که در فرو پاشی حکومت ها مستقیما دخیل استند.

در بسیاری از موارد قدرت های جهانی از دخالت مستقیم شان در فرو پاشی حکومت ها که باعث افزایش خشونت ، ویرانی، فقر و بلاخره آوراگی مردم شده است شانه خالی کرده و مسولیت تمامی بدبختی و ناهنجاری را بدوش مردم بیچاره و بدبخت میاندازند.

در سه ماه گذشته این دومین باریست که پارلمان انگلیس مشارکت و سهم گرفتن دولت انگلیس را در  حمله و سرنگونی بعضی از دولت ها اشتباه میداند.

سه ما قبل کمیته تحقیقات انگلیس درباره جنگ عراق گزارش خود درباره دخالت بریتانیا در جنگ عراق را منتشر کرد.

و به نقل از بی‌بی‌سی، جان چیلکات قاضی بازنشسته و رئیس کمیته تحقیقات انگلیس در مورد جنگ عراق با قرائت گزارشی تاکید کرد تصمیم حمله به عراق تصمیم درستی نبود و به اهدافی که دولت انگلیس اعلام کرده بود دست پیدا نکرد.

چیلکات در انتها گفت: اکنون روشن است که تصمیم‌گیری درباره عراق بر مبنای اطلاعات و ارزیابی‌های معیوب گرفته شد. این اطلاعات و ارزیابی‌های ناقص باید به چالش گرفته می‌شد، اما نشد.

در گزارش “هیئت تحقیق نقش بریتانیا در جنگ عراق” از تونی بلر، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، به عنوان “عامل محرک” روند تصمیم‌گیری “شتابزده” ‌در رابطه با شرکت این کشور در جنگ نام برده شده است.

حالا بار دیگر دیروز یک کمیته پارلمان بریتانیا از نحوه مداخله این کشور در جنگ دیگری انتقاد کرد. این بار مداخله این کشور را در جنگ لیبی انتقاد کرده است. به گفته کمیته امور خارجه پارلمان بریتانیا، دیوید کامرون تحت تاثیر رییس جمهوری سابق فرانسه، وارد عملیات نظامی در لیبی شد و تصمیم به مداخله در جنگ بدون اطلاعات دقیق و قابل اعتماد بود و برنامه ای برای لیبی بعد از قذافی وجود نداشت.

و اما ادامه بحث !

حالا کدام انسان بیدار و آگاه از هر دین و آیین و هر کنج این کره خاکی با توجه به وضعیت ناجور و بدختی روزافزون فعلی در کشور های ذکر شده ، چطور میتوانند به این سادگی به این ماجرا نقطه بایان بگذارد ؟

بحث در اینجاست؛ اگر هر بار چند کشور قدرتمند دست بدست هم داده و نظامی را بدون داشتن دلیل روشن و یا اجماع بین المللی و بلاخره بدون داشتن آبسیون و یا انتخاب دوم سرنگون کنند و از اثر سرنگونی آن ملت ها از هم بپاشند، افراطیون خونخوار به جان مردم بریزند، شهر ها به آتش کشیده شوند، به زنها تجاوز گروهی صورت بگیرد ، مردم آواره شوند ، فقر و مصیبت دامنگیر جامعه شود  . . . . وبلاخره هر یک از کشور های قدرتمند با چشمان باز و از طریق رسانه های معتبر و مجهیز شاهد این همه بدبختی و روزبد ،کشتار مردم  در داخل قفسه ها و لیلام زنان و دختران و بلاخره آورگی و گرسنگی باشند و در آخر کار جهت رفع مسولیت با نشر گزارشی در چند پاره کاغذی به بسیار سادگی از کنار ماجرا بگذرند  و بگویند اشتباه کردیم .

بلاخره ما باید بدانیم که آیا مسولیت ، هزینه و بلاخره جواب تمام بدختی ها را میتوان صرف با بیان اینکه اشتباه کردیم ادا کرد ؟

نخیر ! هر گز نه ! مردم  کشورهای  بحران زده و جامعه جهانی  نباید به ادامه این سناریو دست زیر الاشه نشسته و از کنار این همه بدختی، خشونت و آورگی که از اثر سیاست نادرست  بعضی از قدرت های جهانی صورت میگیرد به سادگی بگذرند. قدرت های ذکر شده باید تمامی مسولیت خود را پذیرفته و هزینه آنرا بپردازند.

Sources :

http://www.bbc.com/persian/world/2015/10/151025_l30_iraq_invasion_blair_cnn_iv

http://www.aljazeera.com/news/2016/09/uk-parliament-report-criticises-libya-intervention-160914101755665.html

http://www.dw.com/fa-ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-19382364

148