واقعیت های عجیب و غریب « قسمت اول »: هــارون یــوسـفــی

 تعداد کلماتی که روزانه در تیوتر نوشته میشوند ،برابر اند به ده ملیون صفحهء یک کتاب.

———-

صدام حسین و جورج دبلیو بوش همیشه بوت های خود را که ساخت دست بودند از از عین مغازه که در ایتالیا است میخریدند.

———

وقتی تابلوی «مونالیزا» از موزیم «لوور »فرانسه دزدی شد، یکی از کسانی که بالایش مشکوک بودند، پابلو پیکاسو بود.———-

بعضی از الماس ها بیش از سه ملیون سال عمر دارند.

—————-

در افغانستان و عراق ، برای کشتن هر مخالف دولت، 250,000 مرمی استفاده شده که از لحاظ وزن برابربه 3 تن است.

———–

بزرگترین مروارید جهان 14 پاو وزن دارد.

———–

بین سالهای1748و1771 در فرانسه خوردن کچالو غیر قانونی بود.

\

———–

در قرن 12، نیروی نظامی دنمارک متشکل از 7 نفر بود.

———

خاک مهتاب، بوی باروت را دارد.

————

فیدل کاستر محاسبه کرده که با نتراشیدن ریش خود، سالانه ده روز صرفه جویی میکند.

—————-

با پوشیدن دو هفته پتلون کاوبای، به تعداد یک هزار باکتریا در پیشروی و یکهزار و پنجصد تا دوهزار در عقب پتلون جا میگیرند.

—————–

دانشگاه «هاروارد»در امریکا، بزرگترین کلکسیون مورچه دنیا را دارد.

——————

شهر نیویارک سالانه به اندازه یک انچ از اروپا فاصله میگیرد.

—————–

جیمز گارفیلد-بیست ومین رییس جمهور امریکا، میتوانست همزمان با یک دست خود به زبان یونانی و با دست دیگر خود به زبان لاتین بنویسد.

——————–

90 درصد جرایم درولایت هلمند از سوی پولیس آنجا صورت میگیرد.

——————–

50 درصد از سربازان امریکایی در سال 2012 در اثر خودکشی ازبین رفته اند تا در جنگ.

این واقعیت ها را از کتاب : « 1:227Facf »

چاپ 2012 لندن برای تان ترجمه کردم

هارون یوسفی

ادامه دارد

Boost Unavailable