اعـلان فـوتـی٬ شـادروان عبـدالحـکیـم غـیـاثــی

 عالیه قدیری مادر، مژگان غیاثی همسر، سهیلا رحیم عزیز و شکیلا عابر خواهران٬ نیلاب غیاثی دختر، فهیم غیاثی پسر٬ میرعبدالرحیم عزیز شوهر خواهر ٬ مینا فضلی خشو ٬ یما عزیز، سحر عزیز رفوگران، عمر عابر و لمر عابر خواهر زاده ها

بی بی حاجی ماه گل نقشبندی، بی بی جاجی  نسرین حبیبی، رویا سلیمی، شیما رحیمی، شیلا علیم و شهلا رشاد عمه ها ٬ احمد  شاه حیدر و داوود حیدر پسران عمه، ذکیه برومند، رحیمه حیدر و لیلماه میرزی دختران عمه٬ مرسل احمد و مهریه سلیمی خاشنه ها ٬ احمد بکتاش فضلی، احمد سروش فضلی و عصمت الله عظیمی خُسر بره ها

نسبت وفات عبدالحکیم غیاثی به اطلاع دوستان رسانیده میشود  که جنازۀ آن مرحومی به تاریخ 6 مارچ روز دوشنبه به ساعت یک (1) بعد از ظهر در

     National Funeral Home

7482 Lee Highway, Falls Church, VA 22042

به خاک سپرده میشود.

فاتحۀ مردانه و زنانه از ساعت  3 الی 5 بعد از ظهر همان روز در                           

Royal Banquet Hall, 6355 Rolling Road

Springfield, VA 22152

برگزار میشود.

إنا لله وإنا إليه راجعون

***

نــوت : سایت  ماریا دارو  مراتب  تسلیت  خودرا نسبت این  ضایعه بزرگ  به  تمام خانواده محترم غیاثی  ابراز  میکند و ازخداوند جلیل  برای  متوفی  بهشت برین وبرای فامیلش صبر جمیل میخواهد.