مـراتـب تـسلیت به خـانـواده شـادروان شنـبـلی!!

با تأسف اطلاع يافتیم که سلطانعلی شنبلی یکـتـن از همکاران  اسبق  رادیو تلویزیون ملی افغانستان  به تاريخ هشتم ماه اپريل « 2017 » در تورنتوی کانادا چشم از جهان بست.
                     انا الله و انا اليه راجعون.
آقای شنبلی مدت  طولانی  در بخش های  مختلف  رادیو تلویزیون  مــلی  افغانستان  ایفای  خدمت  نمود  وی  از جمله  همکاران پر تلاش  در امور یومیه بود و با روش  و اخلاق  حمیده با تمام  پرسنل  رادیو تلویزیون پیش آمد ٬ داشت . سالهای هجرت مديريت مسؤل نشريه “انديشهء نو” را در کانادا به عهده داشت و هفته  وار آنرا به نشر می سپرد.
روان آقای شنبلی را شاد ميخواهیم  و برای خانواده و نزديکان و همکارانش صبر جميل طلب ميکنیم از طرف : سایت  ماریا دارو