نشر کتاب در ونکوور کانادا

نشر کتاب
ستار صابری

The wandering waves”

Memoir of Afghan cartoonist

کتاب نویسند و نقاش مستعد کشور محترم ستار صابری به زبان انگلیسی بنام “کتاب موج سرگردان” خاطره ی  یکاتونیست افغان” اقبال چاپ یافته و داخل کتاب فروشی ها گردید. روز بیست و هشتم ماه می پروگرام ویژه یی  در یکی از بزرگ ترین کتاب فروشی های شهر ونکوور بنام “چاپتر”واقع در گرانویل مرکز شهر ونکوورترتیب یافته بود.


نویسندگان و علاقمند به کتاب در این کتابخانه جمع و محترم ستارصابری نویسنده کتاب از مدعووین استقبال نمود. در این پروگرام پوستر های نقاشی شده ضد جنگ  توسط ستار صابری نیزبه نمایش گذاشته شده بود که توسط اشخاص موظف در رابطه به محتوای نقاشی شده توضیحات لازم داده میشد. محترمه شفیقه نورزی مدیر مسؤول نشریه زن در رابطه گفت:  “کتاب موج سرگردان” خاطره ی  یکاتونیست افغان” صفحه  را در مبارزه بر حق نویسنده و کارتونیست جوان ما در دفاع از مظلومیت  و بیچاره گی مردم و به خصوص زنان توضیح لازم ارآ نموده است. در این کتاب  اصول نبرد با خرافات بصورت دقیق نقاشی و بیان شده است.

شاعر افغانی محترم کبیر فرخاری گفت: “خاطره ی  یکاتونیست”میتواند راهای مبارزه بر حق اعلیه نا ملایمات را بصورت درست نشان دهد و انسانها را از راهای خرافی باز دارد” گوینده ی خوش آواز و شاعر مستعد خانم نسرین جمالزاده گفت: “آقای ستار نقاش  متعهد است . آثار نقاشی او”کتاب موج سرگردان” خاطره ی  یکاتونیست افغان”  در   بیان درد های مردم،  ناهنجاری ها و نابسامانی  های جامعه است. از اینرو هر خواننده  میتواند وضعیت جامعه را در یک دوره ی از زمان درک کند.”یکی ازمترجمین و کنسلرهای ایران اقای (بهمن شیرازی   ) که برای بازدید از کتاب آقای صابری به کتابفروشی آمده بودن گفت: “کتاب موج سرگردان” خاطره ی  یکاتونیست افغان”   یکی از بهترین آثار افغانی به زبان انگلیسی  هست توسط نویسنده ی افغانی ستار صابری نوشته شده این کتاب یک اثر قدرتمند علیه ظلم و استبداد دور طالبان و اندیشه های فرسوده و تاریک دوران عتیق است.” محترم مجید قیام رییس خانه فرهنگی “مولانا” در رابطه گفت: ” درکتاب موج سرگردان” خاطره ی  یکاتونیست افغان” کلمات شیرین، سلیس و جذاب و ساده انگلیسی  بکار رفته است که خواننده با داشتن زبان ابتدایی انگلیسی آنرا خوانده و بهره برداشته میتواند. و اصل مهم  جذابیت آن  در سلاست و روانی کلمات انگلیسی و پر جاذبه بودن موضوع است.” محمد اسلم نورزی یکی از فرهنگیان افغانی که از امریکا تشریف آورده بود عضوی انجمن ایفا است و در افغانستان مکاتب و کودکستانها ساخته اند وچاه عمیق  در نقاط مختلف کنده اند ،هنگام دیدن از قدرت رسامی محترم صابری یاد آور گردید ” مردم افغان در کشور غرب به سه دسته تقسیم شدند. دسته اول کسانی اند که همیشه در فکر وطن اند و دسته دوم بی علاقه و دسته سوم علاقه به وطن ندارند و نقش هنر مند را ارج و اهمیت نمی دهند .” شاعر ذواللسانین کشور ما محترم اسحاق ثنا که چند بیت از اشعار شان چاپ  این کتاب شده است” گفت:”خدمات صادقانه و بهتر گفته شود عاشقانه جناب ستار صابری کاتونیست پر تلاش در نوشتن”کتاب موج سرگردان” خاطره ی  یکاتونیست افغان”  ارزش یک پدیده ی هنری را دارد که گوشه ی از گوشه های مظلومیت جاری در کشور مخصوصآ ان مظالم که به قشر محروم جامه ما یعنی زن رواست پرده بر میدارد که این عمل او قابل ستایش است من این موفقیت و چاپ”کتاب موج سرگردان” خاطره ی  یکاتونیست افغان”  را به جناب صابری تبریک گفته آرزو مندم در آینده های نه چندان دور این کتاب از زبان انگلیسی هم اکنون عشاعۀ یافته بزبان  فارسی دری نیز چاپ و به اختیار علاقمندان گذاشته شود بهتر خواهد بود.”
نویسنده  درباره کتاب می‌گوید: کتاب موج سرگردان  داستان واقعی خاطرات من است که من هم یک قطره ازین امواج میباشم .این کتاب تصویر دقیق و آیینه افغان است .این کتاب هیچگونه جهت خاصی ندارد . اگر در بعضی از قسمت های این کتاب چیزی های نوشته شده باشد که مورد علاقه خواننده اش قرار نگیرد معذرت میخواهم . من یک مبارز ضد جنگ میباشم و باید واقعیت را بگویم. “موج سرگردان” دارای موضوعات سیاسی، هنری و عشقی و خواننده آن بالای سنین هزده و بخصوص طبقه جوان میباشد.هشتاد اثر هنری، پوستر، کاریکاتور که مطابق  به محتوای داستان است درصفحه های این کتاب چاپ شده . کتاب توسط محترمه  فرین “آیینه ساز ترجمه شده است که خواننده حتی با داشتن زبان ابتدایی  انگلیسی آنرا میتواند بخواند. ستار صابری بیشتر از هفت سال میشود همراه با خانم و اطفال خود در شهر ونکوور کانادا زندگی دارد و یکی از اعضای فعال خانه فرهنگی “مولانا” می باشد.  آرزومی بریم که اقای ستار صابری نقش خویش را در این راه ادامه دهد و اسباب رنج و الام مردم کشور را کم بسازد و چون آفتاب در عرصه هنر خویش بدرخشد.