پارچه مرثیه ی در سوگ درگذشت مولانا صاحب عبدالکبیر فرخاری شاعر حماسه سرای کشور : م- اسحاق ثنا

(فرخاریا) به یاد تو من ناله سر کنم
اشک از دو دیده بارم و رخسار تر کنم
شب ها به ناله آیم و آه و فغان کشم
گوش فلک ز ناله‌ی خود تا که تر کنم
گویم ز خلق و خوی نکویت به صد زبان
یک یک به صفحه آرم و عالم خبر کنم
                                               بودی تو اهل دانش و عمل و فضیلتی
می زیبد هرچه وصف ترا بیشتر کنم
نوباوگان ز درس تو شد صاحب کمال 
من آفرین به سعی تو صاحب هنر کنم
دیدی ز روزگار بسی رنج بی شمار
کمتر کسی سراغ چو تو در بشر کنم
در وصف شعر و شاعری‌ات بشنوم ز کس
من گوش جان پر از دُر و یا هم گًهر کنم
بودی فروغ بزم ادیبان شهر ما 
پیدا کجا همچو تو صاحب اثر کنم
جایت بهشت همچو ثنا خواهمت همیش
من هم دعا به یاد تو شام و سحر کنم
محمد اسحاق ثنا
ونکوور – کانادا
۷ اکتوبر ۲۰۱۸