فوزیه میترا خوبترین نطاق رادیو تلویزیون افغانستان : م – یوسف هیواددوست

 او میګوید (( رادیو تلویزیون هر ملت ، در اصل زبان همان ملت است )).آرې!پس از افتتاح تلویزیون در افغانستان او نیز یکي از همان نطاقان پیشګام ما بود ، او نیز تلاش داشت زبان ملت واحد ما ګویا و رسا باشد .از فوزیه جان میګویم ، فوزیه جان میترا .آن همکار عزیز مان که حتی در زمان نوجواني و تعلیم ،در آوانیکه متعلم مکتب بود به نطاقی علاقه فراوان داشت و ګاهي خواب میدید که عقب میکروفون رادیو و تلویزیون نشسته ،اخبار ، جریانات و حالات کشور و جهان را برای هموطنانش میخواند ، وقتی بیدار میشد ، عطشش فزونی ګرفته تا اینکه براستي هم یک روز ، یک روز آفتابي روشن به دفتر نطاقان رادیو تلویزیون آمد و پس از امتحانات زیاد ، چانس کار در یګانه رادیو و تلویزیون افغانستان را بدست آورد (۱۳۵۷ )و بدین ترتیب همه خواب هایش به حقیقت مبدل شد،

با دل و جان صبح تا شام در آن موسسه فرهنګي مصروف نطاقي ، برنامه سازي و نوشتن مطالب برای برنامه های مختلف بود ، ګویي به عشقش رسیده باشد ، عاشقانه کار میکرد، بلې ! او عاشق میکروفون و میز عقب کمره تلویزیون بود .او را همه همکارانش دوست داشت ، چون خوش اخلاق ، نیکو برخورد و در کارش هوشیار بود .صدای ګیرا اش و سواد نطاقی اش او را زود به پله های بالای شهرت رساند .فوزیه جان میترا اولین کار های نطاقی را از خوانش برنامه های رادیویي و تلویزیوني آغاز

نمود .در آن زمان تلویزیون برای مردم ما پدیده جدید ،دلچسپ و موثر بود.اصل قصه ازین قرار است که فوزیه جان میترا را اصلا دو نماینده رادیو تلویزیون از جمع کثیر دختران مکتبشان انتخاب و به رادیو تلویزیون معرفی نمودند .فوزیه جان کورسهای مسلکي نطاقی را که توسط استادان مجرب پوهنتون کابل و نطاقان سابقه دار آن موسسه مثل بانو شفیقه محمود حبیبی ، دکتور اسدالله حبیب ،زنده یاد دکتور جاوید ، دکتور اکرم عثمان ،ابراهیم خېل و سایرین تدریس میشد ، با موفقیت به پایان رساند .مدیر اداره نطاقان آنوقت محترم روانشاد ګلشاه محرابي همیشه از سهم فعال فوزیه جان در کار ګویندګي از او توصیف مینمود . فوزیه جان میترا میګوید (( در موسسه کار میکردیم که هر لحظه اش خطر بود ، زیرا هر تحول سیاسی ـ نظامی که در افغانستان رخ میداد ، اولین حمله ایشان بر رادیو تلویزیون بود و در آنجا ما بیچاره ژورنالیستان قلم بدست کار میکردیم )).فوزیه جان میترا تمام همکاران خویش را محترم شمرده ، همه را دوست داشت و متقابلتا چنین روحیه در همکاران آنوقت نیز برملا بود .فوزیه جان همکاران خود را (( ستاره های درخشان )) خطاب میکرد .زمانیکه آن همه ارزشها مثل کاخ های عظمت کشور فرو ریخت ، فوزیه جان میترا با شریک زندګی ( جناب حسین میترا صاحب ) و فرزندانش راه هجرت را درپیش ګرفت زیرا دیګر در آن کشور جای مکروفون و کمره و قلم را تفنګ ګرفته بود .در ملک بیګانه پناهنده شد .در هالند زندګی مرفه دارد ، اما میګوید (( وطنم جنت نشان است )).فوزیه جان میترا یکی از فعالین متحرک جامعه فرهنګي افغانها در آن کشورست و همیشه در تنظیم ، ترتیب و نطاقی محافل فرهنګي افغانهای به اصطلاح ما و شما کمر بسته ایستاده .بار ها تقدیر شده ، تقدیر نامه ها و حتی در سال ۲۰۱۲ ع یک ایوارد را نیز بخاطر فعالیتهای ژورنالیستیک بدست آورده است .يك ايوارد در سال ٢٠١٧ از وايله ي دنمارك ۔يك تنديس بيدل از محفل (شبي با بيدل) از دنمارك 

يك ايوارد از سازمان همبستگي زنان هالند ۔تنديس ازادي از كشور هالند ۔ يك لقب ستاره ي درخشان ادب و فرهنگ از سه مرجع معتبر دنمارك ۔ و يك ايوارد ستاره ي طلايي از اتحاديه فرهنگي كلخوشه ها افغان دنمارك ۔

فوزیه جان تقدير نامه های زیادی از سفارت خانه هاي افغانستان در اروپا و كانون هاي فرهنگي افغانی بدست آورده که مبارکش باد ،و بایدأضافه نمایم که فوزیه جان میترا فعلا هم بر علاوه ي همكاري با كانون هاي فرهنگي 

معاونيت و مسوليت روابط فرهنگي يكي از اتحاديه هاي فرهنگي را بنام اتحاديه فرهنگي ا،د گلخوشه ها را نیز بعهده دارد۔ آفرینش ۔ خانه اش آباد .یادش به خیر .از خداوند برایش طول عمر و سعادت آرزو میکنیم ( یوسف هیواددوست ـ مجله رادیویي صدای افغان از دنمارک )