همه اعضاي جرگه معاش دالري نگرفته اند، اما اکثرطالبان معاش کلداري دارند!… احمد سعیدی

ضرب المثل معروف است که مي‌گويند، «هرگزبا مشت گره کرده نمي‌توان به کسي دست داد» اما گروه طالبان در جواب پيام صلح خواهانه جرگه مشورتي صلح، واکنش جنگ خواهانه نشان دادند.
ذبيح الله مجاهد سخن‌گوي گروه طالبان مدعي شده است که اکثريت مطلق اشتراک کننده‌گان جرگه مشورتي صلح، کساني هستند که در هژده سال گذشته در پست‌هاي مهم و بلند دولتي کار کرده و معاش‌هاي دالري گرفته اند، بنا بر اين فيصله‌هاي شان تلاش براي تداوم حضور خارجي‌ها و پشتي‌باني از آنان است.
آقاي مجاهد شما راست مي‌گوييد روي دروغ‌گو سياه؛ آيا رهايي 175 طالب پيام حسن نيت اين جرگه نيست. آيا تقاضاي آتش بس به‌خصوص آن هم در ماه مبارک رمضان انساني و اسلامي نيست. شما در بخش ديگر از خبرنامه چنين گفته ايد: «واقعيت اين است که در افغانستان امريکايي‌ها حضور دارند و تا زماني که امريکايي‌ها اين کشور را ترک نکنند و راه اقامه نظام واقعي و خالص اسلامي هموار نشود، مقاومت هم‌چنان فرض مي‌باشد و کسي توان توقف و تعطيل آن را ندارد.»


آقاي ذبيح الله مجاهد شما با امريکايي‌ها بدون آقاي خليل‌زاد که هم تابعيت امريکايي دارد و هم افغاني و ارزش‌هاي اسلامي را مي‌داند با ديگر کافرها مذاکره مي‌کنيد با شهروندان افغانستان که مسلمان هستند چرا مذاکره نمي‌کنيد.
هدف از مذاکره تنها با رييس جمهوري افغانستان نيست. افغانستان نه مال شخص آقاي اشرف غني است و نه هم ملکيت شخصي مولوي هبت الله اين سرزمين به تمام شهروندان مسلمان افغانستان تعلق دارد. اين چه منطقي است که مذاکره با مسلمانان را ننگ و با کافران را افتخار مي‌دانيد.
شما ادامه جنگ حملات انتحاري و انفجاري را در ماه مبارک رمضان جهاد مي‌دانيد، اين باور در کجاي قرآن آمده است. باور ما مانند عقيده شما نيست. باور ما اين است که ماه مبارک رمضان ماه طاعت و عبادت به درگاه پروردگار است اين ماه ماهي است که به دشمني‌ها و کدورت‌ها بايد وداع کرد.
عجيب است اکثر گروه‌هاي تروريستي از کشورهاي مختلف خارجي به افغانستان مي آيند و مي‌گويند، ما جهاد مي‌کنيم تا جنت برويم. در کجاي قرآن نوشته شده که راه رسيدن به جنت از طريق افغانستان است. چرا اين مجاهدين به فلسطين نمي‌روند که اسراييل بيت المقدس را اشغال کرده است به عقيده ما ماه رمضان ماه کشتن و بستن نيست، ماه خدا پرستي و هم‌دلي است.
خشونت و آدم کشي اگر لحظه اي يا ماه و هفته اي موفق شود، هيچ‌گاه نمي‌تواند زنده‌گي مطمين و آرام بخشي را در دراز مدت براي شما و حاميان شما تأمين کند.
به باور اين قلم، خشونت و ويران گري ابزار دستي کساني است که فاقد منطق اند. خشونت مهم ترين ابزار دست مستبدان و خود کامه‌گان است و کساني که با شيوه‌هاي خشونت آميز مبارزه مي‌کنند، اگر پيروز هم شوند، خشونت جديدي را جايگزين خشونت قديم مي‌نمايند.
پس بياييد دست از خشونت، برداريد، تا بتوانيم به اهداف والاي شهروندان مسلمان افغانستان که صلح و آرامش است برسيم.
خيلي با حاميان منطقه‌يي خويش به خصوص پاکستان مغرور نشويد و باور داشته باشيد جنگ هرگز برنده اي ندارد و صلح هرگز بازنده اي، ما و شما انسان‌ها تا در بين يک‌ديگربه صلح نرسيم، دنيا هرگز به صلح نمي‌رسد، زيرا جنگ را دنيا به وجود نياورده است، بلکه انسان‌هاي قدرت طلب بيگانه پرور به وجود آورده اند.
افغانستان آدم‌هاي شرير و جنگ افروز را به وجود نياورده است. اين آدم‌هاي جاه طلب و ماجرا جو متعصب و با خود باور اند که چنين افغانستان پر ماجرا را به وجود آورده اند.
ويراني افغانستان سوريه، عراق، يمن و کشورهاي ديگر محصول آدم‌هاي جنگ طلب که به دستور ديگران آدم مي‌کشند و خانه آبايي خود را ويران مي‌سازند. اگر در داخل گروه شما يا در داخل حکومت وحدت ملي جنگ طلبي يا جنگ طلباني وجود دارند از نگاه ما مردود اند.
اگر شهروندان افغانستان با هم پذيري و هم‌گرايي باور پيدا کنند، هيچ نيازي به تلاش‌هاي مخلصانه يا غير مخلصانه اي بيروني‌ها نيست.
نگارنده اين يادداشت، در صحبت‌هايم در تالار لويه جرگه به جاي اين که شما (طالبان ) را نشانه بگيرم نخست به مسوولان دولت افغانستان گفتم، شما به صلح و آرامي دروني برسيد. نخست از همه در بين نظام آشتي کنيد، حالا باورها بيشتر بر اين است که سياسيون هر دو طرف «دولت و طالب» شعور و فهم مردم افغانستان را بهتر است به گروگان نگيرند.
عاشقان ادامه جنگ بايد بدانند که ادامه اين جنگ نه اسلامي است نه انساني، اين جنگ، جنگ نيابتي است و جنگ رقابتي، آقاي مجاهد فرض محال گروه شما با ادامه جنگ صاحب قدرت شود بالاي کي حکومت مي‌کنيد بالاي قبرستان‌ها يا زنده‌ها اگر بخواهيد بالاي قبرها حکومت کنيد، اين کار شماست من الف‌باي سياست را مي‌دانم. سياست مي‌گويد نخست دنياي بيروني را اصلاح کن، پس از آن خود را اصلاح کن. تا چه وقت جنگ باورهاي نا حق ادامه داشته باشد ما هم کلمه مي‌گويم شما هم کلمه مي‌گوييد، پس بياييد جنگ دروني را کنار بگذاريد جنگ باورها را کنار بگذاريد جنگِ تعصب، جنگِ ثروت، جنگِ رقابت و شهرت، جنگ قدرت و جنگ نيابتي و جنگ مزدوري را متوقف سازيم. اگر ما بتوانيم با يک‌ديگر به طور نسبي به توافق برسيم بخشي از يک صلح واقعي را تمثيل کرده ايم.
آقاي مجاهد شما تعدادي از اشتراک کننده‌گان جرگه مشورتي را مزدور خطاب کرده و گفته ايد که اين‌ها همه معاش دالري دارند. دروغ‌گو دشمن خداست .
نگارنده تصميم داشتم، در مورد معاش‌هاي کلداري و درهمي شما تبصره اي داشته باشم درحالي‌که همه مي‌دانند که استخبارات قطر با شما کمک مي‌کند و ISI پاکستان به خاطر ادامه اين جنگ چه نقش کليدي دارد. اما اين يک اتهام محض است که گفتيد، همه اعضاي اشتراک کننده در جرگه معاش دالري مي‌گرفتند. شايد تعدادي انگشت شماري بوده باشند.
اگر اين‌ها معاش دالري دارند همين دالرها به کلدار و درهم تبادله مي‌شود باز به شما مي‌رسد. جناب مجاهد زبان عضويست که وزنش اندک و کم ولى عبادت و گناهش بسيار بزرگ است. زبان با يک تهمت نابه جا ، يا يک دروغ ، قدرت دارد، آبروى همه حقايقي را که در گذشته گفته باشد و آبروي راستگوهاي قبلي اش را بريزد وعزتش بر باد دهد و زبان مى‌تواند با گفتار حقيقت بين دو نفر را اصلاح نموده ، آبروى مسلمانى را حفظ کند، و مال و عرض مؤمنى را از خطر برهاند آرى ! اين است طاعت بزرگ اميدوارم باور داشته باشيد.