شادروان محمد آصف آهنگ : امان کبیری

زنده یاد آصف آهنگ ، مبارز ، سیاستمدار ، نویسنده، مورخ و شاعر از جمله منورین و نخبه های چنداول که دو سه بار دیگر در مورد ایشان مفصل نگاشته ام بطور مختصر و فشرده از زندگانی سیاسی و اجتماعی اش شما را در جریان می گذارم .
محمد آصف آهنگ فرزند مرحوم میرزا محمد مهدی خان چنداولی سرمنشی اعلیحضرت امان الله خان و از شخصیت های برجسته جنبش مشروطیت دوم بود.
مرحوم آهنگ در سال ۱۳۰۴ خورشیدی در چنداول کابل دیده به جهان گشوده اما بنابر جبر زمان و استبداد از حق آموزش و رفتن به مکتب محروم گردیده تحصیلات ابتدایی را مخفیانه به همت مادر بزرگوارش نزد معلمین و استادان گرامی بطور خصوصی فرا گرفته است.
مرحوم آصف آهنگ شخصیت چند بعدی بوده نویسنده ، تاریخ نگار ، شاعر و مبارز نستوه و یکی از علمبرداران نهضت امانی و از قربانیان حماسه گر دوران استبداد دوره نادری و آخرین سردمدار جنبش مشروطه خواهان می باشد.
در عصر شاه محمود خان صدراعظم که زمانه دگرگون شده جناب آهنگ اجازه یافت تا در موسسات غیردولتی وظیفه اجرا نماید همان بود که در سال ۱۳۲۳ خورشیدی کارمند نساجی افغان شد. بنابر استعداد و درایت کاری که داشت سالیان درازی را از کتابت تا به ریاست صادقانه ایفای وظیفه نموده است.


محمد آصف آهنگ شخص وطن پرست ، صادق وظیفه شناس و مدبری بوده در سال ۱۳۳۱ خورشیدی رهبران شناخته شده مشروطه خواهان زندانی شدند و مسئولیت رهبری ( جمعیت وطن ) بر عهده مرحومی گذاشته شد . بلآخره در سال ۱۳۳۶ خورشیدی وی را با گروهی از سران دیگر جنبش مشروطه خواهان به اتهام بی بنیاد و بنام همکاری کودتا با عبدالملک عبدالرحیم زی وزیر مالیه اسبق زندانی نمودند.  
آهنگ شخصیت بر جسته و با مناعت نفس با سپری نمودن شش سال زندان مخوف آنزمان به شکل کوته قفلی بلآخره در ختم دوره صدارت سردار محمد داود خان با سایر زندانیان سیاسی آزاد شد.
طوریکه مردان مبارز واقعی همیشه می گفتند که برای یک انقلابی مرگ راحت تر از زنده ماندن است آهنگ نیز خاموش ننشسته به مبارزات سیاسی خود ادامه داد .
بعد یک دوره عضو ولسی جرگه یا شورای ملی از طرف مردم کابل اتنخاب گردید تا از این روزنه خدمتی به مردم ستمدیده و رنج کشیده خویش انجام دهد .
استاد آصف آهنگ قلمزن ، نویسنده ، مورخ و شاعر زبردستی بود که همیشه می فرمود که تاریخ استبداد بعد از مرگ مستبد نوشته می شود .
آهنگ عشق به وطن و مردم خود داشت و تا آخرین روز های زندگی که در غربت زندگی می نمود به فکر وطن و مردم بلاکشیده خود بود به صد ها مقاله پژوهشی ، انتقادیعلمی و سیاسی با سرودن اشعار میهنی برای میهن زیبای خود نوشت که اکثر از آنها در جراید فرهنگی کشور بچاپ رسیده است می فرمود :

چگونه سر ز خجالت بر آورم بر دوست
که خدمتی که سزاوار اوست نتوانم

آثاری زنده یاد محمد آصف آهنگ چون کابل قدیم ، جهان بینی عارف ، یادداشت ها و برداشت ها از تاریخ ، جنبش هزاره ها و اهل تشیع در افغانستان ، پاسخ به اتهامات نبی عظیمی ، بازیگران عصر حاضر از امیر عبدالرحمن خان تا ببرک کارمل ، داستان های کوتاه به شیوه طنز در رابطه با وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان سالهای ۸۰ و ۹۰ میلادی ، جمع آوری نمونه های کلام شاعران ، جمع آوری نمونه های آثار طنز نویسان ، خلاصه تاریخ برای معلمین و دانش آموزان ، مجموعه مقالات سیاسی و اجتماعی ، خاطرات زندان ، سطر چند از تاریخ و چشم دید های من …….

نمونه از سروده های آهنگ بزرگ که در زندان سروده است :

هنوز پنجه خونین در وطن باقیست
هنوز نسل جوان در غم و محن باقیست
چون چو غنچه ز تنگی درید پیرهنم
که جای آن همه گل ، خار در چمن باقیست
اگر چه در قفست بسته بالم ای صیاد
به سر هنوز مرا ذوق پرزدن باقیست
بیبین به کنج قفس هم نگشته ام خاموش
هنوز طوطی طبع مرا سخن باقیست
اگر به دار روم هم به مرگ رقص کنم
که تا به گردن من حلقه ی رسن باقیست
سرم بلند بود پیش کس نگردد پست
نگر به دار مرا تا نفس به تن باقیست
ز بعد ما تو هم آسوده دل نخواهی ماند
دگر جوان فداکار در وطن باقیست
چه غم چراغ حیات ام خموش شد آهنگ
هنوز شمع مزارم به سوختن باقیست

دانشمند محمد آصف آهنگ در سال ۱۹۹۰ میلادی با اوج گرفتن جنگهای داخلی ، هرج و مرج ، تجاوز ، غارت و چپاولگری و تباه کاری های تنظیمها اجباراافغانستان را مانند سایر وطنداران با احساس ترک و پس از اقامت کوتاه در پشاور به کشور کانادا منحیث پناهنده اقامت گزید ،بلآخره در ۲۲ اسد سال ۱۳۹۴ خورشیدی مطابق به سال ۲۰۱۵ میلادی به سن ۹۰ سالگی در غربت داعیه اجل را لبیک گفته به خانه ابدی پیوست. ( انا لله و انا الیه راجعون )

به شهر غریبم که کشور من نیست
ز بیکسی همه شب غیر گریه کردن نیست

مرحوم آصف آهنگ متاهل بوده همسرش پوهندوی پروین شامل آهنگ استاد دانشکده دوا سازی دانشگاه کابل و فرزندانش کاوه شفق ، رتبیل آهنگ و دخترش پرستو آهنگ می باشد .

جای افتخار و مباهات است که فرزندان مرحوم آهنگ که همه نکته دان و نکته گو و نکته سنج و وطن دوست و فرهنگی بوده که راه اجداد و پدربزرگوار خویش را تعقیب نموده با وجودیکه در خردسالی کشور را ترک و به دیار غرب پناهنده شدند اما با زحمات زیاد شباروزی راه پدر را چه در عرصه مبارزات و چه در عرصه قلم و علم فرهنگ تعقیب نموده پسر ارشد و با خلف اش کاوه شفق با داشتن استعداد سرشار از ادبیات فارسی و قریحه شعری که داشته در جمله بهترین و برازنده ترین نویسندگان ، شاعر و موسیقی دان در جامعه جوانان افغان در غرب عرض اندام نموده که آثارش در رسانه ها ، جراید داخل و خارج کشور به نشر رسیده و در بین طبقه روشنفکران ورد زبان و الگو بوده که باعث افتخار افغانها و جامعه فرهنگدوستان قرار گرفته است ، رتبیل آهنگ ژورنالیست و خبرنگار ورزیده و پرستو آهنگ نویسنده و ادیب .

کاوه شفق !

کاوه فرزند ارشد بزرگمرد و دانشمند گرامی محمد آصف آهنگ که تحصیلات عالی خود را در غربت به پایان رسانیده و سپس در رشته جامعه شناسی تا درجه ماستری تحصیل نموده است .
اکنون در بخش امور جوانان در شهرداری شهر محل اقامت اش ایفای وظیفه مینماید.
کاوه آهنگ در خانواده به دنیا آمده و پرورش یافته که سرنوشت آن با سیاست و فرهنگ گره خورده بود . پدرش مرحوم آصف آهنگ و جدش میرزا محمد مهدی خان سرمنشی شاه امان الله خان هر دو از شخصیت های نامدار جنبش های مشروطه خواهی افغانستان بودند . مادرش بانو پروین شامل خواهر میر علی احمد شامل یکی دیگر از شخصیت های مشروطه خواه نیز بانوی تحصیل کرده و روشنفکر است که قبل از مهاجرت به کانادا به حیث استاد در دانشگاه کابل ایفای وظیفه می نمود .
کاوه آهنگ با انتخاب تخلص شفق خواسته است تا به حیث شخصیت مستقل شناخته شود و نه اینکه به حیث فرزند و یا نوه پدر و جد نامدارش مورد توجه قرار گیرد. گرچه خواهی نخواهی سرنوشت این مشروطه خواهان و محیط سیاسی و فرهنگی خانوادگی به شکل گیری شخصیت و سمت گیری افکارش اثرات خود را داشته است .
موقعیکه او در سن چهارده سالگی به تنهایی به حیث نو جوان مهاجر آواره افغان در لیلیه جوانان آلمان مقیم می گردد با داشتن احساس و تربیت سالم فامیل از آزادی انحرافی نا سالم محیط غرب ابا ورزیده اوقات فارغ خویش را به مطالعه کتاب اختصاص داده که در این میان دیوان شعرای کلاسیک و معاصر زبان فارسی را انتخاب و مطالعه می نمود .
کاوه شفق در مورد تاریخ و مسائل جامعه افغانی می نویسد بدون اینکه سرنوشت دشوار پدرکلان، پدر و هموطنان خود را فراموش کند به حیث یک روشنفکر و جامعه شناس بر میتود های علمی اتکا ورزیده ، مسائل، حوادث و جریانات تاریخی و اجتماعی جامعه را بر وفق شرایط زمان با نکات برجسته آن به رشته تحریر در می آورد.
موصوف انسان خودخواه و جا طلب نبوده در صحبت و تبادل نظر و مباحثه نه از دایره ادب پا بیرون می نهد و نه هم انسان تشریفاتی با تعارفات بیجا می باشد .
کاوه آهنگ نخستین شعرش را در سیزده سالگی سراییده و (جزایر کوچک الفبا ) نخستین گزینه شعری اش است که به زیور چاپ آراسته و نشر گردیده است.
کاوه شفق اثرات و نوشته های زیادی رمانتیک و طنزگونه داشته که خواننده را مجذوب ساخته و اشعارش قلب خواننده را تسخیر مینماید .
کاوه شفق چون ستاره تابناک در آسمان هنر و ادبیات افغانی می درخشد و در بین جوانان افغان و همسایه های هم زبان و همکیش ما ایران و تاجیکستان از شهرت بسزایی برخوردار میباشد.

نمونه شعرش :

آن سو تر از شکستن هر شاخه ، باغ است
در گمترین نهایت شب هم چراغ است
سرد است از چه دگ زده اینجا نشسته ای
خورشید اگر که نیست ، نباشد ، اجاغ است
یک شهر شاعریم به زیر لحاف حرف
ار چند چار فصل زمین ، فصل زاغ است
عیسی به روی شانه ی من شد بر آسمان
آدم گر آن سه حرف ندارد ، الاغ است
پر بر کلاه ما زده اند از غرور و لیک
هر روز از شکستن ما قصه داغ است

اکنون مختصرافرزند دوم مرد فریهخته مرحوم آهنگ ، رتبیل آهنگ را به معرفی می گیرم .

رتبیل آهنگ :

رتبیل آهنگ در سال ۱۳۵۳ خورشیدی برابر به ۱۹۷۴ میلادی در شهر کابل متولد گردیده تحصیلات دوره ابتدائیه را در مکتب امیر شیرعلیخان و دوره ثانوی را در لیسه عمر شهید به اتمام رسانیده است.
وی از سال ۱۳۶۸ خورشیدی برابر ۱۹۸۹ میلادی به این سو در کشور آلمان اقامت دارد ، او تحصیلات عالی خویش را در رشته علوم سیاسی و شرق شناسی در دانشگاه کلن آلمان در سال ۲۰۰۳ میلادی به درجه ماستری به پایان رسانیده است .
رتبیل آهنگ همکاری با مطبوعات بیرون مرزی افغانی و نشرات آلمانی را در اواسط دهه نود میلادی آغاز نموده از سال ۲۰۰۳ میلادی برای مدت ده سال کارمند بخش دری و آلمانی رادیو دویچه ویلی ( صدای آلمان ) بود .
رتبیل آهنگ در حال حاضر به حیث استاد کالج در رشته علوم اجتماعی و ارتباطات جمعی در شهر بن آلمان ایفای وظیفه می نماید . وی در ضمن با مطبوعات بیرون مرزی افغانی و نشریه های آلمانی به حیث کارشناس مسائل سیاسی و تاریخی افغانستان همکاری مینماید .
رتبیل آهنگ متاهل بوده همسرش کریستینا نام داشته استاد موسیقی بوده دارای دو پسر بنامهای مهدی و بیژن می باشد .
رتبیل دارای اخلاق حمیده بوده پسر فوق العاده مودب، با تمکین و دارای خصائل و فضایل انسانی و یک روز نامه نگار موفق و صادق می باشد.

پرستو آهنگ مهدوی :

پرستو آهنگ مهدوی در سال ۱۳۵۰ خورشیدی مطابق به ۱۹۷۱ میلادی در شهر کابل در یک خانواده روشنفکر متولد گردیده تحصیلات ثانوی خویش را در لیسه زرغونه به اتمام رسانیده بعد شامل دانشکده زمین شناسی دانشگاه کابل گردیده و بنا بر شرایط ناگوار وطن بعد از ختم سمستر سوم مجبور به ترک وطن گردیده به جرمنی رخت سفر بر بست و بعد از چند سال ازدواج نموده به کشور کانادا عزیمت نمود

موصوفه در کانادا به رشته محاسبه درس خوانده و بعدابه انستیتوت دندان سازی از رشته اسیستانت دوکتور دندان فارغ گردیده است. و چون وی به ادبیات و فرهنگ فارسی و نویسندگی علاقه زیادی داشته فعلادر موسسه برتش کلمبیا مصروف آموختن نویسندگی است .

پرستو آهنگ در محافل برگزاری و بزم شعر و ادب انجمن های فرهنگی افغانها اشتراک ورزیده و در قسمت شعر و ترانه خوانی فعال بوده و احساس وطن دوستی اش را ابراز می دارد و هم برنامه ترانه های دل را در تلویزیون شهری شهر ونکور کانادا گردانندگی می نمود.

پرستو آهنگ مهدوی متاهل بوده با شوهرش محترم جبران مهدوی و فرزندانش یوسف و الیاس در کشور کانادا زندگی می نمایند.