خاموشی گناه است : احمد سعیدی

مقامات امریکایی دور هفتم مذاکرات خویش با طالبان را یکبار دیگر از سر گرفته اند زلمی خلیلزاد روز یکشنبه همین هفته بعد از نشست مختصری با تعدادی از افغانها در کابل به دوحه خواهد رفت و با گروه طالبان پشت در های بسته به گفتگو خواهد نشست،  دور از امکان نیست که بدون حضور دولت و مردم افغانستان مقامات امریکایی تفاهم نامه ای را تحت این نام ( قرار داد امریکا با تحریک طالبان امارت اسلامی ) امضا نکنند این قرار داد به باور من دارای دو تعهد بین امریکا و طالبان خواهد بود.

1-جدول خروج قوت های خارجی

2- تعهد طالبان که اجازه نمیدهیم افغانستان یکبار دیگر به میدان تروریزم تبدیل گردد.

از داعش حرفی در این قرار داد به زبان آورده نخواهد شد با در نظرداشت این همه مذاکرات و گفتگوی های صلح متاسفانه روزی نیست که در کشور ما از کشته ها پشته ساخته نشود، روزی نیست که مادری به سوگ فرزند دلبندش فریاد نزند، روزی نیست که شاهد این همه درد و رنج ها نباشیم، انتظار می رفت در ماه مبارک رمضان یا حداقل در روز های عید سعید فطر آتش بس صورت گیرد برعلاوه اینکه آتش بس نشد در روز های ماه مبارک رمضان نیز کشتند و بستند و به آتش کشیدند، گروه طالبان ادامه جنگ در افغانستان را جهاد و یک امر شرعی میداند اما شورای علمای افغانستان ادامه این جنگ را بغاوت و جفا به ارزش های اسلامی میداند من  نمیدانم کدام فتوا را باور کنم یکی فتوای جهاد میدهد و دیگری علیه آن یکی بنام اسلام آدم میکشد دیگری بنام این و آن به باور من

مردم افغانستان از همین لحظه  اگر با تقدس هاي جعلي، بي محتوا و دروغين موجود در جامعه خود مبارزه نكنند جامعه شان تبديل به مردابي ايستاده خواهد شد كه در آن زالوهاي مقدسي بوجود مي آيند كه فقط با خون انسان تغذيه و رشد مي کنند و اين زالوهاي مقدس فقط با ويتامين تعظيم و احترام چاق و فربه مي گردند، آنقدر چاق كه اگر خون همه ملت را بمکند باز كفاف شان نمي کند و براي زنده ماندن بازهم احتياج به خون بيشتري خواهند داشت.


آنهايي كه داراي تقوا هستند خود مشخص اند و محترم و احترام شان در هر حال برقرار است ولي زالوها هم نمايان هستند و هركسي آنان را مي بيند که هر روز بنام جهاد و بنام اشغال فتوا های دروغین جیب مردم را خالی مي کنند ،  مبارزه با اينها يك فريضه است  تا اسلام عزیز از سنگيني تقدس دروغین  شان به دور بماند. نمی دانم این قلم تا کجا با من یاری خواهد کرد  تا مفصل تر بنویسم، درد دل کنم چون در کشور عزیزم افغانستان  بر سر هر شاخي  جغدي را نشسته مي بينم خدا آخر و عاقبت اين افغانستان پر جغد را به خير كند. اي مردم، اي فرزندان انسان و انسانیت بيائيد عدالتخواه شويم !

نمی دانم انسان امروزي آن هم در قرن بیست و یک در کشور من غرق در مصيبت و تعصب هاست بخاطر اين كه بي عدالت و خودخواه و فزون طلب شده است آنچه را كه براي خود مي خواهند براي ديگران نمي خواهند. خود را  در حالي که بهره يی از ارزش های اسلامی ندارند  مسلمان بهتر و افضل تر از ديگران مي داند. براي خود هر حقي قايل اند و براي ديگران هيچ و همين طرز فكر ريشه همه مصيبت هايي است كه انسان امروزي به آن دچار است. براي اين كه از مصيبت ها بدر آئيم، بيائيد مرد و زن  پیر و جوان صادقانه و خالصانه با بي عدالتي در تمام اشكالش مبارزه كنيم. امروز بزرگترين بي عدالتي ها در زير ماسك تقدس هاي دروغين انجام مي شود و عدۀ محدودی زرنگ و فزون طلب و خدا نترس، بخاطر کشتن مردم بیگناه فتوا میدهم و با در نظرداشت این فتوا های دروغین و بي محتوا دست به هر بي عدالتي مي زنند، نمونۀ آنرا هر روز میبینیم که بنام اسلام انسان های بیگناه را میکشند، بيائيد اين ماسک هاي تقدسي را كه عدۀ محدودی شياد خودپرست بر چهرۀ مكر خود كشيده اند بي ملاحظه پاره كنيم وگرنه سنگيني تقدس دروغين شان پشت ملت را براي هميشه خم و جامعه را با رايج كردن بدعت هاي غير اسلامي تباه خواهد كرد، هيچكسي مقدس نيست جز انبياء ، كتب آسماني و خدا آنانی که محکمۀ صحرایی برگزار مي کنند سرباز و افسر ما را میشکند خود هم حکم می کنند و هم تطبیق بدون آن که ذره يی از حقیقت دین و خدا آگاه باشند. اینها نسبت به مسلمان های دیگر هيچ تقدس و اسلامیت بالاتری ندارند متاسفانه در سرزمین ما شرایط طوری آمده که انسان هاي بي تقوا هم مي توانند خود را با اين ابزار مجهز كنند و زير پوشش همين ها دست به هر بي عدالتي بزنند و ملت را در دنیا بی فرهنگ و دور از تمدن معرفی کنند  و باز هم كسي جرأت اعتراض به بي عدالتي هاي شان را نداشته باشد چون فتوا داده اند و عمامه دروغین به سر دارند و تسبيح صد دانه يی  در دست. من از شورای علمای افغانستان میپرسم فتوا دادن به قتل بی گناهان ارزش دینی دارد اگر ندارد فتوای شما چیست، شورای محترم علمای کشور از شما مي خواهم بيائيد صادقانه و بدون هراس خود پرستي و بي عدالتي و فزون طلبي آن ها را که فتوای کشتن مردم بیگناه را صادر میکنند با در نظرداشت ارزش های دینی جلو گیری کنید .

بدبختانه امروز ملت فقط چوب تقدس همين خود خواهان را هر روز مي خورد. مقدسين قلابي و بي تقواي امروز ظلم و جنايت و خيانت شان نسبت به انسانيت كمتر از ديكتاتورهاي نا مقدس ديروز نيست.  مي گويند كه ماهي از سر مي گندد نه از دم، بيائيد اين سر هاي گنديده را اگر قابل علاج است معالجه كنيم و گرنه دور بيندازيم تا كل جامعه از گند تقدس دروغين اينها نه گندد.  اي مردم بيائيد دست از خودخواهي برداشته و عدالتخواه شويم تا انسانيت به آسايش حقيقي و امنيت برسد.
در همه جای دنیا از اول تاریخ تا به امروز  مبارزه انسان های  عدالتخواه و تحت ستم بر علیه انسان های ظالم و  حکومت های ستمگر وجود داشته است.  مبارزین حقیقی و در کنار آنها  خائن فرصت طلب و سوء استفاده گر هم در نقش مبارز  در همه ادوار و در همه صحنه های مبارزاتی  وجود داشته اند.  امروز در صحنه مبارزه ملت آگاه افغانستان علیه جفايی که هر روز بالای مردم ما تحمیل میشود دیگر قابل تحمل نیست هر کس خود را در ظاهر خدمتگار این ملت میداند وظیفه مردمان خدا پرست است که صادق را از منافق و صادقین را از مدعیان دروغین و فرصت طلب و دنیا پرست تشخیص دهند و به طرفداری از ندای صادق بپردازند وگر نه  باز همان آش و همان کاسه خواهد شد و ظالم بر مظلوم مسلط خواهد ماند. در این صحنه جدال بین  حق و باطل هرکسی مختار است که در صف یکی از این دو جناح قرار بگیرد و فعالیت کند  و اقامتگاه  نهائی و ابدی  خود را که جنت یا جهنم خواهد بود با اعمال و کردار خود روشن سازد.