گذشت آزادی از خشونت و کینه توزی است! … دکتـور علی احـمد کریـمـی

در فرهنگ وادبیات دینی و ملی ما بخشش و گذشت انسانی ترین روش برای زدودن خشونت،دشمنی و کینه توزی از جغرافیای سیاسی وفرهنگی کشور ماست.پیامبر ( ص) می فرماید ” از یکدیگر گذشت کنید تا کینه ها ازمیان شما ازبین برود” درجایی دیگر می فرمایند” هرکس پرگذشت باشد عمرش طولانی  شود.” واین فرموده حضرت رسول اکرم ( ص) عالی ترین نسخه نجات رنج روانی انسانهای بیمار است که علم مدرن قادر به علاج آن نه می باشد.تحقیقات علمی و روانشناسی ثابت گردانیده است کسانیکه ظرفیت گذشت بیشتر را دارند از آرامش روانی بیشتر بر خوردارند، افراد و اشخاصی با گذشت تر در مقایسه با افرادی که گذشت کمتر دارند از سلامتی روانی بیشتر برخوردارند،اگرکسی شمارا می آزارد اورا ببخشید نه به دلیل اینکه مستحق

بخشش است به دلیل آنکه شما سزاوار و مستحق آن می باشید،چون در انتقام گرفتن انسان با دشمن خود برابر است ولی درچشم پوشی ازآن مقام بالاتر رادارد.درتاریخ جهان وبه ویژه کشور های که بخاطر اختلافات گوناگون قومی ،سیاسی ،مذهبی وتبعیض در جنگهای طولانی داخلی از انتقام و خشونت برعلیه همدیگر رفتار نموده اند بعد از قربانی دادن نسل ها به این نتیجه رسیده اند که تنها ازطریق گذشت،هم پذیری و بخشش موفق به دوستی وصلح پایدار گردیده اند.بخشش نمی تواند صدمات خشونت را جبران نماید ولی می تواند راه را برای عدالت انتقالی انساندوستانه همواره بگرداند، بخشش باید پنجره امید وهم پذیری رابروی ماباز بگرداند،بخشش نمی تواند جاگزین عدالت های اجتماعی گردد اما پنجره های تنگ و تاریک و تنگ نظری های خشونت را می‌بندد  و در حکومت سازی و جامعه انسانی کمک می نماید،میگویند بخشیدن  خطا  کار فراموشی خطا نیست اما مردمی که همیشه قربانی خشونت گردیده اند و علاقه دارند که دریک جامعه آزاد و انسانی زندگی نمایند واز ارامش  روانی و وجدان بهره مند گردند، آرزو ندارند تا بیشتر قربانی خشونت گردند. گذشت بار سنگین دشمنی و کینه توزی های جاهلانه  راازدوش انسانها بر میدارد و فضای ذهن انسانها را برای اندیشه های مثبت و سازنده پاک و روشن می سازد. مردم ما درطول تاریخ، شرافتمندانه مسئولیت های اخلاقی خود را به خاطر نجات وطن درمقابل دسیسه سازی های سیاسی و تفرقه جویانه عناصر  ابن الوقت و بی ادب و متعصب ادا نموده اند و به هیچ کس اجازه نداده اند که بنام قوم،زبان و مذهب افتخارات مشترک تاریخی و فرهنگی شان قربانی سیاستهای تفرقه جویانه گردد و تاریخ قهرمانان را تقدیر و خائنین را محکوم و نام آنان را به رنگ ننگ خواهد نوشت.برای پیروزی مهربانی و گذشت بر خشونت فعالان غیر دولتی، روحانیون روشنفکر،اهل قلم و نویسندگان باید فضا و محیط مساعد برای دفاع از حقوق بشر ،آزادی های مدنی، 
بخشش وگذشت ایجاد نمایند، گذشت و بخشش می تواند راه برای انساندوستی و همدلی باز نماید،فرهنگ،دانش و کتاب های درسی وآثارادبی  می توانند نقش مهم را به عدالت انتقالی وتساوی طلبی های بشردوستانه ایفا نماید. تاریخ ادبیات وفرهنگ ما تاریخ عشق به انسانیت،احترام به زیبایی وزیبا شناسی و مکتب مهر ومحبت است. تنها محبت و مهر انسانی مارا ازسیاه چال خشونت بیرون می آورد و به گفته حافظ به خلوتگاه خورشید پران میگرداند.  
کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز
تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

دکتورعلی احمد کریمی- امریکا