سیاست دوگانه امریکا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ! دکتور علی احمد کریمی

   درافغانستان بعد از سقوط طالبان درسال ۲۰۰۱ برای چهارمین بار در فضای جنگ وبی امنیتی، فساد و بد اخلاقی های اداری،تشدید بحران های سیاسی واجتماعی و عدم اعتماد مردم به آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار میگردد. انتخاب های گذشته کثیف ترین انتخابات به تاریخ کشور بودند که در فضای جعل و تقلب و وابستگی برگزار گردیدند که هدف انتخابات تنها مشروعیت بخشیدن دولتهای دست نشانده بود و کشور های غربی بخاطر حفظ ابروی خود و سرپوش گذاشتن به روی شکست های نظامی،سیاسی و اخلاقی خود در جنگ با تروریسم  بین المللی و موادمخدر بیشتر علاقمند به برگزاری انتخابات بودند. چنانچه وزرای خارجه امریکا وکشور های ناتو در  سال ۲۰۰۹ درکشور پولند بدون اعتنا به  حامد کرزی و کمیسیون

مستقل انتخابات افغانستان تصمیم گرفتند  که انتخابات ۲۰۰۹ در ماه آگست  برگزار گردد،در آن موقع امریکا نیاز داشت تا به کمک انتخابات و وعده ارسال ۱۷ هزار سربازان تازه نفس در جنگ با طالبان   ضرورت و ادامه حضور خودرا در دولت کرزی مشروعیت بخشد با وجودیکه در انتخابات جعل،تقلب ودسیسه صورت گرفت ولی بازهم کرزی نه توانست رای اکثریت را بدست آورد با حمایت و مهندسی غرب مجددا  به عنوان رییس جمهور منتخب اعلام گردید، کرزی برگزیده امریکا وغرب امروز بگونه مخالف امریکا و رژیم کابل، برگزاری چهارمین دورانتخابات را توطئه و دسیسه استخبارات جهانی محکوم می نماید. 

 مهم ترین پند و درس تاریخ به سیاستمداران این است تابه آنان راه درست را نشان بدهد  که تاریخ  ابزاری برای مشروعیت بخشیدن حکومت ها نه باشد، متاسفانه انتخابات ۲۰۱۴ رسوا تر ازدوره های کرزی بود، و بنا بر تایید جان کری مهندس دولت وحدت ملی، افغانستان بعد اعلام نتایج انتخابات در آستانه جنگ داخلی بزرگ روبرو گردیده بود، امریکا با تاسیس دولت وحدت ملی آتش  نارضایتی های عمومی را خاموش ساخت ولی صحنه سازان کهنه کار امریکا تصور هم نمی کردند که موجودیت  دوشاه در یک اقلیم وضع را وخیم تر میگرداند و باعث بد نامی و شکست بیشتر آن میگردد.  انتخابات ریاست جمهوری در  افغانستان نوع جدید اختراع و هنر  سیاستمداران بین المللی است که هرکدام در این اختراع جدید حریصانه تلاش دارند تا قسمت خودرا از این کیک شیرین افغانستان بردارند، مهم تر از همه  چهارمین دوره ریاست جمهوری در شرایط برگزار میگردد که امریکا و کشور های منطقه موجودیت حاکمیت دوگانه را به رسمیت می شناسند ، به باورکارشناسان امریکاطالبان که به قسمت اعظم کشور کنترل دارند اگر در حیات سیاسی سهیم نه باشند جنگ وبی امنیتی ادامه می یابد.  امریکا رسما مخالفت خودرا برعلیه برگزاری انتخابت نشان نمی دهد و وعده ۲۹ میلیون دالر جهت برگزاری انتخابات نیز داده است ولی امضای موافقتنامه صلح را با طالبان ملزوم به پایان جنگ می دانند .موضعگیری دوگانه امریکا که ازیک طرف مخالف بر گزاری انتخابات نیست واز جانب دیگر انتخابات را  منوط به امضای قرارداد صلح با طالبان می داند  نغمه اغواگرانه تازه بعد از هیجده سال جنگ در افغانستان است، شک و دودلی کاخ سفید درانتخاب میان بد وبد تر شعار،مسیحیان ارتدکس را که” عمامه بهتر از تاج است” در رویارویی باقدرتمداران کاتولیک روم به خاطر میآورد که در آن زمان مسیحیان ارتدوکس با وجودیکه نقش درجه دو را در امپراطوری ترک عثمانی داشتند بر علیه مسیحیان کاتولیک زورگو و تمامیت خواه با شعار عمامه بهتر ازتاج است می جنگیدند چون عمامه داران ترک به آنها اجازه داده بودند که به طریقه خود آزاد باشند ، غربی ها در کنفرانس بن کلاه قره قل وچپن ابریشمی کرزی را بر تاج ترجیح دادند چون به باور کارشناسان غرب در امور افغانستان در این کشور با تظاهر به سمبول های سنتی واقعیت ها و حتی منافع ملی قربانی مصلحت ها میگردد.

امریکا با شکایت و موضعگیری دوگانه  مذاکره رابا لنگی داران خشن بهتر از نکتایی داران چپاولگر و غدار می داند که با وجود حمایت وکمک غنی ترین کشور های جهان نه توانستند شرایط وامکانات لازم را برای امنیت ،کار وعدالت های اجتماعی و اقتصادی ایجاد نمایند وبرخلاف پر روتر وبی حیا تر گردیدند واکثریت فقیر، فقیرتر شدند، امریکا این را نیز می داند که ادامه جنگ در افغانستان از لحاظ نظامی ،اقتصادی،سیاسی و اخلاقی لطمه شدید تر به حیثیت ابرقدرت برتر جهان وارد می نماید، ازلحاظ نظامی آمریکا در سرزمین کوهستانها در حلقه کشور های متخاصم با دندانهای اتمی قرار دارد.

ازلحاظ سیاسی واخلافی افزایش روحیه ضد آمریکایی در کشور های منطقه به ضرر امریکا و تشویق افراطگرایی تمام میگردد.استراتژی جدید سیاست خارجی آمریکا در امور افغانستان وابراز علاقمندی آن به همکاری کشور های منطقه و انعطاف ومدارا در مقابل طالبان شاید بیانگر این واقعیت باشد که کاخ سفید در آستانه انتخابات ۲۰۲۰ امریکا در جستجوی  راه اخراج آبرومندانه از افغانستان باشد. اما؟؟؟

دکتورعلی احمد کریم