پیام تسلیت و همدردی : احمد سعیدی

     با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودم که دوست دیرینه ام ببرک ارغند نویسنده نام آشنا کشور پس از یک دوره بیماری، در کشور هالند چشم از جهان فروبسته و روح بیدار و قدسی آن بزرگ مرد ِ غرق در عشق ِ رهایی انسان از هر نوع اسارت و استبداد بسوی ابدیت پر کشیده است. او با قلم توانا و با احساسش ستایشکر درد های انسان بود، او بر همه گان مهر می ورزید.
آری! درگذشت روانشاد ارغند از محیط و خانواده علمی و ادبی کشور یک ضایعه جبران ناپذیر است.
تسلیت و همدردی خود را خدمت خانواده بزرگوار ارغند، اقارب و دوستان عرض داشته از خداوند بزرگ برای دوست گرامی ام ارغند بهشت برین را تمنا دارم. روح شان شاد و یادشان گرامی باد.