چگونه در افغانستان مهربانی را جایگزین خشونت کنیم ؟ : دکتـور عـلـی احـمد کریـمی

   تاریخ تمام ادیان وادبیات جهان صرف نظر ازخرافات وادبیات هرزه نگارانه، تاریخ پیروزی خیر برشر ،تفکر وخرد برجهالت ومهربانی بر خشونت است و هنرمندان مبتکر و بی‌ریا همواره تصاویر غم انگیز وگیرای را بدست میدهند که از محیط مرگبار،از خودخواهی های به ظاهر فریبنده واز خشونت های جاهلانه به تشخیص خیر و شر رنج برده اند. تاریخ دین مقدس اسلام و تاریخ ادبیات ما که ریشه درتاریخ ادبیات جهان دارد ،تاریخ پیروزی خیر بر شر و تاریخ پیروزی بر جهالت و خشونت و منادی عطوفت ومهربانی است،قرآن کریم که در حقانیت آن هیچ یک از کارشناسان غیر اسلام هم شک وتردید نداردو یگانه کتابی است که تحریف نگردیده است، یکتاپرستان را بنام مومنان یاد می نماید و میگوید مومنان مهربانند وبه پاکی می گرایند.افسوس که در فهم اکثر مسلمانان مغز و متن انسانی این کتاب مقدس قربانی ظواهر میگردد. وظیفه این قلم پند و موعظه نیست،اما عاشق مهربانی آیات و سوره های مقدس قرآنم وبه گفته مولانا:
ملت عشق ازهمه دین ها جداست
عاشقان را ملت و مذهب خداست
اکثر مسلمانان می دانند که در قرآن کریم سوره بنام لقمان حکیم نازل گردیده است.لقمان کی بود؟ خداوند چگونه جامه حکمت را به او پوشانید؟لقمان حکیم غلام سیاهی بود که در سرزمین حبشه سودان امروز زاده شده بود،گر چه چهره ای سیاه و نا زیبا داشت ولی از دل روشن، فکر باز و ایمان استوار بر خوددار بود.او در جوانی برده مالکی بود وبه دلیل نبوغ عجیب،مهربانی بی ریا و حکمت وسیعش آزاد شد، مقامش اوج گرفت تا شهره آفاق شد،لقمان حکیم مرد امین بود،چشم از حرام فرو می بست واز ادای حرف نا سزا وبی مورد پرهیز میکرد،ازکامیابی ها مغرور و از ناکامی ها اندوهگین نمیگردید و همیشه می کوشید جنگ و دعوا به صلح و آشتی انجامد تا مهربانی جاگزین قهر وخشونت گردد،لقمان حکیم به فرزندش می گفت کسانیکه می گویند شر به شر خاموش می‌شود دروغ است،زیرا اگر آتشی در کنارآتش دیگری بیفروزی بر اشتعال آن بیفزاید،هر آنچه شر را فرو می شاند اعمال خیر است،همانگونه که خاموش کننده آتش آب است.دعوا و دشمنی های گذشته را دوباره زنده مکن،درکار دیگران کنجکاوی وجاسوس مکن،خودرا به ستم سلاطین شریک مگردان ،حکومت به مردم اگر چه منزلت عظیم دارد ولی کاری بس دشوار است و درجوانب آن فتنه ها،بلا ها،لغزشها و تاریکی های بیکرانی وجود دارد هرکسی را که خدا به خود واگذارد گرفتار آن شود وازصراط مستقیم وراه راستگاری منحرف گردد،دنیا دریای ژرف و عمیقی است که دانشمندان فراوان را در خود غرق کرده‌است.  به نصایح لقمان به فرزندش مهم ترین رمزهای نهفته است که با استفاده از آن ها در های مهربانی،انسانیت، احترام به خود و دیگران  باز میگردد، امر به معروف ونهی از منکر در سوره لقمان بی احترامی و هتک حرمت وتعرض به اعمال مشروع ومعقول دیگران نیست، نصایح لقمان حکیم بهترین روش و شیوه ای عملی در روابط اجتماعی است، خودداری از انحصارگرایی،جلوگیری از افراط و تفریط،احترام به حقوق وتساوی های بشردوستانه،مبارزه با تبعیض و تعصب، مبارزه با ستمگران، سخن گفتن با صدای ملایم، خودداری ازتکبروفضل فروشی های کاذبانه  که درواقع همان قرارداد اجتماعی است که افراد جامعه همه ازادند ولی در آزادی های خود به خاطر رفاه اجتماعی و نظم و امنیت تابع محدویت ها می باشند : فرزندم نماز رابر پادار تا ارتباط تو با خدا محکم تر گردد،در مقابل سختی ها صبور وشیکیبا باش،نسبت به مردم تکبر و فخر فروشی مکن،خدا مردم خود خواه ومتکبر را دوست ندارد وخود را دربرابر ایشان زبون مساز که در تحقیرت خواهند کوشید،نه آنقدر شیرین باش که ترا بخورند و نه آنقدر تلخ باش که به دورت افکنند، در راه رفتن مانند ستمگران گام بر ندار وبه مردم آهسته و ملایم سخن بگو زیرا صدای بلند و بیرون از حد ادب، صدای الاغان است:
هیچ جامعه به مسیر رفاه وپیشرفت گام برنمی دارد تا وقتیکه مهربانی و محبت جایگزین قهر و خشونت نگردد، خطر خشونت درجامعه ما بیشتر از دشمنان افغانستان است برای مبارزه با این خطر افراد جامعه و بویژه کودکان باید باروحیه عشق و محبت به انسان و رحم و عطوفت به حیوانات تربیت گردند وظیفه آموزش وپرورش است تا بااستفاده از ادبیات و فرهنگ غنی ما و جهان جوانان را برعلیه خشونت بسیج نمایند و رسانه های گروهی از گزارشها،مقاله های تفرقه افگنانه و نمایش فلمهای که خشونت ووحشت را تبلیغ می نمایند خود داری ورزند،تا راه ورسم مهربانی وعشق به انسانیت و همنوع جاگزین قهر وخشونت گردد .
دکتورعلی احمد کریمی