پیام تبریکی به مناسبت تجلیل از سایت (۲۴) ساعته : نـذیـر ظـفر

                  اسم تعالي

رسالت بزرگ ژور ناليزم آگاهي مردم از انچه به وقوع مي پيوندد و تنوير اذهان مردم است كه با پخش و نشر اخبار و  مطالب علمي و ادبي در خد مت مردم قرار ميگيرد

در عصر ما كه تكنا لوژي به معراج خود رسيده و امكانات پخش و نشر و طبع گسترده گرديده   است ،رسالت رسانه هاي مختلف هم دشوارتر از قبل است ، زيرا امروز  قاطبه مردم در تكنالوژي عصر يد طولا دارد

ايجاد سايت هاي الكترونيكي كه از فيض تكنالوژي معاصر در خدمت بشر قرار گرفته جهان شمول شده است و با شكران پروردگار افغانها ي زحمتكش و خبير ما نيز براي احياي فرهنگ و تنوير اذهان هموطنان توانسته اند با ايجاد سايت هاي دري فارسي خدمات شاياني را انجام دهند و نا گفته پيداست كه اين كار براي خواننده گان سهل بنظر خواهد رسيد اما مديريت و كار در ان همت عظيمي ميخواهد .

سايت ٢٤ ساعت كه ما شاهد جشن.            استيم نيز از جمله سايت هاي فعال است كه بدون هر نوع تبعيض و جانبداري با وجود مشكلات توانسته اين مشعل را فروزان نگهدارد 

محترم مهدي بشير هروي ژورناليست مجرب كه ميراث فرهنگي درين عرصه دارد با مديريت مدبرانه و مبارزه با    عناصر ضد فرهنگ و مشكلات مهاجرتي سالهاست در خدمت هموطنان عزيز قرار گرفته اند كه با يقين كامل صفحات تاريخ مطبوعات و فرهنگ افتخار زحمات شان را خواهد داشت. 

اين جشن سالگرد سايت٢٤ ساعت را به جناب مهدي جان بشير هروي و تمام فر هنگيان تبريك عرض ميدارم و   توفيقات بيشتري از درگاه حق براي شان خواهانم 

با حرمت بيكران نذير احمد ظفر 

لويزيانا -امريكا ٩/٧/١٩