طالبان روسیه رابجای امریکا انتخاب نمودند! :دکتور علـی احـمـد کریـمی

  روسیه نخستین کشوری بود که بعد از رویداد دلخراش یازده سپتامبر و حمله امریکا به افغانستان  در مبارزه با تروریسم بین المللی حمایت و همکاری خودرا نشان داد ولی مخالفت خودرا به حضور داومدار و تاسیس پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان ابراز نمود.  ولادیمرپوتین رئیس جمهور روسیه در سال ۲۰۱۱ به حامد کرزی وانمود گردانید که تنها دولت قوی مرکزی و قابل اعتماد برای تمام مردم افغانستان می تواند  شرایط خروج آبرومندانه رابرای نیروهای خارجی مساعد بگرداند. پوتین با این گوشزد دیپلماسی نشان داد که آینده افغانستان به اتحاد و وحدت مردم افغانستان تعلق دارد. از همین رو روسیه از ارسال سربازان خود درجنگ باتروریسم در افغانستان خودداری  ورزید.

نظامیان و دیپلماتهای روسیه جنگ افغانستان رابا وجود حضور نیروهای ناتو جنگ امریکا نامیدند و بطور دقیق پیشبینی نمودند که امریکا و کشور های ناتو با استفاده از زور و بدون همکاری با کشور های منطقه  نمی توانند به تروریسم پیروز گردد.دیپلماتهای امریکا بعد ازهیجده سال جنگ برای خروج ابرومندانه علاقمندی خودرا از طریق مذاکرات صلح آمیز میان افغانها به نمایش گذاشتندولی آقای ترامپ بانوشتن چند سطر در تویئت این نمایش را مضحک و لغو نمود.فسخ مذاکرات صلح وتهدید ترامپ با استفاده از زور باعث نگرانی شدید درداخل و کشور های منطقه گردیده است.بعد ازیک هفته قطع مذاکرات  ، نمایندگان طالبان بجای امریکا،روسیه را انتخاب نمودند ودر واقع به کاخ سفید نشان دادن که‌ تنها و منزوی نیستند واز مسکو هوشدار می دهند اگر امریکا به مذاکرات صلح آمیز بر نگردد آنان جنگ را ادامه خواهند داد.آگاهان سیاسی در امریکا سفر نمایندگان طالبان را در مسکو نه علاقمندی آنان به سر گیری مذاکرات بلکه خروج نیروهای خاریجی از افغانستان ارزیابی می نمایند .امریکا با کشورهای بزرگ چون روسیه و چین نیز توافق نموده است که نیروهای خاریجی از افغانستان خارج گردد.آیا امریکا واقعن افغانستان را ترک خواهد گفت ؟جهان به اظهارات آقای ترامپ رییس جمهور  نامتعارف امریکا اعتماد ندارد،آقای ترامپ با دنیا به زبان زور وتهدید مذاکره می نماید و بعید به نظر می آید که دستور خروج نیروی های امریکارا صادر نماید، ترامپ می داند که با خروج نیروهای امریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری درواقع حکم مرگ سیاسی خودرا امضاء خواهد کرد اگرچه نامزدان ریاست جمهوری از حزب دموکراتها نیز مدعی میگردند تا امریکا افغانستان را ترک بگوید. در حالیکه می دانندوقتیکه امپراطوری ها قلمرو اشغالی را ترک میگویند معنای شکست وسقوط آنرا می دهد. آیاروسیه می تواند بدیل قوی تر برای طالبان نسبت امریکا گردد؟ .طالبان علاقمندی و تجارب روسها را درباز سازی زیر بنا های اقتصادی افغانستان می دانند و روسها با وجودیکه طی این سالها قرارداد های همکاری واقتصادی را با افغانستان امضاء نموده اند و به دورنمای احیای روابط  به افغانستان چون اهداف استراتژیکی در دراز مدت می نگرند ولی شرکتها و سرمایه داران روسیه به خاطر بی امنیتی و فقدان دولت مرکزی نمی توانند ریسک نماید. اوضاع آشفته کنونی بیانگر آن است که افغانستان مانند قرن هیجده به میدان تمرین نبرد قدرتها بزرگ تبدیل گردیده و گذشته های تلخ به ما حکم مینماید که از گرایشهای یک جانبه در روابط و همکاری های بین المللی باید خود داری ورزیم.

دکتورعلی احمد کریمی