شستن دستان انسان غربی نمادی از نه گفتن به جنایت ویروس کرونا هم هشدار و هم تنبیه نوشتهء – مهرالدین مشید

این پرسش در ذهن همه خطور می کند که چرا ویروس کرونا نخست دست ها را مورد حمله قرار می دهد و بعد ارزش های فرهنگی و تمدنی و مراکز اقتصادی و اجتماعی  و بالاخره تمام مراکز عبادی و سباسی را تهی از عبادت کننده گان و سیاست کننده گان نموده است. در هر یک از این هاراز های های ناگفته ای وجود دارد که مصداق این سخن” همه عالم را سری است و اما در ورای آن است سر دیگر” قبل از آن که به موضوع پرداخته شود و باید اندکی از راز حمله این ویروس بر دست ها پرده بردارم. این ویروس در واقع به گونه نمادین مرکز و عامل اصلی قدرت و نیروی انسانی را مورد حمله قرار می دهد که عامل و علت اصلی جنایت ها و خون ریزی ها و غارت ها و فساد و اختلاس و زنباره گی و ده ها جنایت و خیانت دیگر است. این حمله درواقع حمله بر محراق نیروی انسان هایی است که با دستان خود جنایت های بزرگ بشری را مرتکب می شوند و از کران تا کران جهان از افغانستان تا عراق و سوریه و لبنان و لیبی و … دست به جنایت زده اند و هزاران کودک و زن بیگناه را کشته اند و تمامی آثار فرهنگی و تمدنی آنها را نابود کرده اند و آنان را به سیاه روزی کشانده اند. 

هرچند این کشتار‌ها  هدفمندانه است و در راستای طرح فراماسون  به راه افگنده شده است.

حمله ء این ویروس بر دستان در واقع تنبیه دستان سیاه کاری است که جز جنایت و فاجعه کار دیگر نکرده اند و از این رو هذف این حمله شستن و پاک شون دستان جنایتکار و تروریست از جنایت بشری است. بشر از روزگاران کهن تا کنون حوادث خونین و گوناگون تاریخی و اجتماعی و سیاسی و طبیعی و غیر طبیعی را پشت سر نهاده است که هر حادثه ء پیشتر درس های آموزنده ای برای نسل های بعدی داشته است و ملت های به منزل مقصود و سربلندی و شکوفایی رسیده اند و در سکو های بلند تمدنی و فرهنگی تکیه زده اند که از حوادث گذشته درس های خوبی گرفتند.

. در این سیر و سفر ملت هایی بدبخت و فرودست شدند که از گذشته ها خوب نیاموختند و زندگی شان مصداق این شعر ” هرکه ناموخت ازگذشت روزگار – هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار” بوده است. چگونه ویروس کرونا نخست دست ها را مورد حمله قرار می دهد و یگانه راه ء نجات سلامتی از این حمله شستن دست ها است. هدف از این حمله پاک شدن دستان گنهکار و آغشته به خون هزاران انسان مظلوم است. دستانی که تنها فرمان نابودی ملت ها و کشور ها و به خاک و خون کشیدن انسان های شریف و کودکان و کهن سالان وبیماران را صادر نمی کند؛ بلکه از جنایت هایی بدتر از این دریغ نمی کنند. این پرسش در ذهن همه خطور می کند که چرا ویروس کرونا نخست دست ها را مورد حمله قرار می دهد و بعد ارزش های فرهنگی و تمدنی و مراکز اقتصادی و اجتماعی و بالاخره تمام مراکز عبادی و سیاسی را تهی از عبادت کننده گان و سیاست کننده گان نموده است. در هر یک از این ها راز های های ناگفته ای وجود دارند که بر مصداق این سخن” همه عالم را سری است و اما در ورای آن است سر دیگر” که پیامد های ناگوار آن را نمی توان نادیده گرفت.  قبل از آن که به موضوع پرداخته شود و باید اندکی از راز حمله این ویروس بر دست ها پرده بردارم. این ویروس در واقع به گونه نمادین مرکز و عامل اصلی قدرت و نیروی انسانی را مورد حمله قرار می دهد که عامل و علت اصلی جنایت ها و خون ریزی ها و غارت ها و فساد و اختلاس و زنباره گی و ده ها جنایت و خیانت دیگر است. این حمله درواقع حمله بر محراق نیروی انسان هایی است که با دستان خود جنایت های بزرگ بشری را مرتکب می شوند و از کران تا کران جهان از افغانستان تا عراق و سوریه و لبنان و لیبی و … دست به جنایت زده اند و هزاران کودک و زن بیگناه را وشته اند و تمامی آثار فرهنگی و تمدنی آنها را نابود کرده اند و آنان را به سیاه روز؛ بلکه محیط زیست را تخریب میکند و رفاه و آسایش را از جامعه ء بشری گرفته اند و با جنایت ها و بحران آفرینی های شان فاجعه را در جهان بوجود آورده اند. بر مصداق این سخن ” از بهر شوم بسوزد شهر روم” شومیت این دستان پلید سبب شده تا تمام بشریت مورد مجازات قرار بگیرد. این گونه بیماری های همه گیر در جهان پیشینه دارد که با نوعی توطیه همراه بوده است. چنانکه در سال های ۶۹۰ میلادی بیماری طاعون در جهان آمد و ارجستان از تسلط اموی ها بیرون شد و به همین گونه در سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ طاعون سیاه از ۷۰ تا ۲۰۰ میلیون آنسان را در اروپا و بخشی از آسیا نابود کرد و نظام سیاسی و اقتصادی غرب را به رکود جدی رو به رو ساخت. در آن زمان یهودی ها متهم به ایجاد طاعون برضد مسیحیان بودند که ۲۰۰۰ یهودی پس از اعترافات جبری به این اتهام کشته شدند.  دور دوم هم طاعون سیاه در اروپا شیوع یافت که سربازان فرانسوی عامل انتقال ابن بیماری له انگلستان شناخته شدند. دور سوم طاعون در سال ۱۸۹۰ در چین و هند پیدا شد که ه امریکا نیز رسید و سبب کشته شدن صدها انسان شد. امروز جهان شاهد فاجعه ای است که شبکه های انسان خوار غربی کرونا ویروس را در سال ۱۳۶۰ شناسایی کردند

 در مورد این ویروس در حدود چهل سال پیش در کتابی به نام “چشمان تاریکی” صحبت شده است. این کتاب در سال ۱۹۸۱ نشر شد  این رمان شباهت‌های زیادی با شیوع ۲۰–۲۰۱۹ کروناویروس دارد. این کتاب از عامل عفونی گورکی -۴۰۰ یاد آوری شده که در روسیه ساخته شده‌است. با چاپ مجدّد در سال ۱۹۸۹، این نام به ووهان ۴۰۰ تغییر یافته اشت؛ اما ویژگی‌های بیماری عفونی معرفی شده در این رمان تخیلی با کووید-۱۹ تفاوت بسیاری وجود دارد.

فلم آمریکایی به نام عفونت که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد؛ از ویروس شبیه به کرونا ویروس صحبت می‌کند که از چین به تمام دنیا رواج پیدا می کند. کروناویروس‌ها  خانواده بزرگی از ویروس‌ها هستند که برای اولین بار در سال ۱۹۶۰ کشف شده‌اند که بیماری های سرماخورده گی در انسان و حیوانات را در پی  دارد. این ویروس ها دارای زواید تاجدار اند و برخی از این ویروس‌ها  دستگاه تنفسی را مورد حمله قرار می دهند و گاهی علائم خود را در روده و معده افراد نیز نمایان می‌کنند. این ویروس گاهی سبب 

در زمان امیر دوست محمد خان نیز مرض گولرا در کابل شیوع یافت. امیر با خانواده ء خود از شهر فرار کرد. شهروندان کابل شهر را ترک کردند و هر خالی از سکنه شد. گوشت قصابان گنده شد و بوی و تلفن شهر را فراگرفت. این بیماری بیشتر از ۵۰۰۰ تن را کشت. سرماخورده گی های ملایم می شود که تا کنون چهار دستۀ آنان شناسایی شده که‌انواع شدید تر این ویروس ها به نام های سارس، مرس و کووید ۱۹‌‌هستند.  سارس در سال ۲۰۰۲ در چین کشف شد که از خفاش در انسان ها سراست کرده بود و بیش از ۸۰۰ تن را کشت. مرس نوع جدید تر این ویروس است که در سال ۲۰۱۲ در مردی ۶۰ ساله در عربستان شناسایی شد و به مرگ این بیمار انجامید. دومین مورد در مردی ۴۹ ساله در قطر کشف شد که او نیز در گذشت.  این ویروس در آزمایشگاه شناسایی شد و به سندرس شناسایی شد که سبب مرگ ۸۵۸ نفر ګردید.

شگفت آور این است که پیدایی ویروس کرونا تبلیغات جنگ بیولوژیکی را به همراه داشته است. چنانکه یک نویسنده ء فرانسوی پس از سال ۲۰۰۳ در کتابی زیر عنوان ” کتاب سفید ” از احتمال یک جنگ بیولوژیکی خبر داده بود، اما جهان بنا بر مصروف شدن در جنگ مبارزه با تروریزم به سخنان نویسنده ء یاد شده توجه نکردند و پس از آن سی آی ای در سال ۲۰۰۸ گزارشی را به نشر رساند که از جنگ بیولوژیکی خبر داد. این گزارش ها همزمان به آن به نشر رسیدند که طراحان کاهش نفوس در جهان طرح چگونگی  راه اندازی جنگ های بیولوژیکی را می ریختند و شبکه های شیطانی از واشنگتن تا تل آویو و و لندن و پاریس در صدد راه اندازی جنگ هایی شدند که نفوذ جهان تا کمتر از چهار میلیارد کاهش بدهند.   

 در این شکی نیست که ویروس کوید ۱۹ هم همراه با اتهامات است که آمریکا چین و چین آمریکا را به ایجاد آن متهم می کنند؛ اما هرچه باشد،  پیامد های غیرقابل پیش بینی را در گذشته در جهان برجا نهاده و این بار هم  برجا خواهد گذاشت. نظام اقتصادی و کالای غرب تغییر خواهد خورد و مناسبات تجاری آن بهم خواهد خورد، معادله ء تجارت جهانی به سود کشور های آسیایی مانند چین و روسیه و ایران تغییر خواهد کرد و روابط تجارتی چه در سطح  داخل و چه در سطح روابط آمریکا با اروپا و چین و روسیه دگرگون خواهد شد و دالر قدرت کنونی خود را از دست بدهد و بجای آن پول واحد آسیایی جایگزین خواهد شد که کشور های جنوب شرق آسیا شامل چین و روسیه و ایران از حامیان آن خواهند بود.  همین اکنون امریکا در برابر چالش هایی چون رکود اقتصادی، ظهور چین و برنامه بی آر آی؟ فروپاشی حاکمیت دالر در معادلات جهانی و تکنالوژی و هوش مصنوعی. از همین رو بود که کلنتن در سال ۱۹۹۳ گفت، دیگر آمریکا ابر قدرت نیست. او درک کرده بود که کمر اقتصادی آمریکا زیر بار جنگ های بوش پدر  و پس از آن می شکند. اکنون آمریکا بیش از ۲۳ تریلیون دلار از کشور های جاپان، چین، بریتانیا، سویس و کشور های دیگر مقروض است و همین اکنون ۸۰ بیلیون دالر از درآمد های مالی سرمایه های بازنشستگان را  به بانک های آمریکا سرازیر کرد تا نرخ در بانک های فدرال یک درصد پایین آمد.

ابن که در عقب سناریوی این ویروس چه دستانی قرار دارد و یا ندارد؛ اما حالا می بینیم که انسان غرب بیشتر از سرق بهای جنایت های حکام و زمامداران خود را می دهند و امروز می بینیم که انسان غربی در وحشتی بسر می برد که وحشتناک تر از جنگ های اول و دوم جهانی است. اکنون بهای جنایت های زمامداران غرب را کودکان بیگناه و زنان و مردانی می دهند که هرگز موافق اراده ها و تصمیم های حکام شان نبودند و نیستند.زیرا آنان می دانند که در پشت دستان جنایات زمامداران غرب دستان کارتل ها و مافیا های بزرگ اقتصادی قرار دارند که به گفته مارکس مانند حیوان وامپیر تشنه خون انسان اند و شاید برای انسان غربی بی اعتنایی انسان شرقی در برابر این ویروس شگفت آور باشد و شاید هم آن را دلیل ناآگاهی آنها تلقی کند واما این واقعیت را فراموش کرده اند که در پشت این بی توجهی و خود سردی انسان شرقی دستان خون آلود زمامداران غرب است و آنها چنان فاجعه های هولناک و کشنده را بر انسان مظلوم شرقی از کابل تا بغداد و شام و بیروت و فلسطین و … به راه افگنده اند که وحشت و دهشت آن بزرگ تر از وحشت کرونا است؛ اما انسان غربی که به آسایش و زنده گی ور ناز و نعمت عادت کرده بود و نسل پس از جنگ اول دوم عادت به رفاه کرده و ور برابر همچو حوادث هرگز آماده گی نداشتند. اکنون چنان بی تاب شده اند و مقاومت در برابر حوداث را از دست داده اند که مقام های آرشد آن دست به خودکشی می زنند. چنان که وزیر اقتصادی آلمان دست به خودکشی زد. پس جا دارد تا زمامداران جهانخوار غربی و شرکای بزرگ آنها چون کارتل ها و تراست ها و همکاران مافیایی آنان بار بار دستان جنایت آلود شان را بشویند تا دستان شان از جنایت های بشری و ویروس کرونا پاک و تمیز شود.

ویروس کرونا با وجود کشتار های بیرحمانه و صعب العلاج بودنش یک پیام آشکار برای آ نانی دارد که به زنده گی نگاه ء دم غنیمتانه و ستمگرانه و جهان خوارانه دارند و  هرگز به ندای انسان مظلوم گوش نداده و آنقدر در خیالات واهی قدرت و ثروت غرق بودند و هستند که زنده گی سیاسی و غیر سیاسی خویش را بر بنیاد سلطه و استبداد پیریزی کرده اند و با به چوبه ء دار بستن عدالت در چوبه ء دار تاریخ هرگز هوای انسان مظلوم آ نداشتند و چنان در جهانی از خودبیگانگی های سیاسی و فکری و فرهنگی غرق بودند که گویا این جهان بزرگ را گوش به فرمان خود تلقی می گردند و از هیچ گونه ستم روایی و قلدری و وحشت آفرینی برضد انسان بیچاره دریغ نکردند. ویروس کرونا تلنگری است بر آ نانی که در فکر فرمان روایی بر جهان بودند و هستند و رویا های جهان خواران ء آنان را بهم زد و دچار آشفتگی‌ کرد که برای رسیدن به اهداف ضد انسانی و بشری خود آنچه از امکانات در اختیار داشتند، از استفاده ء ناسالم آن هیچ گاهی دوری نورزیدند و رویای فرمان روایی بر جهان را در سر داشتند و دارند و برای رسیدن به آن از هیچ توطئه و تهاجم برضد کشور های کوچک ابا نورزیدند و گویا خود را خالق هستی فکر می کردند و تاختن بر انسان مظلوم را حق خود می دانند و سرنوشت میلیون ها انسان روی زمین را قربانی تئوری توطئه کرده اند که گویا  طوری ذهنیت آفریدند که مردم هر کشوری قربانی نگاه ء تئوری توطئه و توهم کنند که گویا آنان فکر کنند که در پشت هر حادثه ای دستان خارجی ها و قدرت های بزرگ است. کرونا در حالی جهان خواران را مورد حمله قرار داه است و مرگ را پیش چشمان شان آورده است که با داشتن تمامی امکانات و فناوری از درمان خود عاجز اند . این در حالی است که آنان اکنون جهان را در آتش تهاجم و توطئه به آتش کشیده اند که عامل اصلی آن توطئه های شیطانی قدرت های بزرگ است که چه پس از پس از تهاجم  و چه بعد از تهاجم با نصب حکام و فرمان روایان مزدور در کشور های دیگر به بهانه های گوناگون چون؛ پیش گیری از سلاح اتومی کشور عراق و مبارزه با تروریزم کشور ما را مورد حمله قرار دادند و بدین وسیله در کشور های مختلف جهان سرنوشت میلیون ها انسان گیتی را به گروگان گرفته اند. حادثه ء ویروس گوید ۱۹ در واقع هشداری برای جهان خواران گیتی و عروسک ها و نوکران گوش به فرمان آنان در سراسر جهان است تا اندکی به خود آیند و از فرار اسپ های سرکش جهان خواری و سلطه فرود آیند و از جهان خواری و ستمروایی بر کشور های فقیر دست بردارند و از حمایت ها از ایادی های خویش در کشور های تحت سلطه ء شان  دست بردارند تا آنان مجبور به ترک اختلاف و برتری طلبی های قومی و گروهی در داخل کشور های شان شوند. 

این حادثه هم چنان زنگ خطری برای حکام مزدور و وابسته و رانده شده از میان مردم است تا درس های جدیدی از این حادثه بگیرند و بر حکمروایی های سلطه گرانه ء شان پایان داده و به انحصار طلبی ها نقطه ء پایان بگذارند.