دل بی کینه ـ شعر از : م – اسحاق نثا

بیا با من دل بی کینه دارم

دلی روشن میان سینه دارم

به اظهار حقایق بی کم و کاست

به گفتن مشرب آینه دارم

برای عشق دل اندر کف من

چه فرمایی همین نقدینه دارم

ز زاهد نشنوم حرف درستی

از آن بیزاری دیرینه دارم

مکن عیب از لباس من تو ناصح

به تن پوشاک پر از پینه دارم

چو طفلان دبستانی شب و روز

که ذوق بیش با آدینه دارم

محمد اسحاق ثنا

۱۰ اپریل ۲۰۲۰ میلادی

ونکوور کانادا