وفات شاد روان میرحسین شاه ؛ موسس فاکولته هنرهای زیبا؛ پوهنتون کابل را به تمام دانشمندان هنر دوستان و اهل معارف و خانواده محترم شان تسلیت میگویم

نامتو افغان پوهاند له نړی سترګی پټی کړې

پوهاند میر حسین شاه به جاویدانه گی پیوست- روان ایشان در ابدیت در بهشت برین شاد و آسوده باد!به این وسیله مراتب غمشریکی و همدردی را به جناب سید طیب جواد و سایر اعضای خانواده و نزدیکان ایشان و همه جامعهٔ‌ علمی و اکادمیک افغانستان تقدیم میدارم. +کلیپ ضمیمه : مستند زنده گینامهٔ کاندید اکادمیسین پوهاند میر حسین شاه

Posted by ‎حميد عبيدي‎ on Tuesday, May 26, 2020