بحرانهای سیاسی امریکا و آینده نظم جهانی !… دکتور علب احمد کریمی

 اکثر کارشناسان بحرانهای سیاسی و اجتماعی امریکارا  چون چرخش قاطع به آینده نظم جهانی ارزیابی می نمایند. تحلیلگران باتوجه به بحران های سیاسی امریکا و برگشت به اندیشه های فکری کلاسیک ها ،علائم  شرایط انقلابی را دربحرانهای  بزرگترین ابر قدرت جهان تعبیر و پیشگویی می نمایند ” وقتیکه بالایی ها نمی توانند،پائینی ها نمی خواهند، شرایط انقلابی سرتاسری می گردد.” امریکا واقعن در استانه تکوین و دگرگون سازی سیاسی نگران کننده قراردارد.

مردم امریکا تنفر ومخالفت خودرا برعلیه بی عدالتی های اجتماعی، اقتصادی وسیاسی در ایالت های مختلف با سرنگونی مجسمه های تاریخی و مبارزه برعلیه نژادگرایی و رفتار خودسرانه پولیس ادامه می دهند. نبرد شدید میان دو حزب حاکم دموکراتها و جمهوری خواهان جامعه رامتفرق گردانیده است وجنگ قدرت میان هردو حزب حاکم به ویژه درآستانه انتخابات ریاست جمهوری باعث انشعاب وتشدید بحرانهای سیاسی گردیده است . در کنار رقابتهای سیاسی شیوع بیماری کرونا که امریکا درجهان مقام اول را دارد منجر به بحرانهای بی سابقه بیکاری ونارضایتهای عمومی شده است. رئیس جمهور ترامپ تنها در باز  سازی وضع کنونی امکان احیای مجدد اقتدارامریکا را  می بیند ،او میخواهد تا قدرت از اسارت  لیبرالهای حریص آزاد گردد وبه مردم آمریکا داده شود، ترامپ می گویدامریکا نمی خواهد در امور داخلی سایر کشور ها نقش ژاندارم را بازی نماید. ترامپ تصمیم بوش رئیس جمهور سابق آمریکا را در افغانستان احمقانه خواند و طرفدار خروج سربازان امریکا ازافغانستان  است و به پاسخ به تشویش  نظامیان امریکا که هنوزداعش در افغانستان سرکوب نگردیده است میگوید ، بگذار که روسیه  آنرا رسیدگی نماید. ترامپ اعتراف می نماید که امریکا در افغانستان شکست خورده است .ترامپ یگانه رئیس جمهور درتاریخ امریکا است که بعد از پیروزی در انتخابات ۲۰۱۶  در برابر سیل اتهامات و تیر حملات رقبای سیاسی ایستادگی نموده است او می گوید” که مبارزه با دموکراتها مشکل تر از نبرد  باچین،روسیه و کوره شمالی است “. کارشناسان روسیه که از سقوط کمونیسم و زوال امپراطوری شوروی تجربه کافی دارند، ترامپ را مانند گرباچف پدر بازسازی امریکا می دانند.آن ها از ضعیف شدن امریکا احساس رضایت می نمایند اما مرگ امپراطوری را بزرگترین خطر غیر قابل تصور برای امریکا و جهان پیشگویی می نمایند. کارشناسان روسیه رویدادهای کنونی امریکا را به سالهای ۱۹۹۰ روسیه مقایسه می نمایند. به باور آنان سقوط کمونیست و زوال شوروی بطور آنی برخلاف پیشگویی کارل مارکس ،که می گفت ” زحمتکشان جهان بالبخندان با بورژوازی وداع می نمایند ” بوقوع پیوست. در فروپاشی شوروی جنرالها،دولتمردان وحتی زحمتکشان با لب خندان با کمونیسم وداع نمودند ونه با بورژوازی، به نظر انان مرگ امپراطوری  امریکا مانند شوروی به طور آنی و انقلابی به وقوع نه خواهد پیوست و مسیر طولانی تر را سپری خواهد کرد و بعید به نظر نمی آید که این بار پیشگویی مارکس به بزرگترین کشور سرمایه داری جهان” که زحمتکشان بالب خندان با بورژوازی وداع نمایند” تحقق یابد. اوضاع سیاسی امریکا باعث بیم و نگرانی  کشور های اتحادیه اروپا  نیز گردیده است . خانم مریکل صداراعظم آلمان به دنبال فرمان ترامپ مبنی به ترک سربازان امریکا از آلمان ، کشورهای اتحادیه اروپا را فراخواند تا به جهانی بدون لیدری امریکا بی اندیشند. باوجودیکه آقای ترامپ از رقابتهای عادلانه در همکاری های بین المللی دفاع می نماید اما در عمل تا هنوز از  تهدید و تحریم بر علیه کشورهای که از سیاست امریکا پیروی نمی نماید استفاده می کند. اختلافات میان روسیه وامریکا در زمان ترامپ افزایش یافته است. جنگ تجارت بر علیه چین فضای سیاسی دو کشور را تیره تر گردانیده است و ترامپ  مبارزه برعلیه چین کمونیست را دفاع از حقوق بشر می داند. دولت آمریکا تلاش می ورزد تا  چین و روسیه دو عضودائمی شورای امنیت سازمان ملل را در این سازمان جهانی منزوی بگرداند تا نه توانند برعلیه قطع نامه های امریکا در شورای امنیت سازمان ملل از حق وتو استفاده نمایند. آقای ترامپ و یگانه رقیب آن جوبایدون از حزب دموکراتها در شرایط کنونی بطور مساویانه طرفداردارند. کتاب جون بولتون “اتاق اتفاق “مشاور سابق امنیت ملی ترامپ که از آن چون بمب زیرپای ترامپ در استانه انتخات تبلیغ گردید در کنار سایر مسائل که به افشاگری اسرار محرمانه پرداخته است نویسنده مهم ترین هدف و مقصد  خودرا در این اثر “نگذاشتن ورود  دوباره ترامپ به کاخ سفید می داند.” از اوضاع کنونی چنین بر می آید که امریکا در ا نتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر پائیز داغ تر سیاسی از اغتشاش ها و وخرابکاری های بهار و تابستان که منجر به غارت وچپاولگری فروشگاه ها و سر نگونی مجسمه های تاریخی گردید خواهد داشت.

دکتور علی احمد کریمی امریکا