خطر افزایش احیای عصر جاهلیت در افغانستان !: دکتور علی احمد کریمی

نفاق ها و عداوت ها درطول تاریخ جوامع را فاسد،   تباه وباعث ویرانی و فروپاشی کشور ها وبرادرکشی  های خانمان بر انگیزگردیده است. بزرگترین بلا وآفت های اجتماعی وسیاسی افغانستان نفاق و عداوت های قومی است . تازمانیکه به این پدیده های ننگین وافتخارات پوچ  به نام های مذهب ،زبان و نژاد خاتمه داده نشود، جنگ،فقر،مرض، جهالت و بی تفاوتی های وجدانی و اخلاقی ادامه خواهد یافت و روزگاران  سیاه تر و رسوا تر از امروز خواهیم داشت.در روایات اسلامی آمده است که خداوند به یکی از پیامبرانش فرمان داد  که قوم تو را به خاطر عصیانگری ها، تبعیض ها و افتخارات پوچ به استخوانهای پوسیده اجداد شان  به سه بلا مانند فقر،مرض و نفاق  امتحان می نمایم و بگذار امت توازمیان این سه بلا یکی را انتخاب نمایند.

بزرگان قوم به اصطلاح امروز لوی جرگه مشورتی را برگزار نمودند تا پیرامون انتخاب یکی ازاین بلا ها رای بدهند.تعدادی از بزرگان قوم ، که از لحاظ مال ومنال خودرا برتر از دیگران تصور میکردند ،فقر را ،بد ترین وسخت ترین بلا نامیدند وپیشنهاد نمودند تا خداوندبلای فقر را بر مانازل نه نماید  . تعدادی دیگری مریضی را دشمن بی رحم به جان ومال همه دانستند و پیشنهاد کردند که باید از خدا بخواهیم که بلای مریضی را بر ما نازل نه نماید ، سلامتی پادشاهی است .درمیان سرکرده ها و کلان های قوم  یک پیر حکیم ، سالخورده  و گمنام از جایش برخاست و پرسید اگر اجازه بدهید من هم نظر بدهم. پیر مرد حکیم که ریشه تمام بدبختی ها،غرورها،خودخواهی ها و دشمنی ها و عداوت های قوم خودرا را در زندگی تجربه نموده بود گفت، مریضی یک امر طبیعی است ، اگر مریضی نمی بود مردم قدر عافیت را نمی دانستند و درفکر علاج آن هم تلاش نمی کردند.

فقر هم ریشه در بی عدالتی ها دارد،تا وقتیکه بی عدالتی  باشد فقر چاق تر ، فربه تر و قوی  تر میگردد ،دزدی ،فساد،جنگ وبی امنیتی هم دراثر بی عدالتی دامنگیر جامعه میگردد.در اثر بی عدالتی وافتخارات پوچ،  ما به سرنوشت امروز ودرمعرض امتحان الهی قرار گرفته ایم . نفاق دریای  خشم خداوند را جاری می گرداند. نفاق مانند موریانه ریشه های خیر وبرکت،دوستی ومهربانی، رحم وتفقد را می خورد.خداوند قوم ظالم را نفرین نموده است. اگر می خواهیم که همه در سلامتی و قناعت خاطر زندگی نمایم باید از خدا بخواهیم که بلای نفاق را بر مانازل نه نماید. همه انتخاب وی را قبول نمودند. پیامبر روبه درگاه خداوندنموده وگفت پروردگارا! امت من التماس دارند تا بلای نفاق برآنها نازل نگردد. خداوند مهربان وعادل به خاطر علاقه مردم به اتفاق  دو بلای دیگر را نیز عفو نمود. مردم افغانستان اکثریت مسلمان هستند ودارای خدای واحد،پیامبر واحد و قبله واحد ، کشور واحد وتاریخ مشترک اند. مسلمانان می دانند که بزرگترین معجزه های پیامبر ما،قرآن و مبارزه برعلیه نفاق، دشمنی ها و جنگهای قبیلگی و قومی اعراب جاهل بود که درتاریخ بنام عصر جاهلیت ثبت گردیده است  . بی اتفاقی های قومی و مذهبی مارا به سیه چال تاریک شیطان افگنده است و در اثر این بی اتفاقی ها جان و روح ملت در  چنگال شیطان اسیر گردیده است.حتی خارجیان خدا ناباور می نویسند” که افغانستان سرزمین نفرین شده است،   یگانه کشوری در دنیا است که خودرا جمهوری اسلامی می خواند اما درعمل از رسم و رواج ها و عادات عصر جاهلیت پیروی می نماید.ملت گویا به خرافات آن عصر  عادت نموده و قصد ندارد تا درقرن ۲۱ از قفس اوهام و خرافات عصر جاهلیت آزاد گردد. “همه دراین کشوربا احساسات کاذبانه سنگ  آزادی و دفاع ازافغانستان مستقل را به سینه می کوبند اما درعمل به عادات پوچ قوم گرایی افتخار می نمایند.دموکراتها،تکنوکراتها، ملاها،تحصیلکرده ها،کمونیستها،طالبان وجهادی یان همه به تکفیر همدیگر کمربسته اند و یکدیگر را متهم به جاسوسی خاریجی ها می کنند .اتحادیه های سیاسی که هدف آنها تنها تفرقه افکنی قومی به خاطر کسب  قدرت و ثروت است عمر نفاق هاو اختلافات قومی را طولانی تر میگرداند. اتحادیه ها نه به خاطر اهداف مشترک، آینده مشترک و سرنوشت مشترک تاسیس میگردند بلکه بیشتر براساس سلیقه های قومی و زبانی فعالیت می نمایند. باور های پوچ قومی  به اندیشه والایی انسانی و آینده کشورترجیح داده میشود . لوی جرگه های سنتی همیشه به خاطر مشروعیت بخشیدن رژیم های ظالم وستم پیشه دایر میگردد ونه به خاطر تحکیم اتفاق و وحدت .راه نجات ما در دست خود ماست تا همه بر علیه نفاق های قومی ،زیانی و مذهبی وجاهلیت قرن ۲۱ متحد گردیم .تا رحمت و عفو خدا شامل حال ما گردد.

دکتور علی احمد کریمی امریکا