آخرین قمار بزرگ جو بایدن با ترامپ: نوشته دکتور علی احمد کریمی

دکتور علی احمد کریمی

رقابت های سیاسی بی سابقه میان دموکراتها و جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ امریکا در شرایط گسترش کرونا، بحرانهای سیاسی و اقتصادی ،درداخل وخارج باعث نگرانی کشورهای بزرگ جهان وحتی متحدین استراتژیکی آن در اتحادیه اروپا گردیده است. به باور صحنه سازان سیاسی  عکس العمل متضاد در سطح جهان برای جانب بازنده  وبرنده خواهد داشت.  پژوهشگران و جامعه شناسان غربی ادعا می کنند که در امریکا گروه های چپ افراطی تعمدا از جامعه آمریکایی دلسرد شده اند وبه شدت از آنچه آن ها به عنوان انحطاط معنوی و اخلاقی موسسات آمریکایی مشاهده میکنند انتقاد می نمایند.

آنها براین عقیده اند  که نیروهای توطئه آمیز درجامعه حاکم است و برای شکست سایر اهداف ایدئولوژیکی سعی می ورزند. تلاش بی پایان جناح‌های چپ همواره در طی چند دهه اخیر سیاستمداری در امریکا احساس میشود و بویژه در انتخابات پیشروتضاد های چشمگیری میان دو حزب در سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری نمایان شده است. این تضاد ها خواب آرام را از میلیاردر های امریکایی در ویلا های قشنگ ومجلل آنان نیز ربوده است. بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ دموکراتها از انواع حملات ااز قبیل تئوری توطئه، دوسیه سازی،نماینده کریملین برعلیه ترامپ استفاده نمودند.  در بحرانهای سیاسی وفجایع اقتصادی کنونی بعد از کرونا مقابله جویی با استفاده از واژه نژادگرایی باعت تشدید انشعاب و چند گانگی در امریکا گردیده است.

هردو حزب در عجز و چند پارگی قرار گرفته اند .دموکراتها بیشتر نگران آینده‌ این حزب اند.دموکراتهای  امروز در امریکا هیچ نشانه از دموکراسی چند دهه پیش ندارند وبرای رسیدن به قدرت سازش و اتحاد را با  افراطیون،فرصت طلبان، انقلابیون، غوغاسالاران ،هیچ انگاران«نهیلیستها» و سوسیالیستها،محاز می دانند.

بنا به نوشته مطبوعات امریکا جو بایدن ۷۷ ساله دست به قمار خطرناکی زده است. سام استاین مقاله نویس مشهور طی گزارشی از ملاقات جو بایدن با همکارانش می نویسد، «وقتیکه ترامپ از صحنه خارج شود،شما شاهد تغییرات بزرگی درهمه امور خواهید بود،چرا که افراد صاحب مقام کنونی خوب می دانند که اوضاع به شکل فعلی نباید باشد .»بحران های کنونی امریکا به دوران ترامپ وترامپ گرایی و دلیل پوسیدگی حزب جمهوری خواهان نیست، به باور مقاله نویس دیگر امریکا” گرفتاری اصلی ما آن چیزی است که حزب جمهوری خواه به آن مبدل شده است. ترامپ فقط نشانگر و تجلی دهنده آن نوع تفکر بوده است. وجمهوری خواهان را به اعماق چاه فرو برده است، اما سالیانی است که آنها نیز از رفتن به اعماق چاه خشنود بوده اند” مجله نیورک با ذکر نظر سنجی ها می نویسد که بیش از ۶۰ درصد دموکراتها طرفدار کسی هستند که بتواند در مقابل ترامپ ایستادگی کند.دموکراتها چنان تشنه زدودن ترامپ گرایی هستند،که به نظر می رسد که برای رآی دهندگان دموکرات، این ایده که ترامپ یک غده سرطانی است و باید ازجا در بیاید، مهم تر ازاین واقعیت شده است که او مظهر یک سرطان فراگیر است که تمامی سیستم را در بر گرفته است.جو بایدن برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری فعالیت می نماید ، بار اول هنگامی که برای ریاست جمهوری فعالیت میکردتنها توانست ۹هزار رای بیآورد و بعد ازاین شکست ازسیاست کناره گرفت.  به باورتعدادی از صحنه سازان بایدن گرفتارفراموشی شده،بارها نام شهرها را اشتباه میگوید،انتخابات ریاست جمهوری را انتخابات مجلس سنا می داند، مشاورین سیاسی او کمتر اجازه می دهند که در مورد مسائل روز ابراز عقیده کند و چندی پیش گفت که ویروس چینایی کرونا ۱۲۰ میلیون آمریکایی را کشته است. باوجود این حقایق ترامپ نیز دراین نبرد احساس نگرانی می نماید او نه تنها برعلیه مطبوعات طرفدار به دموکرات‌ها می جنگد بلکه چندی پیش در گفتگویی با خبرنگاران دموکرات‌ها را تهدید خطرناک تر ازروسیه وچین برای امریکا نامید. موفقیت نتایج انتخابات ریاست جمهوری  ارتباط به نتایج انتخابات سنا و پارلمان دارد.اگر ترامپ درمحلس سنا اکثریت را بدست نیاورد به چالشهای و مشکلات جدید روبرو خواهد گردید. انتخابات پیشرو ریاست جمهوری نه تنها برای آقای جو بایدن آخرین قمار سیاسی او محسوب میگردد بلکه برای اقای ترامپ نیز آخرین نبرد سخت خواهد بود. این انتخابات  می تواندعواقب غیر مترقبه وغیر قابل پیش بینی  برای امریکا و جهان در پی خواهد داشت.