اتهامات ویکتور الیوخین در مورد ریسس جمهور پوتین : مترجم جیلانی گلشنیار

 در ویب سایت انترنیتی حزب کمونیست فدراتیف روسیه، دردادگاه نظامی اتهام های را علیه ولادیمیر پوتین وارد نمودکه اینک ترجمه آن خدمت خوانندگان عزیز ارائه می گردد:

ویکتور الیوخین، سابق معاون دادگاه عالی اتحادشوروی و نماینده مردم درپارلمان روسیه و معاون کمیته دفاع آن و یکی از رهبران حزب کمونیست فدراتیف روسیه، در دادگاه نظامی و در جمع افسران عالیرتبه نظامی آنکشور برعلیه جنایتها و خیانت های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراتیف روسیه، اتهامها وارد نمود:

“پوتین بتاریخ 7 اکتوبر 1952 در یک فامیل عادی دراتحادشوروی به دنیا آمده است.درسال 1975 از دانشکده حقوق دانشگاه لیننگراد فارغ شد وبه سازمان استخبارات “کی گی بی” پیوست.

ازسال 1985 – 1990 مامور اداره کی گی بی در آلمان دموکراتیک بود وتا سال 1991 عضویت حزب کمونیست را داشت. زمانیکه به برخی ازخواستهایش پاسخ مثبت داده نشد، حزب کمونیست را ترک گفت و عضویت حزب روسیه واحد را حاصل کرد و در کمترین زمان به سطح رهبری آن حزب رسید که از آن وقت به بعد، تمام جنایتکاران، دزدان، زورگویان، خائینن و مافیا در اطراف وی حلقه زدند.

حزب روسیه واحد، تطبیق کننده سیاست های پوتین در پارلمان و سنای روسیه می باشد و بدون آنکه به منافع کشورفکر کنند، به دستور پوتین تمام قوانین را تصویب می نمایند. اولین خیانت این حزب از سپردن جزیره ای به مساحت 340 کیلومترمربع از خاکهای روسیه درآمور به چینایی ها نمایان شد. رویکرد پس ازان موضوع پذیرفتن قتل افسران پولندی در کتین در جریان جنگ جهانی دوم که اتحاد شوروی به آن متهم گردیده بود،همچنان تصویب قوانین و لایحه ریفورمهای مرگبار که همه به اتوریته روسیه ضربه زد. 

پوتین با خارج شدنش از سازمان کی گی بی به شکل بسیار عامیانه سخن زد که حرفهایش را کلمه به کلمه و جمله به جمله تکرار می کنم.

حرفهای پوتین:

“من فهمیدم که آینده ای در این سیستم ندارم وکشور هم آینده ای ندارد؛ باقی ماندن در این سیستم و انتظارکشیدن تارسیدن فروپاشی آن، عضویت کی گی بی را داشتم و آهسته اهسته به این فکر شدم که باید به یک پایگاه ریزرفی دیگر را نیز در نظرگرفت.او ادامه چنین ادامه داد:

سبچک یک شخص شناخته شده و یک فعال سیاسی بود. ارتباط برقرار کردن با وی برای من از خود گذری بود.امکان داشت که در یک چشم به هم زدن همه چیز تغییر کند.”

ویکتور الیوخین:

من تاکید می کنم که پوتین اکنون هم در فکر یک پایگاه ریزرفی دیگر است.این است اعتراف رئیس “اف اس بی” و بعدأ رئیس جمهورکشور. من این اعتراف احمقانه وخائنانه را نه از یک چکیست و نه ازیک کارمند دولت که در فکر منافع کشورباشد انتظار داشتم.این خصوصیت پوتین در زمان ریاست جمهوری و نخست وزیری وی به خوبی اشکار شد.

جای نهایت تأسف است که تا اکنون در رهبری کشور قرار دارد.

بعد از شکست سبچک در انتخابات ولایتی لیننگراد، پوتین دیگر جایی در آنجا نداشت. چوبایس رئیس دفتر یلتسن وی را نزد خود مقرر نمود. شما بهتر می دانید که چوبایس یک آمریکایی است وبخاطر منافع آمریکا کار می کند. چوبایس + پوتین+ چوبایس = به علم بردار آمریکا تبدیل شد.

26 مارچ 2000 پوتین به حیث رئیس جمهور الی ما می 2007انتخاب شد .در حین وقت سرقوماندان اعلی قوای مسلح هم می باشد. باید گفت که با آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ، درباند لیننگرادی وی چند قتل مرموزی رخ داد. ازآنجمله کشته شدن سبچک و جنرال لیوه روخلین، یکی از رهبران جنبش پشتیبانی از قوای مسلح می باشد. کسانیکه پوتین را از نزدیک می شناسند و میدانند که در بسیاری از مشکلاتی که رخ داده است، خصلت پوتین را به حیث یک شخص ظالم، خونخوار، انتقامجو و عقده ای آشکار ساخت ونشان داد که پوتین استعداد آنرا دارد که برای غصب قله های قدرت بخاطر تطبیق اهداف خود بی شرمانه از همه امکانات استفاده نماید. پوتین در رهبری دولت بود که کشتی تحت البحری اتمی کورسک غرق شد و 118 سرنشین آن جان باخت که تا اکنون علت آن افشاء نشده است.

ماهیت پوتین زمانی معلوم شد که در پاسخ به یکی ازخبرنگاران در باره غرق شدن کشتی چنین گفت:

کشتی غرق شد!

درشرایطی که در کشور تضادهای قومی بین ملیت ها تشدید می یافت وسطح جنایات در بین کودکان پائین تر از 18 سال بالا می رفت وتعداد معتادین مواد مخدر زیاد می شد، به دستورپوتین چند وزارت قصدأ لغو گردید که ازجمله آن وزارت امور ملیت ها، کمیته فدرال، کمیته جوانان و سپورت، کینومیتوگرافی، کمیته شمال- شرق که دارای منابع طبیعی سرشار بوده و اهمیت به سزایی دارد. تعداد کودکان تا سن 18 به 14 میلیون کاهش یافته است. بیش از 7 میلیون معتادین حاصل رژیم پوتین است.

ازنقشه روسیه بیش از 18 هزار دهکده و بیش از 20 هزار مکتب از بین رفته است. قدرت نظامی را در همه بخش ها به شکل سیستماتیک نابود کرده و این کار ادامه دارد. اخراج و تبعید کادرهای ورزیده، کارفهم و برجسته ی  نظامی از صفوف قوای مسلح ازکارنامه های پوتین است و به این هم اکتفا نکرده، بلکه سطح اخلاق نظامی و روحیه وطنپرستی را در اردو نابود کرده است.

15 فبروری 2004 سیرگی ایوانف که در رشته زبان شناسی تحصیل کرده است، به مقام وزارت دفاع گماشته شد. پس از آن به جای وی، شخص دیگری بنام سیردیکوف وزیر دفاع مقرر گردید که در رشته تجارت مبل و فرنیچرفروشی تخصص داشت و از مسایل نظامی چیزی نمی فهمید. بعد از آن وزارت دفاع به محل تجارت خانه تبدیل شد و در حین زمان، وزیردفاع، مسئولیت چند کمپنی تجارتی را هم بدوش داشت که پوتین در این مورد وی را به بازپرسی نه کشانید. برای پوتین بیزنس مهم تر بود نسبت به دفاع و امنیت کشور.

ایوانف و سیردیکوف، در وزارت دفاع توان دیدن کادرهای ورزیده و کارفهم را نداشتند. بدین سبب کارفهم ترین وداناترین نظامی های برجسته اردو را خانه نشین و تبعید کردند. ازجمله:

جنرال ویتالی پاپوف، قوماندان هوایی، تورنجنرال میخایل پارین، قوماندان جنگنده های دوربرد و استراتیژیک، جنرال کمایدوف قوماندان قوای بحری بحیره سیاه، جنرال ولادیمیریکفلف، قوماندان راکتهای استراتیژیک را به تبعیدگاه فرستاد. جنرال سکره دونف که در تربیه نظامیان رول مهم را ایفا می کرد سبکدوش شد. بیشترنظامی های فهمیده و کاردان که علاقه زیاد به قوای مسلح داشتند، خانه نشین شدند.

درقوای مسلح تعینات به اساس شناخت وخویشاوندی صورت می گیرد، نه به اساس فهم وکاردانی. پوتین دیگر در قوای مسلح به کادرهای ورزیده ضرورت نداشت.

ما پوتین را متهم به این می کنیم که در نابودی علوم نظامی، مراکزتحقیقی ومراکز کشف رول اساسی را داشت. روسیه به فرمان پوتین از پایگاه افسانوی ویتنام که بیش از بیست سال بخاطر منافع کشورما فعالیت کرد،خارج شد.

پایگاه بحری دیگر را ما در اوقیانوس هند و در زون خلیج فارس، از دست دادیم.

بعد از خارج شدن از پایگاه کامرون در ویتنام، یگانه پایگاه شنوا و الکترونی کشاف برای استخبارات ما در لوردس کیوبا که حتی گزارشات قمرفضای آمریکا را ثبت می کرد و دستگاه ناسا را در فلوریدا تحت کنترول داشت، نابودکرد.

راول کاسترو وزیر دفاع کیوبا اظهار نمود که 70 درصد راپورهای اطلاعاتی سازمان استخباراتی روسیه از همین پایگاه لوردس بدست می آمد.

پایگاه های نظامی ما در ویتنام و کیوبا مهم وحیاتی و بخاطر امنیت کشورما بود. باید حفظ می شدند. اما پوتین آنها را نابود کرد وبه خواست دولت آمریکا لبیک گفته وبه منافع کشورما خسارات جبران ناپذیر را وارد نمود که حتی یلتسن جرأت این کار را نداشت. 

پوتین با این اعمالش نه تنها متهم است، بلکه به مادر وطن، جنایت وخیانت را مرتکب شده است.

22 مارچ 2001 به ساعت 8:59 به وقت مسکو، به دستور پوتین دستگاه قمرفضایی صلح اتحادشوروی منهدم شد. فضانوردان کشور ما اظهار می نمایند که نابودی دستگاه فضایی صلح، خیانت آشکار پوتین است و منهدم کردن آن بدستور رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته که پوتین به خواست آنها لبیک گفت.

با تائید از اظهارات دانشمندان فضایی روسیه، پوتین نه تنها دستگاه فضایی صلح را منهدم کرد، بلکه همراه با دستگاه فضایی، بسیاری از پروگرامهای نظامی وآزمایشات علمی نابود شدند که این هم یکی از جنایات آشکار پوتین است.

درجنوری 2004 سیرگی ایوانف وزیر دفاع روسیه به هندوستان سفر نمود. در ملاقات دهلی، بدستور پوتین قرارداد فروش بزرگترین و سنگین ترین کشتی هواپیما بردار بنام ادمیرال گرشکوف را امضاء نمود که این کشتی سمبول قدرت نظامی بحری روسیه به حساب می آمد. به گفته متخصصین نظامی روسیه، یکی از این کشتی ها توانایی کنترول تمام دریای بارنتس و کشتی های تحت البحری دشمن را داشت. با فروش این کشتی به هند، مقامات کریملین با بی شرمی و چشم سفیدی پاسخ دادند که تامین چنین کشتی از توان روسیه بالا است و روسیه بخاطر حفظ این کشتی پول ندارد. لیکن برای ابراموویچ، پول یافت می شود که بخاطر ساختن یخت(کشتی شخصی) پول بدهند.

سوال خلق می شود، برای پوتین چه مهم است؟

امنیت کشور و یا زندگی مجلل نئولیبرالی الیگارش‌های روسیه.

برای همه آشکار است که پوتین منافع الیگارشی ها را مهم تر ازهمه چیز می داند تا با پشتیبانی اقتصادی آنها در انتخابات برکرسی کریملین بنشیند.

همچنان رژیم پوتین به دلایل مختلف، کشتی های نظامی غول پیکردیگر را هم به فروش رسانید که کشتی مینسک، کشتی نیوراسیه، کشتی کیف، کشتی کریسر زه زولف،کشتی فوکن، کشتی مورمنسک و ده ها کشتی جنگی و کشتی های ضد کشتی تحت البحری شامل آنها بوده که 

رژیم پوتین با فروش این کشتی ها، با اوقیانوسهای جهان خدا حافظی کرده و دیگر حرفی از قدرت بزرگ بحری وجود ندارد. همه این کشتی ها به کشور چین بفروش رسیده و اکنون در چین آنها را مدرن تر می می سازند.

در دوران پوتین، نیروهای بحری روسیه دومرتبه کاهش یافته است.دلیل اینکه روسیه توانایی آنرا ندارد که شوروی داشت. این درحالیست که بعد از فروپاشی اتحادشوروی، هیچ گونه تغییری در مساحت بحری آن رخ نداده است.

سیاست های خائینانه یلتسن و پوتین برای روسیه فاجعه آمیزبوده ودر ساختن سلاح های عادی از کشورهای ناتو عقب مانده ایم. تنها سلاح های اتمی باقی مانده است.

یوری سلامون، رئیس انیستیتوت تیوپله تیخنیک مسکو که سازنده ی سیستم راکت های توپل و توپل ام است، می گوید:

با استفاده از 200 تیخنالوژی در ساختن این راکت های بالیستیکی، که چیز واضیح است، وضعیت را تغییر می دهد…

درسال 1991 از اتحاد شوروی به روسیه 55 کشتی اتمی تحت البحری به میراث باقی ماند.همه این کشتی ها تا سال 2015 از اجرای وظایف نظامی بیرون می شود. فاجعه آمیز است که از سال 1990 الی 2007، حتی یک کشتی تحت البحری ساخته نشده است.

عالی ترین خصوصیات را راکت های آر تی 23 به شکل قطار ریل داشت که کشف آن توسط دشمن امکان ناپذیر بوده که در ظاهر مثل قطار ریل معلوم می شد.

درسال 1990،خواهش آمریکا در از بین بردن این نوع راکتها پذیرفته نشد ودر تشکیل قوای مسلح روسیه باقی ماند. لیکن با رفتن یلتسن و بدستور پوتین این راکتها برای مدت سه سال از تشکیل قوای مسلح بیرون ساخته شد. اما با از پس از یلتسن، بدستور پوتین نابود گردید. یگانه راکتی که همانند در جهان نداشت و از اتحاد شوروی به میراث باقی مانده بود.

اکنون در قوای هوایی روسیه 13 جنگنده استراتیژیک، تو 160 و 63 جنگنده استراتیژیک،تو 95 ام اس موجود است که وقت استفاده آن سپری شده است.

در فبروری 2009 وزارت دفاع روسیه اعتراف نمود که 200 جنگنده میگ 29 قابل استفاده نیست و حتی به فضا بلند شده نمی تواند.

سلاحهای دافع هوا از سال 1994 تا 2007 تولید آن متوقف شده است و تا اکنون به کار آغاز نکرده است.

قوای دافع هوا تنها قادر است که از بعضی جاهای مهم حفاظت کند. دوغند راکت های اس 400 کفایت نمی کند، بسیاری شهر ها قابل دفاع نیستند. مثلأ بین خبروفسک و ایرکوتسک در حدود 3500 کیلومترفاصله موجود است که حفاظت نمی شود.

باید تاکید کرد که کامپلکس سیستم نظامی ما به شکل وحشیانه، پارچه پارچه شده و با خصوصی سازی و به فروش رساندن آن نابود گردیده است.