توطیه ی محو افسران کوماندوی تحصیلکرده در دولت آباد : سلیمان کبیر نوری

قیصار به سان بسیاری از شهرستان ها یا  ولسوالی های سقوط داده شده برای طالبان، ماه ها از خود دفاع کرد. خبر محاصره ی قوماندانی امنیه ی قیصار، هفته ها از جانب مردم فاریاب فریاد میشد. اما سرقوماندان اعلی خود خوانده، خود را در کوچه حسن چپ زده چشم ها و گوش ها را بسته بود. از همه عجیب تر اینکه 23 افسر تحصیلکرده در امریکا را همچو گوسپندانی برای ذبح، عمدا در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در بین طالبان دیسانت کردند. به قول جناب اشرف غنی، این بیست و سه تن گوینده یک زبان بودند. پس از دیسانت این بیست و سه تن از کوماندو ها، به درخواست کمک ایشان نیز پاسخی داده نشد. برادران وحشی کرزی -غنی به نوکری دبل عبدالله- امرالله و بی دانش، این بیست و سه تن را به سان صد ها سرباز و افسر دگر بیرحمانه تیر باران کرده و به قتل رسانیدند که پسر آقای جنرال ظاهر عظیمی، سهراب عظیمی، جوان رشید و شجیع کشور از جمله و قوماندان آنها بود و صد ها آرزوی دفاع از وطن را دل می پرورانید. او و همسنگران خیلی ارزشمندش  قربانی  توطیه ننگین و خاینانه ی  ارگ نشینان و طبق بعضی گزارشها قربانی توطئه انتقامجویانه باند حامد کرزی شدند.

از محاصره ی جزوتامهای نیروهای قوای مسلح که ماه ها ادامه داشته و حتا سربازان و افسران به خاطر زنده ماندن تا کنون هم علف میخورند، شنیده اید. فریاد این افسران و سربازان و خانواده هایشان گوش فلک را کر ساخت، اما گوش اشرف غنی و دار و دسته کوچکش را نه. این در حالیست که ناجناب اشرف غنی برای دستگیری فرمانده علیپور، چه لشکر کشی هایی کرد. علیپور در خط دفاع از نظام سیاسی کشور برای داد خواهی و تامین عدالت، از حملات طالبان و کوچی های متجاوز به سرزمین هزاره ها  به مبارزه برخاسته بود، مگر غنی زرادخانه ای از وسایل محاربوی و کمیت بزرگی از پرسونل به سرقوماندانی یک انگلیس افغانستان تبار  به نام محمد یاسین ضیا( لوی درستیز وزارت دفاع، که پس از انجام وظایف محوله، فعلا واپس به انگلستان برگشتانده شده است) را برای دستگیری فرمانده علیپور به بهسود اعزام کرده بود. یاسین ضیا شهرک بهسود را به آتش کشیده و ویران کرد. اینکه فرمانده علیپور از حمایت مردمی برخوردار بود، به موصوف آسیبی نرسید. 

اما به کمک نیروهای امنیتی ایکه ماه هادر محاصره دشمن قرار دارند، از گسیل اینگونه سفربری به سان بهسود اصلا خبری نیست. می بینیم که زیر کاسه، نیم کاسه ای است.

 وقتی یاسین ضیا این نوکر انگلیس، دژ مستحکم ولسوالی قیصار را در هم شکست

همین آقای وطنفروش، یاسین ضیا که درین سن و سال رتبه ی ستر جنرالی را انگلیس به موصوف داده بود، چرا دژ مستحکم قیصار ولایت فاریاب را درهم شکست؟

به امر باداران خارجی، فرمانده قیصاری را با خدعه و نیرنگ، دسیسه و توطیه، دستگیر و با ضرب و شتم  ولت و کوب به کابل انتقال داد؟

https://www.youtube.com/watch?v=AY5ahFZoJyY&ab_channel=NewsPlus

هرگاه، امروز، قیصاری به حیث فرمانده نظامی در قیصار حضور میداشت، قیصار به دست طالبان سقوط میکرد؟ ابدا نه. اما این همه پروژه های انگریزی اند که با سیاست نیو لیبرالیستی و نیو کلونیالیزم اعمال میشوند. کسی که قیصاری را با نیرنگ دستگیر و از هلیکوپتر آویزان کرد، جز این مهره ی ام آی سکس نبود!

می بینیم که گلادیاتور های طالب نام (اسم رمز پروژه انگلیسی –  امریکایی، به مزدوری اجیران عربی و پاکستانی) در کشور من و تو محشر بر پا کرده اند. اما نهاد های حقوق بشر اروپا و در کل غرب!، سازمان ملل به رهبری مامور فرمانبردار الیگارشی اقتصادی آقای گوترش که مجددن به این مقام برگزیده شد، فقط از آمار و اعداد کشتار گزارش داده رذیلانه و دور از اخلاق انسانی، بی تفاوت به نظاره نشسته اند. وجدان و اخلاق انسانی  تبهکاران غرب جدن زیر سوال است! 

راز های پشت پرده محو فزیکی سهراب پسر جنرال ظاهر عظیمی را درین ویدیو بیشتر دریابید:

پاسخمن به روان پاک آ عده از افسرانی که جانبازانه برای دفاع از مام وطن در برابر پروژه طالبان انگلیسی با عشق به مام میهن رزمیند و جان باختند

پاسخ این جانب به این افسران شجیع و جانباز وطن و همسنگران مشابه اش در سراسر افغانستان در نبشتاری زیر نام ” بالگردها؛ وقتیکه بال می شکنند و وقتیکه بال میدهند!” ارایه میگردد.

افسران دلیر و شجیع کوماندو!

شما، در شجاعت و وطنپرستی افتخار تمامی ی مردم کشور هستید!

درود بر شما!

سپاس از شما!

نسل در نسل این فریاد شجیعانه و وطنپرستانه ی شما را نی تنها که فراموش نمی کنند، بل رشادت و شهامت  متجلی از آن را از نام یک افسر نامدار، با تمامی احساس و سجایای انسانی، درج تاریخ کشور میکنند.

    ثابت و  غیر قابل انکار است که  اشرف غنی احمدزی ـ این فاشیست مکار خود عامل این همه جنایات خونبار در کشور، در خدمت دشمنان مردم افغانستان قبل از همه پاکستان و طالبانش است.