صلاح الدین ایوبی و بهانه پیره زن : زلمی زابلی

وقتی مسیحیان در جنگ صلیبی در سال 492 از مسلمانان اورشلیم را گرفتند، آنها در سه روز بیش از 70000 هزار غیرنظامی را کشتند، از جمله زنان حامله، کودکان، ریش سفیدان. بود و شهر اورشلیم را با خاک ویران کرد.

اما الحمدلله برعکس وقتی بعد از 88 سال قهرمان مسلمان (صلاح الدین ایوبی) اورشلیم را از صلیبیون پس گرفت پس با مسیحیان چنان خوب رفتار کرد که چون ایمان آوردند و مسلمان شدند.

بعد از مدتی در غزوه دیگری که صلاح الدین ایوبی خواست به صلیبی ها حمله کند، ارتش اسلام آمادگی کامل برای حاملگی را گرفت، اما پیرزنی از گروه مسیحی به حضور صلاح الدین ایوبی آمد و بهانه آورد. این کار را انجام داد:

حمله تان را یک روز به تعویق میندازید که خانمی در خانه ام با فرزندانش مریض باشد این مریضی خلاص میشود بعد شما حمله میکنید

صلاح الدین ایوبی صاحب بهانه این پیرزن را پذیرفت و حمله اش را به حالت تعلیق درآورد.

اما فردا این پیرزن برایش حاضر می شود که مشکل مریضم هنوز حل نشده اگر یک روز دیگر برایم فرصت دهد.

صلاح الدین ایوبی قهرمان اسلام برای یک روز دیگر به حالت تعلیق درآمده است.

تا مشکل این پیرزن تمام نشود.

اما وقتی رهبر عیسوی ها خبر می دهد که چرا صلاح الدین ایوبی حمله اش را به حالت تعلیق درآورده است، تسلیم شهر و صلاح الدین ایوبی شد. به همین دلیل رهبر مسیحی به مردمش گفت:

صلاح الدین ایوبی آنقدر احترام به پیرزن دارد که جنگ شان را برایشان مختل کرده است پس این مسلمانان و رهبر شان بالای مردم ما ظلم و تجاوز و قتل نمیکنند. باید شهر را بدون جنگ تسلیم شان کرد.

این هم نمونه کوچکی از اخلاق و فرهنگ اساسی اسلام.