تالبان تندیس زنده یاد پروفیسور نعیم « فرحان » را تخریب کردند : نوشته معروف قیام

آدم نما های سیاه اندیش, روز تا روز وحشت, جهالت و فرهنگ ستیزی شان را به نمایش میگذارند.

این بدسگالان, امروز با تخریب تندیس زنده یاد پروفیسور, داکتر نعیم فرحان, یکی از بنیان گذار دانشکده هنر های زیبا و دیپارتمنت تیاتر و یکی از شایسته ترین استادن مسلم هنر و فرهنگ ما که به خاطر رشد و شگوفایی هنر تیاتر سرزمینش عاشقانه از جان مایه گذاشته است,

بار دگر نشان دادند که نه تنها تغییر مثبت نکرده بلکه بیشتر در گنداب اندیشه سیاه و متعفن خویش غرق گردیده اند.

این نوکران بیگانه هنوز نیاموخته اند که با چنین اعمال زشت و ننگین, بیشتر از بیش منفور ملت و تاریخ میشوند.

نام و جایگاۀ دانشی زنده یاد پروفیسور نعیم فرحان نه تنها درج صفحات زرین تاریخ این خطه هست و باقی میماند, بلکه آثار و کارنامه های ارزشمند شان همیشه چون مشعل تابان فرا راه هنروران و فرهیخته گان امروز و آینده روشن خواهد بود. روان پاک شان شاد باد.

نوت : سوانح مکمل شادروان فرحان در کتاب هنرمندان تاریخ ساز تیاتر نوشته ماریا دارو که در سال ۲۰۱۳ میلادی در کشور کانادا بچاپ رسیده است را میتوانید در صفحه (‌۲۹۰) کتاب مذکور در لینک ذیل مطالعه بدارید ادرس : https://mariadaro.com/ روی کتاب هنرمندان تاریخ ساز تیاتر فشار بدهید ؛ کتاب باز میشود و صحفه یاد شده را مرور بدارید.