آمنه محمد خواستار همبستگی با زنان و دختران افغانستان شد : برگرفته از صفحه محترم رحمت الله روند

11:53 22.01.2023

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به احیای حقوق زنان افغانستان در زمینه تحصیل، کار و آزادی رفت و آمد امیدوار است.

به گزارش اسپوتنیک، آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد پس از سفر به افغانستان بار دیگر خواستار همبستگی با زنان و دختران افغانستانی برای حفظ حقوق آنها در تحصیل و کار شد. محمد روز شنبه در توییتی نوشت: ” از هنگام ترک افغانستان، قویاً معتقدم که با نشان دادن همبستگی با زنان و دختران افغانستان، می‌توانیم حقوق آنها را برای تحصیل و کار احیا کنیم.”

در این دیدار چهار روزه، محمد در بیانیه ای مطبوعاتی که در وب سایت سازمان ملل منتشر شد، از مقامات بالفعل افغانستان، طالبان  خواست تا احکام اخیر را در مورد محدود کردن حقوق زنان و دختران تغییر دهند.

در این گزارش آمده است: “هیئت در دیدار با مقامات دوفاکتو در کابل و قندهار، به صراحت از فرمان اخیر منع کار زنان در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی ابراز ناراحتی کرد، که کار سازمان‌های متعددی را که به میلیون‌ها افغانستانی آسیب‌پذیر کمک می‌کنند، تضعیف می‌کند. “

خاطرنشان شد که طالبان اخیراً دانشگاه ها را به روی دانشجویان دختر در سراسر کشور تا اطلاع ثانوی بستند و دختران را از تحصیل در صنوف 7-12 منع کردند، آزادی رفت و آمد زنان و دختران را محدود کردند، زنان را از اکثر مشاغل محروم کردند، و زنان را از رفتن به پارک ها ، ورزشگاه ها  وحمام های عمومی منع کردند.

سفر هیأت سازمان ملل متحد به دنبال یک رشته رایزنی در سطح عالی در مورد افغانستان در خلیج فارس و آسیا صورت می گیرد. این هیئت با رهبری سازمان همکاری اسلامی (OIC)، بانک توسعه اسلامی، گروه های زنان افغانستانی در آنقره و اسلام آباد و گروه سفیران و فرستادگان ویژه مستقر در دوحه در افغانستان دیدار کرد.

این هیئت همچنین با رهبران دولت منطقه و رهبران مذهبی “برای دفاع از نقش تعیین کننده و مشارکت کامل زنان و جلب حمایت مردم افغانستان” دیدار کرد.

خاطرنشان می شود که در جریان این بازدیدها، کشورها و شرکا به نقش حیاتی سازمان ملل در ایجاد پل ها برای یافتن راه حل های بادوام و نیز نیاز فوری به ارائه حمایت های حیاتی و حفظ ارتباطات موثر، به رهبری ماموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان، پی بردند.