معینیت مبارزه با مواد مخدر وزرات داخله کارش چی است؟ بهر تقسیم قبور انجمنی ساخته اند :طاها کوشان

 سه تن در ولایت هلمند در جنوب افغانستان به خاطر فشارهای مالی که از ناحیه کمبود حاصلات تریاک بر آنها وارد شده بود، خودکشی کردند. کشت کوکنار در سال روان در افغانستان به دلیل آفت نباتی، آسیب دیده است. محمد نعیم، همسایه زوجی که دست به خودکشی زده اند، می گوید: این زن و مرد دهقان بودند و زمین هایی که در آنها کوکنار کشت کرده بودند از خودشان نبود: “مالک زمین از آنها مقدار زیادی پول طلب داشت و این زن و مرد را تهدید کرده بود که اگر نتوانند پولش را پس بدهند، دو دختر هشت و نه ساله شان را برای خود خواهد برد”.

عنان همت مخلوق اگر به دست قضاست

 چرا دل تو چراگاه چی و چون و چراست .

ژرف بنگرید و باندیشید چه مشکل بزرگ و چه معمای سر درگمی؟

در افغانستان زمین ها همه در ناحیه های شهرداری  و اصل کتاب ثبت سند مالکیت بنام کنده در مراکز ثبت وثایق ولایات نگهداری می گردد.

از گذشته ها بگذریم، در دراز مدت دهسال گذشته دستگاه های عریض و طویل مبارزه با کشت مواد مخدر  به پیدا کردن مالکان این زمین ها کامیاب نمی شوند و پیدا کرده نمی توانند که نام  آنها چیست؟ چه کار و بار دارند؟ و در کجا بود وباش می کنند؟ یا للعجب !

اگر کسی واقعا و با صداقت کمر همت برای ریشه کن نمودن این بازی و بازرگانی آن ببندد در ظرف یکی دوهفته تمام کتابهای ثبت وثایق هر ولایت را ورق زده مالک آنرا شناسایی ودستگیر نموده به همه رسانه های آوازی، تصویری و کاغذی و برقی رسوایشان نموده وشر شان زا از سر مردم میهن دوستداشتنی ما برچینند.

بنی آدم اعضای یک پیکر اند

که در آفرینش ز یک جوهرند

چوعضوی بدرد آورد روزگار

دیگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بیغمی

نشاید که نامت نهند آدمی

اگر مسئولین اداری یک کشور ریشه و درخت درد و غم و اندوه و بیچارگی یک ملت را از بیخ و بن نمکنند:

ترحم  بر پلنگ تیـــز دندان

ستمکاری بود بر گوسفندان

این کار دیگر اما و اگر و ته و بالا و سبک و سنگین کردن ندارد. و به گفته حافظ شیراز:

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

ولی افسوس که هیچ کسی نمی خواهد این دروازه را ببندند همه دروغ و جیب پر کردن و دغا بازی  است و بس. 

الهی! هرکسی که با میهن مان دغا بازی و روزگذرانی و سهل انگاری در راه آسایش و ابادانی این مردم، می کنند. نخست براه راستشان آر اگر نمی آیند از روی زمین نیست و نابودشان گردان.    آمین یا رب العالمین

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.