اطلاعیه

       دوستان گرامی سلام.
طوریکه اطلاع دارید زندگی ما شاهد ویا تجربه از تحولات پر رنگ کشور است که برایش شرین گفته نمیشود یعنی زندگی با نا گواریها وتلخ کامی در موج بازی های سیاسی و نظامی که سر  انجام کشور را به ویرانه مبدل ساخت.برای اینکه نسل های بعدی شکار عواطف واحساسات  سیاستمداران کم تجربه واستخبارات منطقه وجهان نشوند کتابی را برشته تحریر در آورده  ام  زیر عنوان ( آسیب شناشی سیاسی سه دهه تاریخ خونین وغمبار کشور )   من تنها عوامل وانگیزه های اسیب ها ولغزش های سیاسی را تحقیق وبرشته تحریر در آورده ام که چاپ آن هزینه بیشتر از توانمندی شخصی بنده را می طلبد بناء از تمام دوستان وعلاقمندان فرهنگ وسیاست  توقع دارم تا من را درین زمینه یاری فرمایند.البته حساب بانکی من قرار ذیل است..

000103251256745   Account No:

9417 Customer ID:

SA. USD

همچنان حساب افغاني در عزيزي بانك قرار ذيل است

000103148846129 Account No:

9417 Customer ID:

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.