چرا داوود سرخوش هنرمند محبوب ماُ در تلویزین ها ظاهر نمیشود: ماریا دارو

چند سال قبل مراسم سال نو و یا میله جش نور روز در هامبورگ کشور جرمنی از طرف یک تعداد افغانان برگذار گردید و هنرمندان سابقه و جوان دران محفل جهت هنرنمایی امده بودند مگر جای انکه کنسرت بدهند به لبسنگ پرداختند …جناب همایون مروت سیمنا گر افغان چشم دید خودرا از آن محفل طی یک انتقادیه در سایت ها نوشت واینجانب « ماریا دارو» نیز اطلاعیه و شکایت از طرف هنرمندان اشتراک کننده  ای  بخش تیاتر در آن محفل  را دریافت  نمودم  و با تائید از نوشته جناب مروت در همین سایت انتقاد نوشتم که باعث… آزردگی بسیار از هنرمندان آواز  خوان  که دران محفل اشتراک کرده بودندُ گردید . هرقدر انتظار کشیدم که هنرمندان سابقه دار به تائید از نظریات من و جناب مروت چیزی بگویند و یا بنویسند اما هیچ کس چیزی نگفت … گویا حالت بیتفاوتی اختیار کردند. ب ا تشکر از هنرمند محبوب کشور داوود سرخوش که در یک محفلی در همان باره سخن گفته اند اینک ویدیو  محفل را جهت استماع شما عزیزان گذاشته ام …لطفاٌ به سخنان هنرمند گرامی گوش دهید.

http://www.youtube.com/watch?v=jiCsSFfMKHA