حمله مردم به پارلمان کویت

کشور های  عربی  دیگر  از  شیخ  سالاری  خسته  شده  اند. بروی  ویدیو  فشار داده  تماشاه  کنید