پیام تسلیت بمناسبت وفات شاد روان جلیل پرشور- از طرف : محمد عوض نبی زاده

                                                                       

پیام تسلیت با ابراز تاثرات عمیق و اندوه فراوان اطلاع گرفتم که جلیل پرشور این فرزند عزتمند وطن که با وقار زیست و شرافتمندانه از جهان رفت، جلیل پر شور سراسر زندگی پر بارش را در مبارزه داغ و پر هیجان بخاطر حق و عدالت سپری نمود. بیاد میاورم هنگامیکه مرحومی در دوران مبارزه مخفی حزب منحیث عضو ناحیه اول حزبی شهر کابل طی سال 1356 شمسی همرزم و همکارمن بود او خود و هستی اش رادر راه آرمان های نجیبانه و انسانی اش که همانا مبارزه با ستم، استبداد، بی عدالتی و خدمت به انسان زحمتکش بود وقف نمود. با از دست دادن عبدالجلیل پرشور، این مبارز خستگی ناپذیر در واقع جنش روشنفکری کشوریکی از بهترین فرزندان خود را از دست داد. اومرد مبارزه و پیکار بود .نبود یکی از بهترین رزمندگان را یک ضایعه ی بزرگ می دانم و از صمیم قلب برای فامیل و تمام خانواده های داغ دیده مرحومی اظهار همدردی و تسلیت می کنم . .یادش گرامی روحش شاد وجایش بهشت برین باد.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.