با تقدیم شعر زیبا از خانم « زهرا بیدکی» تحویل سال نو را به شما تهنیت میگویم : ارسالی پ -ج نیلوفر

ای عابر بزرگ که با گامهای تو …

از انتظار پنجره تجلیل می‌شود

                                         تا کی سکوت و خلوت این کوچه‌های سرد

بر چشم های پنجره تحمیل می‌شود؟

 آیا دوباره مثل همان سالهای پیش

امسال هم بدون تو تحویل می‌شود؟

 بی شک شبی به پاس غزلهای چشم تو

بازار وزن و قافیه تعطیل می‌شود

ارسالی  پ- ج -نیلوفر