عهد کردم : شعریست از شهلا لطیفی ولیزاده

                                           ********

برای  شیندن  شعر بالای  لینک  فشار دهید 

ui=2&ik=b5c64e9908&view=audio&msgs=13d98f8115a6b5e2&attid=0.1&zw

عهد کردم

که از برای دلت

شاخهء مهر ز بستان خموش

اتش نغز ِ افقهای صفا

قطره ای شهد دلآویز ِ وفا

مهر افشان نغمه ای

زآن دیار سرسبز ِ با وقارت باشم

عقد کردم تا بهاران است

گل سرخ آرزو را به نثار مقدمت

رنگ زرد غصه ها را در کنار عشق

معطر

در پناهت باشم

قصد کردم

تا غبار ِ روز های خسته ات

وآن حریر ظلمانی شب خاطره ها را

گُل تقدیس محبت

زآن باغ وفا ات باشم

شهلا لطیفی ولیزاده

 مارچ ۲۰۱۳م فلوریدا