وحیدامید پیشقراول (راک ان رول)درموسیقی افغانستان : امان معاشر

Untitled1

  در باره ی وحید امید که تاریخ پر شکوه و جاویدانه ی هنرکشور با ان خانواده ی گرامی که شخصیت های چون: غلام محمد میمنگی ،غلامعلی امید گره خورده است مطالب را عرض میداریم:

وحید امید از طرف مادری نواسه غلام علی امید نویسنده ، شاعر ، نقاش و هنر مند با نام افغانستان و از طرف پدری نواسۀ پروفیسور غلام محمد میمنگی پدر هنر نقاشی و یکی از فعالین مشروطه خواهان جوان  دور امان الله خان بحساب میرود. مادرش ماری امید (سرخابی)نطاق ، سخنور و هنر بیشه سینما و تیاتر افغانستان است که  مرتبط به خانواده ی هنر و فرهنگ میهن است.
Untitled2
وحید امید از سن پنج سالگی پیش از انکه شامل مکتب شود همراه با مادر هنر مندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته در رادیو کابل میرفته است  و در دها نمایشنامه و تیاتر در جمع هنرمندان نامدار افغانستان محترمان: استاد رفیق صادق، بایقرا، حاجی محمد کامران، پردیز، فریده انوری و دیگران نقش  بازی کرده علاقمندان زیادی داشته است.

صفدرعلی توکلی هنر مند پر آوازه ی محلی افغانستان گفته بود:(  دهه هشتاد اوج هنر موسیقی در افغانستان بود که تا به امروز چنین زمان پر بار در حیات هنر موسیقی افغانستان دیده نشده است.)

 وحید امید یکی از اربابان تأثیرگذارهنر سالهای هشتاد است که با ساختن آهنگ های جدید با کمپوز مردم پسند پا به عرصه هنر موسیقی گذاشته است.

موصوف  در زمانیکه شاگرد  لیسۀ غازی کابل بود در گروپ هنری لیسه  به رهبری معلم موسیقی فیض الدین صوقی زاد شامل شده به اشتراک در اجرای کنسرت های که از طریق مکتب در شهر کابل براه انداخته میشد بلند آوازه شد.

امید بعد از ختم دوره مکتب به خاطر ادامه تحصیل  به کشوراتحاد  شوروی وقت از طرف دولت  اعزام شد و در شهر دنسک جمهوری اوکراین طرح اقامت گزید.بعد از ختم آموزش دوره آمادگی موصوف را در فاکولته  ی فرستادند که  با استعداد آن تناسب نداشت.امید علاقه وافر به آموزش هنر موسیقی داشت در جریان آموزش دانشگاه  انجینیری  استعداد هنری خود را با اجرای موسیقی  در کنسرت ها و فیستوال ها آشکار ساخته مفتخر به دریافت مدالها و تقدیر نامه های بیشماری گردیده توجه اراکین تحصیلات عالی و مسلکی شوروی سابق را به هنر خویش معطوف نموده در سال 1984 موفق به تغییر رشته اش از فاکولته انجینیری به رشته آواز خوانی  و هنر سینما و تیاتر در شهر کییف مرکز جمهوری اوکراین گردید ه با ختم دوره ی تحصیلات اکادمیک موفقانه دپلوم درجه ماستری را در رشته دلخواه خود بدست آورد. ثبت آهنگها مشترک و زمانه پسندش با  گرو های هنری مشهور اوزبیکستان (یله) و گروهی هنری تاجکستان  (گلسرخ) ، با اجرای کنسرت ها در شهر های تاشکند و دوشنبه وی را در بلندی شهرت در آسیاه میانه رسانید،اواز آهنگینش  همراه باهنر مند  پر آوزه  مالداوی (صافیا رتاروا )در فیستوال شهر کییف حرارت و خوشی  سرحد هنر دوستانش را وسعت بخشید  و  استعداد ذاتی اش  با جسارت در ملا جهانی تبارز یافت که بار بار آهنگها اش در پرده تلویزون های مرکزی مسکوه که در نیمه جهان پخش میشد قرار گرفت.

در زمانیکه مردم   به قدر هنرآشنا نبودند و به هنر کلسیک و مدرن نمی فهمیداند و فقر و بیچارگی ذوق بلند پروازی در هنر را از مردم گرفته بود ، امید بی پروا با شور دلیرانه  زنجیر و زولانه های عنعنات و رسوم پیچیده فرهنگ سنتی را  در موسیقی درید وهنر غرب را در کشور بوجود آورد و نخستین آهنگ (راک ان رول) مغرب زمین را (بگو بگو ) روی پرده آورده هنر  موسیقی غرب را با موسیقی کشور در آمیخت.از این آهنگ جوانان کشور به وجد آمدند و سلیقه های سابق را به گذشته ارتباط دادند و با پسند از موسیقی نو خود در این عرصه به فراگرفتن تلاش ورزیدنده حرکات تازه ی را در ادای موسیقی در لابلای ساز و سرود که کیفیت شگفت انگیز میداد و جوانان را به وجد می آورد به منصه گذاشت.

سنت شکنی وحید امید در موسیقی افغانستان چون پدیده نو ورد زبانهاشده  نامه نگاران افکار و اندیشه مختلف  را در رابطه به موسیقی پاپ جدید وارد شده می نگاشتند ، مهمان ویژه در جشن تولد نورمحمد تره کی اولین رئیس جمهور دور خ د خ ا با تحفه آهنگ اوزبیکی چون نگین موسیقی درخشید و صدای  آهنگ حماسی  اوزبیکی در سرتا سر افغانستان طنین افگند و مورد پسند همگان قرار گرفت. رئیس جمهور  داکتر نجیب الله در زمان ریاست جمهوری اش وحید امید را به دیدار خواسته وی را با اعطای مدال تشویق نموده سیر موفقانه تکامل هنرش را به آهیسته گی رهنمایی کرده است.

 سال 1989 در تلویزون اوکراین آهنگ افغانی (فرشته جان فرشته) به آواز گیرای وحید امید واجرای  رقص به وسیله ی  بانوان اوکراینی شعور وشعف را در اشتراک کننده گان به وجود آورد.و به وحید امید از هر طرف آواز تحسین بلند شد و بعد از آن آهنگ سراپای کشور های آسیایی را فرا گرفت تاجکستان ،اوزبیکستان و سایر کشور های آسیاه میانه شوروی همیشه در پروگرامهای خویش جای دادند که پر آوازه شد و هنوز قدرش اضافه میشود و طرف پسند توده ها قرار میگیرد.

وحید امید بعد از آنکه هنر موسیقی را به شکل اکادمیک آن فراگرفت و در تلویزون افغانستان  کمره های تلویزون را از استدیو خارج ساخت و ویدو کلیپ های مردمی و عالی را ثبت نمود که مورد استقبال دوستداران هنر موسیقی قرار گرفت. ارشیف افغانستان غنی از آهنگ های اوست و به دسترس همه علاقمندان هنر و نشرات تلویزونهای جهانی افغانی  و دیگر کشور ها قراردارد.

 امید به منظور خدمت به هنر موسیقی و رشد استعداد هنری جوانان در خارج هم بیکار ننشسته و در شهر زیبای ونکوور کانادا که این شهر را محترم محمد آصف آهنگ تاریخ نویس کشور ما و اخرین منشی مشروطه خواهان (قوه قاف) تشبح نموده اند؛  استدیو ثبت  را ساخته کار ثبت و رکوردیگ راآغاز نمود.برای هنر مندان با انتخاب شعر های ابدار کپوز  و آهنگ میسازد.

 (دلبرم رفت و سفر کرد ز اغوشم رمید)به اجرا حبیب قادری  ……..وووو از از ساخته های وحید امید است

هنر موسیقی اوزبیکی در افغانستان در پهاوی سایر محرومیت های فرهنگی کمرنگ و حتی نشانه های کم با اجرای الات موسیقی سنتی  دنبوده، غیچک و تاسک اجرا میشد، وحید امید با اجرای آهنگهای حماسی (کیلدی یا کیلدی یا ینگی دوران ) (انه تغگن و طنیم سن )همراه الات موسیقی عصری گیتار و جاز در دل مردم هنگامه بر پا نمود و صفحه جدید هنر موسیقی اوزبیکی در افغانستان  را بنام خود تازه رقم زد.

آهنگ جدید اوزبیکی با شعر از دوست خوبم داکتر عزیز فاریابی (کلینگ دوستلر وینیلیک)از ساخته های اخیر وحید امید است در محافل و کوچه و بازار افغانستان  شادی می آفریند و هیجان انگیز زمزمه میشود.

وحید امید به باور آنکه موسیقی نمایندگی از کلتور و فرهنگ یک مملکت میکند آهنگهای مشترک به زبانهای انگلیسی روسی  و فارسی به استندرد های بین المللی ساخته است که  توسط گروپ های معروف و مشهور در کانادا اجرا میشود.

وحید امید داننده ی اکادمیک هنر سینما و تیاتر است که در ساختن پارچه های تمثیلی مبادرت نموده است  یکی از این کارنامه های آن در ساحه تیاتر ساختن نمایشنامه ( پارچه امتحان است) به هنر نمایی هنرمندان موفق و سابقه دار تلویزون افغانستان  والده گرامی شان خانم ماری امید (سرخابی)و استاد عبدالرووف پردیز اجرا و در استدیوی شخصی وحید امید  در ونکوور کانادا ثبت شده است. با نشر از طریق تلویزون مورد پسند و استقبال هموطنان قرار گرفت.

جناب محمد الله نوری یکی از ژورنالستان موفق افغانستان  در رابطه به وحید امید گفت:به نظر من وحید امید یکی از پیش گامان موسیقی پاپ در افغانستان است که  سنت شکنی در موسیقی معاصر افغانستان داشته و در استایل  (جاز – راک)،به درجه ماستری تحصیلات عالی دارد و مایه ی پس خوشی برای نسل جوان است وی  پیرو ستایل  اواز خان شهیر انگستان جورج مایکل بود ، هنگامیکه مشغول تحصیلات عالی بود از کمپوزتران بزرگ شوروی سابق همچون رایمن پاولس  و پودوفکین هم بهره برده و کمپوزهایش را اجرا کرده است.

وحید امید  پس از احمد ظاهر”که  سه اهنگش را در سیستم فونوگرام منفی یک یعنی موزیک ثبت شده بدون صدای اوازخوان که دو اهنگ اش بیادم است (تنها شدم تنها) از کشور فرانسه (هانری کوماسیوس) و اهنگ (گل سنگمی ایرانی ..) بود !اولین کسی است که همین سیستم را در افغانستان در کنار گروهی هنری گلسرخ به سر کردگی ی جناب امیر جان صبوری و هم رکبان دیگر شان رایج ساخته که امروز بسیاری از آواز خوانها افغانی ازین سیستم  استفاده میکنند.

اینجانب نوری در تابستان 1989در روز نامۀ ملی انیس مصاحبه ی زیر نام وحید امید امید برای موسیقی استرادافغانی هم داشت که در بین حلاقات فرهنگی و خوانندگان انیس بسیار استقبال شد.

وحید امید عاشق زیبایی ها است ، از طبعت زیبا و چهرۀ زیبا و  زندگی زیبا لذت میبرد . در یکی از تفریگاه های برازیل هوتل را  در لب بحر شخصی خود ساخت ، تا کار و زندگی پر بار آینده اش را در آن دیار ادامه دهد.  برایش عمر دراز با سعادت آرزو می بریم

امان معاشر ، خبرنگار آزاد

Untitled3

       تعداد از سی دی های و حید امید که در دسترس علاقمندانش قرار دارد

http://www.youtube.com/watch?v=wmFl3xawBZQ
http://www.youtube.com/watch?v=pkjnlLR9NUA

http://www.youtube.com/watch?v=FsT2iYV4kWE

http://www.youtube.com/watch?v=Pzmx0sMLdDM

 

تعدادی از آهنگ های وحید امید من به ذوق خود انتخاب نموده ام