/ امروز، ١٧ اکتبر ، روز بین المللی ریشه کن کردن فقر است. اکثریت ١.٥ بیلیون – میلیارد نفر که با روزی ١ دلا یا کمتر زندگی می کنند، زنان هستند. زنانه شدن فقر یک پدیده جهانی است. ٨٧٠ میلیون نفر از کارگران (کارگران فقیر) با روزی ٢ دلار یا کمتر با خانواده های خود زندگی می کنند که از این تعداد نزدی ک به ٤٠٠ میلیون نفر در فقر شدید زندگی می کنند . مرجان از هالند

1393839_10100490506193650_555583937_n
Today, October 17th is International Day for the Eradication of Poverty. The majority of the 1.5 billion people living on 1 dollar a day or less are women. Feminization of poverty is a global phenomena. There are 870 million workers ( working poor ) who are living with their families on less than US$2 per person per day, of which nearly 400 million are living in extreme poverty.
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2013/10/17/helen-clark-statement-on-the-international-day-for-the-