نام و هويت خانم ريس جمهور در گرو مقام شوهر‎ : نادیه فضل

نادیه فضل
  رولا غنی زنی که در نخستین روز قدرت یک مرد  !

از هفته ها به اینسو انتخابات افغانستان که به یک رسوایی جبران ناپذیر مبدل گردید، در کنار پیامدهای عمیقاً نگران کننده، همچنان صحنه ی توهین و خشونت های زیادی گردید.

مخالفین در کنار مباحثات سیاسی معمول که بخشی از کارزار انتخاباتی را می سازند، در سطوح پایین به توهین های مکرر همدیگر پرداختند.
در این میان جای اهانت به همسران و خانواده های نامزدان نیز خالی نماند؛ که روی سیاه دیگرِ سکه این انتخابات در کنار تقلب محسوب می شود.
آنچه برای من به عنوان یکی از افراد علاقمند به بهروزی افغانستان مهم است، اینست که فردی که خودش می داند که سرلشکر متقلبها بوده، چگونه با وجدان خود کنار می آید و دوم اینکه آیا کسیکه با گرفتن کرسی از هیچنوع دروغ و تقلب دریغ نکرده، چگونه می تواند به تعهدات خود وفادار باشد؟
اما آنچه بیشتر از همه قابل نگرانیست،:
1. لحن گفتار جناب رییس جمهور افغانستان است، لحن تهدید آمیز و خشن از گلوی مردی عصبی و نا متوازن.
2. تغیر نام همسرش در برابر مخاطبین حاضر در مجلس.
این مورد مهمترین بخش سخنرانی ایشان را از نظر من می ساخت… چرا زنی که نامش رولا غنی است، به احترام از نامش تذکر نمی رود و بخش مهم هویت او که مسلماً 5 ـ 6 دهه اورا و شخصیت اورا شکل بخشیده است، انکار می شود.
خانم رولا غنی، در یک لحظه خیلی کوتاه به « بی بی گل» اسم عوض می کند. جفای خیلی عمیقی نسبت به یک زن و هویت او، و سیلی محکمی است برروی زنانی که خواهان برابری اند و ادعا شهروندی می کنند.
غنی احمدزی از« بی بی گل، برای حمایتش از افغانستان سپاسگزاری کرد.
از چه حمایتی؟
و اما…
چگونه زنی که از هویت خودش دفاع نمی تواند، مؤفق خواهد شد از مصیبت های بسیار گسترده ی زنان افغانستان دفاع کند؟
چگونه زنی که به او و نامش در حضور مردم حرمت گذاشته نمی شود، خواهد توانست برای زنان افغانستان که همچنان در این انتخابات با درد و رنج بی حرمت شدن دست و پنجه نرم کرده اند، احترام کمایی خواهد کرد؟
آیا سلب نام و هویت یک شخص، بدترین نوع اعمال خشونت نیست؟
برخورد آقای غنی در برابر همسرش نمادی از ناتوانی های ذهنی و شخصیتی ایشان است، پا گذاشتن بر هویت یک فرد بنام «Rula» برای چه؟ مردم افغانستان وقتی یک زن خارجی را به حیث بانوی اول کشور خود پذیرفتند و به او خیر مقدم گفتند، تفاوت چه خواهد بود اگر او « بی بی گل» باشد یا هم « رولا»…  افغانستان! نگران توام.

اين متن از صفحه خانم ناديه فضل نقل شده است

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.