تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته پرپر می شوند : مهرالدین مشید

افغانستان روزگار خیلی حساس و وحشتناک و آزمونی را سپری می کند که شرایط آن حتا در تعریف های متعارف جامعه شناسی قابل تفسیر نیست. سخن برسر افغانستان سخن بر سر درد های بی پایان و رنج های بی‌درمان مردان و زنان این کشور به تاراج رفته در پرتگاه تروریزم و باتلاق تروریستان است که روح و روان آنان در زیر شلاق ها و کیبل طالبان افسرده تر و بیمارتر می شوند. هرچند در ماتم سرای افغانستان تحت حاکمیت طالبان آرزوی های مردان و زنان این سرزمین مانند زنگوله های یخ درحال ذوب شدن است و اما در این میان آرزو های شیرین و تک درخت آرمان های دختران مظلوم این سرزمین بیشتر از هر زمانی ناشگفته در حال پرپر شدن است.

ادامه خواندن  تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته پرپر می شوند : مهرالدین مشید

 تروریسم محصول سیطره جویی قدرت های بزرگ و سرخورده گی اسلام سیاسی : مهرالدین مشید

افغانستان از زخم خونین گرباچوف تا مکان خدا رها شدۀ بایدن

تهاجم شوروی به افغانستان در واقع نقطۀ عطفی در تاریخ معاصر است که آبستن حوادث گوناگونی در جهان گردید و پی آمد های متضاد آن تاریخ سیاسی منطقه و جهان را وارد تحولات جدید نموده و چرخۀ این دگرگونی ها هر روز رخداد های تازه به تازه را کلید می زند. این تهاجم چرخۀ اسلام سیاسی را شتاب بی پیشینه داد و اسلام سیاسی را وارد تحولات شگرف نمود و سبب دگرگونی های بنیادی در جهان گردید؛ اما دریغ و درد که این تحول پیش از آنکه به بلوغ فکری و فرهنگی برسد و جایگاۀ خود را بحیث

ادامه خواندن  تروریسم محصول سیطره جویی قدرت های بزرگ و سرخورده گی اسلام سیاسی : مهرالدین مشید

 سرنوشت این زندان پسا بازی بزرگ در بازی جدید : مهرالدین مشید

مردم افغانستان قربانی توطیۀ خطرناک داخلی، منطقه ای جهانی

افغانستان مگر دستخوش بازی بزرگ دوم می شود و سرنوشت مردم آن بار دیگر در قمار سیاسی و نظامی قدرت های بزرگ منطقه ای و جهانی رقم می خورد? این در حالی است که افغانستان در قرن نوزدهم درگیر بازی بزرگ نظامی و سیاسی بریتانیا و روسیۀ تزاری بود. این بازی تا زمانی ادامه یافت که بالاخره با امضای معاهدۀ دیورند  در سال  ۱۸۹۳ میلادی زندانی به نام افغانستان بحیث منطقۀ حایل میان دو امپراتوری بریتانیا و روسیه تشکیل گردید. حال از اوضاع سیاسی و نظامی افغانستان طوری برمی آید که این کشور بار دیگر در حال افتادن در پرتگاۀ یک بازی جدید است که جندان بی شباهت با بازی بزرگ قرن نوزدهم نیست.

ادامه خواندن  سرنوشت این زندان پسا بازی بزرگ در بازی جدید : مهرالدین مشید

 رویارویی عمران خان با ارتش و به صدا درآمدن آژیر خطر در پاکستان : مهرالدین مشید

پیش لرزههای انفجار در کشور بزرگترین حامی تروریسم ترور نافرجام عمران خان بحران سیاسی در کشور بزرگ ترین حامی تروریسم را وارد مرحلۀ جدی تر نمود و فضا را برای مانور های سیاسی و نظامی جنرالان پنجابی بیشتر فراهم نموده است. ترور خان این گمانه زنی ها را تقویت کرد که جنرالان پاکستان از به قدرت رسیدن دوبارۀ عمران خان نگران هستند. نظامیان پاکستان در همسویی با احزاب بر سر قدرت این کشور با توجه به جایگاۀ مردمی خان در دو ایالت خیبر پشتون و کراچی در حالی قصد ترور او را کردند که عمران خان بررغم مخالفت شدید نظامیان پاکستان، حاضر به عقب نشینی از دستیابی به قدرت نگردید. این در حالی است که خان در هفت ماۀ گذشته با فشار های زیادی دست و پنجه نرم می کند. دادگاۀ عالی پاکستان او را متهم به توهین به یک افسر پولیس و قاضی کرد و پولیس حکم بازداشت او را صادر کرد. کمیسیون انتخابات، به دنبال این حکم صلاحیت عمران‌خان برای شرکت در انتخابات را لغو کرد؛ اما خان که خود را قربانی توطیۀ احزاب داخلی با همدستی آمریکا می داند. او هرگز حاضر به کوتاه آمدن در برابر جنرالان راولپندی نشده و تا کنون باربار اعتراض های گسترده و پیوستۀ مردمی را برگذار کرده است.

ادامه خواندن  رویارویی عمران خان با ارتش و به صدا درآمدن آژیر خطر در پاکستان : مهرالدین مشید

 قانون اساسی ؛ طالبان با ترفند تازه : مهرالدین میشد

خم خم رفتن های سیاسی طالبان با ترفند های ابریشمین

نوشتن قانون اساسی شایعه پراگنی یا خاک افگندن برچشم مردم و جهانیان

در هفتۀ گذشته مقام های طالبان از کار برسر نوشتن قانون اساسی خبر دادند و اما از چند و چون آن چیزی نگفتند که این قانون بوسیلۀ کی ها در کجا و تحت نظر چه کسی یا کسانی آماده می شود. این موضوع برای مردم افغانستان یک خبر تکاندهنده و اما برای طالبان یک برنامۀ تبلیغاتی و خم خم رفتن های سیاسی به هدف خاک افگندن در چشمان مردم افغانستان است. زیرا اکنون که از حکومت طالبان یک سال و دوماه و چند روز سپری شده است.

ادامه خواندن  قانون اساسی ؛ طالبان با ترفند تازه : مهرالدین میشد

 مردم افغانستان قربانی بازی های سیاسی مشتی  از سیاستگران مزدور، فاسد و خاین : مهرالدین میشد

نبود زعیم ملی و آشفتگی های سیاسی افغانستان

صدها دریغ و درد که مردم افغانستان از چندین دهه بدین سو به گونۀ بیرحمانه ای قربانی بازی های سیاسی مشتی از سیاستگران آزمند، فاسد و خاین وابسته به گروههای چپ و راست و میانه و ملی و تکنوکرات و لیبرال گردیده است که هر از گاهی چهره عوض می کنند تا فرصت بازی های جدید سیاسی را برای دزدیدن و فساد کردن و خیانت کردن به بهای بازی با سرنوشت مردم مظلوم افغانستان بدست آرند. با تاسف که این افراد سیاست را ابزاری برای رسیدن به اهداف شخصی و نه به هدف خدمتگذاری به مردم افغانستان تلقی کرده اند و در هر شرایطی گویا با  ظهور تازه می خواهند تیغ از دمار مردم افغانستان بیرون کنند.

ادامه خواندن  مردم افغانستان قربانی بازی های سیاسی مشتی  از سیاستگران مزدور، فاسد و خاین : مهرالدین میشد

 بازی های پنهان استخباراتی و تبدیل شدن افغانستان به مرکز تروریستان جهانی : مهرالدین مشید

طالبان، افغانستان را به میدان بازی های تروریستی پاکستان بدل کرده اند

افغانستان پس از تهاجم شوروی دستخوش خطرناک ترین بازی های استخباراتی کشور های منطقه و جهان قرار گرفته است که با تحویلی این کشور به طالبان، در اصل به پاکستان بوسیلۀ امریکا؛ بازی های استخباراتی به مراتب دشوارتر و پیچیده تر از گذشته شده است.

ادامه خواندن  بازی های پنهان استخباراتی و تبدیل شدن افغانستان به مرکز تروریستان جهانی : مهرالدین مشید

احمد مدافع آزادی و پنجشیر سنگر آزاده گان : مهرالدین مشید

احمد مسعود از آن جوانان رزمندهء تاریخ است که آزادی را به بهای قربانی جان خود پذیرا شده و با پای گذاشتن در جای قدم های پدر شهید اش، خواسته تا درخت آزادی را به بار و برگ تازه بنشاند. احمد شجاع و جوانمرد از از رزم جویی های پدر شهید و درس های آموزندهء تاریخ دریافته است که مردان آزاده نه برای پیروزی؛ بلکه برای شهادت می رزمند تا با ربختاندن خون های پاک شان درخت آزادی را بارور بسازند و پیام های تازه ای از مردی ها و رادمردی ها را برای نسل آزادی خواهان و عدالت طلبان  تاریخ برسانند.

ادامه خواندن احمد مدافع آزادی و پنجشیر سنگر آزاده گان : مهرالدین مشید

 طالبان جنایت کاران حرفه ای و فاجعه آفرینان شریعتمدار : مهرالدین مشید

طالبان مفرزهء آی اس آی به دنبال پروژۀ ناتمام تصفیۀ قومی

بحث بر سر طالبان و امارت طالبانی بحث بر سر یک یک حادثۀ فراتر از فاجعۀ هولناک و وحشتناک در افغانستان است که حتا در این کشور بی پیشینه است. بحث بر سر این گروه در واقع بحث بر سر یک دسته جنایتکاران حرفه ای است که اسلام را ابزاری برای توجیه سیاه کاری و کشتار و جنایت و باجگیری و اهداف استخباراتی خود قرار داده اند تا افغانستان و مردم آن را در تلک خرس پاکستان و قمقام نظامیان این کشور اسیربگردانند. هرروزی که از امارت دروغین و استخباراتی طالبان سپری می شود، ستمروایی آنان بر مردم مظلوم افغانستان بیشتر و سیطرۀ نامریی پاکستان برآنان افزایش می یابد. 

ادامه خواندن  طالبان جنایت کاران حرفه ای و فاجعه آفرینان شریعتمدار : مهرالدین مشید

نشانه های شکست زود هنگام در اردوگاۀ حکومت های افراطی : مهرالدین مشید

جمهوری آخوندی ایران و امارت طالبانی کوله باری نفرت بر دوش اسلام و مسلمین

قسمت دوم

حکومت از نظر اقبال لاهوریک

علامه محمد اقبال لاهوری در کتاب «احیای فکر دینی در اسلام» گفته است: « این فرض که فکر دولت و حکومت در دستگاه اسلامی غالب تر باشد و بر همه اندیشه‌های دیگر مندرج در این دستگاه فرمانروایی کند، مبنی بر اشتباه است»(۷) وی در روشنایی بینش اسلامی به حکومت الهی اشاره کرده و آن را حکومتی می‌داند که مساوات، آزادی و مسئولیت مشترک را در سیستم سیاسی به عرصه عمل درآورد.

ادامه خواندن نشانه های شکست زود هنگام در اردوگاۀ حکومت های افراطی : مهرالدین مشید

 این بار تاریخ را دختران شجاع افغانستان با خط درشت رقم می زنند : مهرالدین مشید

پیشاهنگی دختران معترض افغانستان از بلخ تا کابل و هریوا

دختران شجاع افغانستان با قیام های حماسه آفرین و با شکوۀ شان تاریخ افغانستان را از سر ورق زدند و مورخان را به بازخوانی تاریخ در این کشور دعوت کرده اند. این پرچمداران آزادی و آزاده گی وعلم برداران آموزش و آگاهی با اعتراض های حماسه گستر و نترس شان در برابر نظام استبدادی و وحشتناک طالبان ثابت کردند که خلاف گذشته، این بار شیر دختران افغانستان با قیام های شگفت انگیز شان نه تنها تاریخ افغانستان؛ بلکه تاریخ جهان را از سر رقم می ز نند و برفلسفۀ اجتماعی تاریخ مذکر خط بطلان کشیدند و با قیام های دلاورانۀ شان در برابر نظام ستمگر طالبان ثابت ساختند که این بار تاریخ خونین افغانستان با حماسه آفرینی های شکوهمند آنان شکل می گیرد و با خون های پاک آنان نوشته می شود.

ادامه خواندن  این بار تاریخ را دختران شجاع افغانستان با خط درشت رقم می زنند : مهرالدین مشید

 آغازی فریب آلود و خوش خط و خال؛ اما پایانی وحشتناک و فاجعه بار : مهرالدین مشید

امریکا در سال 2001 به بهانۀ حادثۀ یازدهم سپتمبر، در هفتم اکتوبر با شعار رنگین و خوش خط و خال یعنی مبارزه با تروریسم و از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد و بیست سال در این کشور باقی ماند و سرانجام آخرین نیرو های امریکایی پس از اشغال کابل در 15 اگست بوسیلۀ طالبان در 27 اگست 2021  شب هنگام افغانستان را ترک کردند. نیرو های امریکایی در حالی به گونۀ دزدانه افغانستان را ترک کردند که این کشور را برای طالبان و بیست گروۀ هم پیمان تروریستی آن واگذار کردند. امریکایی ها در حالی برای طالبان اجازه دادند تا بر افغانستان مسلط شوند که بیست سال پیشتر از آن زیر نام « عملیات آزادی بلند مدت» حکومت  طالبان را سرنگون کردند. هرچند 19 تن عاملان یازدهم سپتمبر شهروندان عربی بودند و اما امریکایی ها پس از این حادثه به افغانستان لشکرکشی کردند که ملاعمر از سپردن اسامه به واشنگتن خودداری کرد. امریکا به بهانۀ سناریوی یازدهم سپتمبر حکومت طالبان را سرنگون کرد و با تسلیمی حکومت برای آنان بار دیگر به قیمت بازی با سرنوشت مردم افغانستان و با پذیرش شکست افتضاح بار تاریخ را در این کشور تکرار کردند. 

ادامه خواندن  آغازی فریب آلود و خوش خط و خال؛ اما پایانی وحشتناک و فاجعه بار : مهرالدین مشید

نشانه های شکست زود هنگام در اردوگاه حکومت های افراطی « قسمت اول »: مهرالدین مشید

جمهوری آخوندی ایران و امارت طالبانی کوله باری نفرت بر دوش اسلام و مسلمین

قسمت اول

اسلام گرایی انحصاری آخوندی در ایران و اسلام گرایی  تمامیت خواهانۀ طالبان در افغانستان نه تنها تودههای میلیونی این دو کشور را به بند و استبداد کشانده و فریاد های مظلومانۀ آنان را در گلو هایشان خفه کرده و عصیان ها و اعتراض های آنان را به گونۀ وحشیانه و غیر انسانی سرکوب می کنند؛ بلکه این دو حکومت با گرفتن دشنه های زهر آلود برگلوی مردمان شان به کوله باری نفرت انگیز و وحشتناک تبدیل شده اند که درد گرانسنگ آن بر دوش اسلام و مسلمانان سخت سنگینی می کنند. حاکمان افغانستان و ایران مگر فراموش کرده اند؛ به هر میزانی که با مردمان شان سخت می گیرند آنان محکم تر از گذشته در برابر شان می ایستتد.

ادامه خواندن نشانه های شکست زود هنگام در اردوگاه حکومت های افراطی « قسمت اول »: مهرالدین مشید

 توحش طالبان به روایتی دیگر« طالبان مردانی مرموز و هزار چهره» نویسنده : مهرالدین مشید

زمانی که بیانیۀ سازمان ملل در مورد افغانستان را شنیدم که گفت، افغانستان در پرتگاه افتاده است.

خواستم در مورد وحشت آفرینی و بربریت و زن ستیزی و آموزش ستیزی و زبان ستیزی و دانشگاه ستیزی و علم ستیزی و انسان ستیزی و کوچ های اجباری و ترفند های فریب آلود طالبان زیر نام اجنه ها و حمله های تفنگداران آنان بر زنان معترض چیزی بنویسم؛ واژه ای نیافتم که بتواند مصداق واقعی توحش جنگجویان و رهبران هزار چهرۀ طالبان و امارت آنان باشد و سیمای اصلی آنان را آشکار کند و در ضمن بیانگر این واقعیت باشد که مردم افغانستان در زیر سیطرۀ  آهنین طالبان چه می کشند. چنان غم مردم افغانستان بزرگ و ناتفسیر و پرحجم است که با نوشتن مثنوی هفت منی هم نمی توان، اندک ترین گوشه های دردبار و زاویه های تاریک و رنجبار آنان را بیان کرد.

ادامه خواندن  توحش طالبان به روایتی دیگر« طالبان مردانی مرموز و هزار چهره» نویسنده : مهرالدین مشید

 افراطیت طالبانی هرگونه بازخوانی از اسلام را به چالش کشیده است : مهرالدین مشید

استفادۀ ابزاری از اماکن و شعایر دینی، ضربه ای سنگین بر پیکر اسلام

از آنجا که اسلام دین رحمت و مروت و شفقت وهمدیگر پذیری و عطوفت و عشق ورزی صادقانه و دوست یابی و پرستش و عبادت آگاهانه و عامدانه است و قرآن حرمت گذاری به مقدسات سایر ادیان را برای مسلمانان به گونۀ جدی توصیه کرده است؛ زیرا تقدیس یا پاک و منزه پنداشتن از ویژه گی فناناپذیر انسان و پرستش نیاز طبیعی و فطری انسان است. پرستش در واقع جاذبه ای است که بدور از دغدغه های سیاسی قدرت زیستن و مبارزه با ناملایمات و دشواری ها را برای انسان به ارمغان می آورد و بر میزان اتکا به خود و اعتماد  به نفس انسان در حالت های گوناگون می افزاید. پرستش در واقغ چشمۀ زلالی است که روخ حسته و پریشان آدمی درآن غسل تعمید د می یابد.

ادامه خواندن  افراطیت طالبانی هرگونه بازخوانی از اسلام را به چالش کشیده است : مهرالدین مشید

افغانستان دستخوش بدترین وخطرناکترین بازی های استخباراتی : مهرالدین مشید

هرچند افغانستان از چندین دهه بدین سو دستخوش بازی های خطرناک استخباراتی شده و دو تهاجم بسیاری فرصت ها و امکانات از مردم آن گرفته و به وحدت ملی و اقتدار ملی آن ضربۀ جبران ناپذیر وارد کرده است. با تاسف که سقوط جمهوریت و به قدرت رسیدن طالبان افغانستان را وارد فصل جدیدی از وابستگی به گروههای افراطی و کشور های منطقه گردانیده است. حضور فعال گروههای خطرناک تروریستی در افغانستان که شمار شان به بیش از بیست گروه می رسد؛ اکنون درد سر بزرگی برای مردم افغانستان و حکومت طالبان است. موجودیت این گروهها روابط ملی و بین المللی افغانستان را به گونۀ بی پیشینه ای به چالش کشانده است. این سبب شده تا امروز افغانستان بیش از هر زمانی دستخوش بدترین و خطرناک ترین بازی های استخباراتی کشور های منطقه و جهان شود. 

ادامه خواندن افغانستان دستخوش بدترین وخطرناکترین بازی های استخباراتی : مهرالدین مشید

از یک وزیر مزدور و وابسته به ای اس ای توقعی بیش از این میتوان داشت؟ : مهرالدین مشید

وزیر معارف درفشدار جنگ فرهنگی و بلند گوی استخبارات پاکستان

هرچند موضوع  بسته بودن دروازههای مکتب های دختران پس از حاکمیت طالبان یکی از مسایل مهم است که هر از گاهی مورد انتقاد شدید شخصیت ها و آگاهان و مردم افغانستان و مقام های کشور های جهان و سازمان های بین المللی بوده است ؛ اما در این روزها سخنان وزیر معارف طالبان در مورد بسته بودن دروازههای مکتب های دختران بیشتر از هر وقتی رسانه ای و همگانی شد و به این بحث بیشتر هیزم ریخت. وی در ارزگان گفت، «مردم‌مناطق‌دوردست برای‌شان پذیرفتنی نیست که دختران ۱۶، ۱۷ سالهٔ آنها به مکتب بروند.» (1)

در این تردیدی نیست که بسته شدن دروازههای مکتب ها بر روی دختران در کشوری مانند افغانستان که دین آن اسلام است و کتاب آن با اقرا یعنی بخوان آغاز می شود و پیامبرش طلب علم را برای مرد و زن فرض پنداشته است؛ یک امر استخباراتی بوده که برای همه حیرت آور و پرسش برانگیز است. در حالیکه آموختن علم و معرفت برای مسلمانان فرض است و از همین رو بوده که بر مصداق این شعر” چو شمع از پی علم باید گداخت    که بی علم نتوان خدا را شناخت” مسلمانان در دورۀ طلایی اسلام به پیشرفت های بزرگی در عرصه های علمی و فلسفی رسیدند. 

ادامه خواندن از یک وزیر مزدور و وابسته به ای اس ای توقعی بیش از این میتوان داشت؟ : مهرالدین مشید

طالبان ابزار راه بردی گروههای ترورستی در افغانستان : مهرالدین مشید

انزوای سیاسی طالبان و تبدیل شدن افغانستان به پناه گاۀ تروریستان

افغانستان پس از اشغال طالبان وارد فصل تازه ای از حوادث توفانی شده است؛ البته رخداد هاییکه در ظاهر برای طالبان قابل رویت نیست؛ اما تکانه ها و پس لرزههای آن نه تنها مردم افغانستان را وحشت زده و شگفت زده گردانیده است؛ بلکه کشور های همسایه و جهان را نیز نگران کرده است و دامنۀ این نگرانی ها  آرام آرام بیشتر دامنگیر کشور هایی می شود که از حامیان طالبان به حساب می روند. سیاست های تمامیت خواهانه و جنگ طلبانۀ طالبان در داخل و ناپاسخگویی آنان به خواست کشور های جهان سبب شده تا هر روز به انزوای سیاسی آنان افزوده شود و از حضور در نشست های منطقه ای و جهانی محروم  شوند.عدم حضور طالبان در نشست ویانا وسمرقند و دعوت نشدن آنان در این نشست ها نمونۀ آن است. 

ادامه خواندن طالبان ابزار راه بردی گروههای ترورستی در افغانستان : مهرالدین مشید

بزرگ ترین کشور حامی تروریزم در حال فروپاشی کامل : مهرالدین مشیــد

درمانده گی حلقۀ خبیثۀ اتصال گروههای تروریستی 

پاکستان به مثابۀ بزرگ ترین کشور حامی تروریسم در جهان است که مردم آن از هقت دهه بدین سو زیر چتر دموکراسی قلابی تحت پاشنه های آهنین جنرالان تروریست پرور این کشور بسر می برند. سیطرۀ فولادین نظامیان پاکستان در این کشور نه تنها این کشور را به بزرگ ترین حامی تروریسم و پناه گاۀ تروریستان جهانی بدل کرده است؛ بلکه سیطره و وحشت نظامیان حکومت های ملکی پاکستان را دست و پا بین جنرالان این کشور نموده و حالا این کشور با چالش های بزرگ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کند. مردم پاکستان تنها زیر انبان سیاست های تروریست پرورانۀ نظامیان این کشور ضجه نمی کشند؛ بلکه آنان در این روز بحران های شدید مالی را در موجی از انفلاسیون بی پیشینه نیز تجربه می کنند.

ادامه خواندن بزرگ ترین کشور حامی تروریزم در حال فروپاشی کامل : مهرالدین مشیــد

حاکمیت طالبان و آینده مبهم ودشوارغیر قابل پیش بینی مردم افغانستان : مهرالدین مشیـد

افغانستان از چهل سال بدین بر روی امواج توفانی لنگر افگنده و سوار بر امواج خروشان بدون آنکه به ساحلی برسد، کشتی به آشوب رفتۀ آن هر لحظه بیشتر در گل می نشیند؛ اما افغانستان پس از حاکمیت طالبان |آیندۀ این کشور را بیش از هر زمانی مبهم و دشوار و غیر قابل پیش بینی می نماید.

هرچند در آغاز معلوم بود که طالبان یک گروۀ استخباراتی و وابسته به شبکۀ آی اس آی پاکستان اند و فقط برای اجرای مامورت خاص ارگ را از غنی در تبانی با شبکۀ استخباراتی پاکستان و معاملۀ پشت پرده با امریکا بدست آورده اند. طالبان که آگاهی سیاسی ندارند و از روابط بین الملل و روابط بین دول خبری ندارند و این ناآگاهی سبب شده که حتا معاهده های بین المللی را دست کم بگیرند و با تمام تعهدات شان با کشور های مختلف بویژه با امریکا پشت پای بزنند. تشت رسوایی طالبان پس از آن از بام به زیر افتاد که طیارۀ بدون سرنشین امریکایی در شیرپور کابل در چند قدمی ارگ الظواهری را در بالکن یک خانه شکار نمود

ادامه خواندن حاکمیت طالبان و آینده مبهم ودشوارغیر قابل پیش بینی مردم افغانستان : مهرالدین مشیـد

 خروج و فرار آخرین سرباز شوروی و امریکا و رنج های بی پایان مردم افغانستان : مهرالدین مشید

از خروج آخرین سرباز شوروی تا فرار آخرین سرباز امریکایی از افغانستان

بحث بر سر خروج سربازان خارجی، بویژه خروج آخرین سرباز روسی و سرباز امریکایی از کشوری به نام افغانستان است که پیشینۀ دردباری را در نتیجه تهاجم کشور های غربی و شرقی پشت سر نهاده است. تاسف بار این که شجاعت ها و دلاوری ها و قهرمانی مردم در طول تاریخ قربانی نیرنگ و فریب شاهان و سلاطین و زمامداران فاسد و مزدور و خود فروخته شده که با معامله های پنهان با قدرت های مهاجم و قدرت های منطقه ای سرنوشت مردم افغانستان را به گونۀ دردناکی به بازی گرفته اند. دراین بازی ها تنها زمامداران دست به خود فروشی نزده اند؛ بلکه آنانی که خود را قایدان و رهبران ملی می شمارند؛ نیز جنایت های زمان تجاوز و پس از خروج نیز دخیل بوده اند و دستان شان حتا فراتر از زمامداران تا آستین در خون مردم غرق بوده است.

ادامه خواندن  خروج و فرار آخرین سرباز شوروی و امریکا و رنج های بی پایان مردم افغانستان : مهرالدین مشید

 اشک بانو الهه صدای خاموش هزاران جنایت و یکی از هزاران قربانی : مهرالدین مشید

الهه در حالی یک تنه  و شجاعانه می رزمد که هر طالب یک سعید خوستی است

افتضاح جنسی قاری سعید خوستی سخنگوی پیشین سراج الدین حقانی وزیر داخلۀ طالبان سیمای واقعی آنان و چهرۀ اصلی امارت طالبان را به جهانیان به نمایش نهاد. این رسوایی به این حقیقت مهر تایید نهاد که طالبان به زنان نه بحیث انسان؛ بلکه به آنان بحیث بردۀ جنسی نگاه می کنند و برای زنان بحیث مادر و خواهر و هسمر و فرزند هرگز حرمت قایل نیستند. این ماجرا پس از نشر نوار تصویری بانو الهه رسانه ای وهمگانی گردید. الهه دلاور در واقع بم اطلاعاتی برضد طالبان را به صدا در آورد و ضربۀ  آهنینی بر سیطرۀ پوشالی طالبان وارد کرد. الهه با این مقاومت حماسه آفرید و درفش اعتراض برضد امارت طالبانی را درآسمان ها به اهتزاز درآود. الهه یک تنه و آشتی ناپذیر با قربانی دادن خود، ندای عدالت خواهانۀ زن مظلوم افغانستان را شجاعانه بلند کرد.  ندای الهه در واقع ندای خاموش هزاران زن افغانستان است که فریاد های حق طلبانه در گلو های شان شکسته شده است. 

ادامه خواندن  اشک بانو الهه صدای خاموش هزاران جنایت و یکی از هزاران قربانی : مهرالدین مشید

جنگ راه حل نیست؛ اما تمامیت خواهی طالبان چه راه حلی دارد : مهرالدین مشید

افغانستان در گرو تمامیت خواهی های طالبان

در این تردیدی نیست که جنگ در افغانستان راۀ حل نیست و تجارب گذشته نشان داده است که پایان هر جنگ فرسایشی به وابستگی های دردناک استخباراتی انجامیده است. ادامۀ فاجعۀ کنونی در افغانستان که حاکمیت طالبان را در پی داشته است؛ نتیجۀ جنگ های فرسایشی بوده است که اکنون مردم افغانستان زهر آن را می چشند. چنانکه فرسایشی شدن جنگ در برابر تهاجم شوروی پیشین و بعد فرسایشی شدن جنگ طالبان در برابر حکومت و مردم افغانستان زیر نام جنگ با نیرو های خارجی افغانستان را در کام استخبارات پاکستان و سپاۀ پاسداران ایران و سایر شبکه های جهنمی فرو برد و نظامیان پاکستان را به قهرمانان جهاد و علم برداران تجاوز ستیزی بدل کرد.

ادامه خواندن جنگ راه حل نیست؛ اما تمامیت خواهی طالبان چه راه حلی دارد : مهرالدین مشید

زمین گیر شدن ملا ذاکر پیش مرگ جنگ نیابتی در دامنه های مغرور هندوکش : مهرالدین مشید

زمینگیر شدن ملا ذاکر در دامنه های مغرور هندوکش 

طالبان به دنبال شکست های پیهم و افتضاح بار در دره های هندوکش در نتیجۀ زورآزمایی سرلشکر های جنگی نیابتی و جنگجویان مزدور، حالا ناگزیر شدند تا ملا ذاکر را به مثابۀ پیش مرگ تازه نفس جنگ نیابتی به اندراب ها و پنجشیر بفرستند تا با نهادن دشنه های خون آلود در گلوی زنان و مردان در دامنه های مغرور هندوکش از این مردم انتقام انتقام شکست های پیهم خود را بگیرد؛ اما طالبان مکار فراموش کرده اند که ” اشک کباب باعث طغیان آتش است” و هرگر ممکن نیست تا با فرستادن پیش قراولان مرگ و مفرزه های جنایت و خشونت و کوچ های اجباری بر مردمی حاکم شد و سرنوشت آنان رابه گروگان گرفت. رهبران طالبان با این رویکرد های نظامی خواسته اند تا بر اراده و خواست های برحق وانسانی مردم افغانستان پای بگذارند و با محلی خواندن جنگ بر روی سیاست های تباری و ضد اسلامی و ضد ملی خود پرده بکشند و بدین وسیله از واقعیت های عینی کشور انکار کنند.

ادامه خواندن زمین گیر شدن ملا ذاکر پیش مرگ جنگ نیابتی در دامنه های مغرور هندوکش : مهرالدین مشید

بی اراده گی رهبران شورای نجات برای مقابله با طالبان : مهرالدین میشد

لنگ لنگان گام برداشتن های شورای نجات ملی  برای مقابله و یا امتیاز گیری؟

پس از شکست و شکستگی ها و فروپاشی ها سکوت ها و ناپاسخگویی ها و تعلل ورزی ها و نمی دانم کاری ها و یک سال پس از سقوط بالاخره شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان موفق شد تا در یک نشست رسمی منشورخود را در هژده صفحه و هفت فصل اعلان کند. رهبران این شورا را شماری از رهبران سیاسی، نماینده گان حزب ها و سیاستگران اند که بر اتحاد برای مبارزه با طالبان تاکید کردند. این شورا سقوط نظام پیشین در افغانستان را «توطئه‌ای خائنانه» از سوی اشرف غنی و حلقه نزدیکانش عنوان کرد که حکومت را به گونۀ عمدی و برنامه ریزی شده به طالبان تسلیم کرد. در این نشست احمد مسعود، رهبر «جبهه مقاومت ملی»، بر ضرورت  دستیابی به یک راه‌حل سیاسی برای حل مشکلات افغانستان تاکید ورزید و گفت

ادامه خواندن بی اراده گی رهبران شورای نجات برای مقابله با طالبان : مهرالدین میشد