آگــاهـــی :کتب آوای ماندگار زنـان افـغـانستان٬ پابرهنه بازگشت٬هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان : اثـــر مـــاریـــا دارو در آنلین در خدمت دوستان قرار دارد.

کتب  های  بنده

کتاب  آوای  ماندگار زنان افغانستان (چاپ اول 2008)                                                                         اولین  کتابیست  که پس از تحقیقات چندین  ساله ( 2005  الی  2008 میلادی )٬ چهره  های  برجسته  زنان  افغانستان را که در رسانه  های جمعی ایفای  وظیفه  میکردند٬ معرفی  میدارد.  این کتاب  در شرایط  خیلی  دشوار و امکانات محدود با تماسهای مکرر تحریر گردیده است. 

      پابرهنه بازگشت (چاپ اول  2009 )                                                                                      کتابیست  که شرح حال  خانواده ها و جوانان  افغان را که در اثر جنگ خانماسوز داخلی صدمه  دیدند ٬مشت  نمونه خروار بیان  میکند.

  هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان (چاپ اول اکتوبر 2013 )                                                      کتاب هائیست که پس از تحقیقات زیاد طی چهارسال از آغاز تیاتر در افغانستان تا مسدود ساختن تمام ابعاد فرهنگی در زمان طالبان برای  معرفی هنرمندان تیاتر وچهره های ماندگار فرهنگی و تاریخی  به  رشته تحریر آورده شده است. همچنان                                                                                                                        

ادامه خواندن آگــاهـــی :کتب آوای ماندگار زنـان افـغـانستان٬ پابرهنه بازگشت٬هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان : اثـــر مـــاریـــا دارو در آنلین در خدمت دوستان قرار دارد.

به یاد بود یک قهرمان ملی واقعی : ناصر اوریا

میر مسجدی خان کوهستانی یکی از قهرمانان ملی افغانستان هنگام جنگ اول افغان – انگلیس (۱۸۳۹ – ۱۸۴۲ میلادی) است که با یاران همرزمش کمر قوای انگلیس را در مناطق کوهستان شکست. وی در سال ۱۸۴۱ میلادی یکی از مبارزان ملی و یک رهبر برجستهٔ آزادی خواهانِ افغان و مخالف مداخلهٔ‌ انگلیس ها و نصب شاه شجاع به عنوان امیر افغانستان بود. وی تا زمان مرگش (۲۷ نومبر ۱۸۴۱) همچون یک کوه استوار مقابل قوای اشغالگر ایستاد و شمال کابل را از شر تجاوزگران مصئون نگهداشت. هموطنان را قتل نکرد و با اجنبی ها علیه منافع ملی، پروتوکول و یا قراردای نبست.روحش شاد و بهشت برین مکانش باد.
ادامه خواندن به یاد بود یک قهرمان ملی واقعی : ناصر اوریا

تحولات امریکا فرصت طلایی برای طالبان است ! دکتور علی احمدکریمی

  مسله  افغانستان از چالشهای مهم روبروی دولت جدید امریکا با طالبان و کشورهای منطقه است . بایدن در روز های اول کار خودبه نیرو های امنیتی دستور داده است تا از دادن پول توسط مسکو به طالبان برای کشتن نیروهای امریکا در افغانستان تحقیق گردد. وزرای کلیدی دولت جدید خروج بدون مسئولیت را از افغانستان  خطر به منافع درازمدت امریکا در منطقه می دانند.آنتونی بلینکی نامزد وزیر خارجه در موقع اخذ اعتماد درمجلس سنای آمریکا اذعان نمود که تاهنوز درباره توافقنامه دولت ترامپ با طالبان دسترسی نداشته است و خواهان ارزیابی دقیق این توافقنامه که ضمائن پنهان ومحرمانه دارد گردید. دولت جدید خروج نیروهای امریکا را مشروط به آن می دانند تا امریکا در صورت لزوم ظرفیت آن را داشته باشد از بازگشت تروریسم جلوگیری نماید، دموکرات‌های  امریکا  حفظ آزادیهای مدنی وحقوق زنان را از  از دست آورد های مهم بیست سال جنگ در افغانستان  می دانند.

ادامه خواندن تحولات امریکا فرصت طلایی برای طالبان است ! دکتور علی احمدکریمی

انا لله وانا الیه راجعون؛ اهدا به روح پاک وآزاده فرزندم یما سیاووش شهید

هنگامیکه وجدان هموطنانش در بستر افیونی افسونگران قرون،زمست شراب سرنوشت در خواب بود…

افسانه اهنگری به نام کاوه آهنگری که  : فرزند آفتاب بود…و فرزند آفتاب، صد ها سال پیش از این، شوریدگان شوره زار تشنه احتیاج ، به خاطر برزگران حیات آفرین خانه خراب، ظلمت را با عظمت آفتاب آشکار کرد…

فرزند آفتاب صد ها سال پیش از این ( روبنای ) حکومت ستمگری به نام ضحاک را بر بنای آزادی ستمکشان ستمدیده ( زیربنا) کرد.…آهنگری بود که جز ایمان به حقیقت  هیچ نداشت…و با اتکا به همین ایمان، ایمانی انسانی بود که (درفش )محکومیت ظلم را، بر تارک افلاک بنده پرور مظلوم … بر افراشت.

پوزه ی سمند افسار گسیخته دست پروردگان سیاهی را ، که میدان تاخت و تاز شان ستون فقرات در هم شکسته زحمت بود، در سپیده دم طغیان بندگان خدا، با پنجه ظلمت کوب آفتاب به خاک مالید.

و انسان بلا دیده نغمه رهایی از چنگ ظالم دامن دریده را سر داد:

نفرین بر ضحاک ستمگر… کاوه آهنگر زنده باد!

ادامه خواندن انا لله وانا الیه راجعون؛ اهدا به روح پاک وآزاده فرزندم یما سیاووش شهید

خصم وطن : محمد اسحاق ثنا

چند ای خصم بسوزد وطن از بیدادت

شرم بادا به تو از این همه استبدادت

اشک و آه پدر و مادر اولاد وطن

عاقبت سیل شود تا بکند بنیادت

دشمن یک روز ز میدان نبرد بگریزی

کفش و دستار تو در صحنه رود از یادت

بجز از ریختن خون جوانان وطن

ادامه خواندن خصم وطن : محمد اسحاق ثنا

مسجد نه گنبد یا حج پیاده: استاد حامید نوید

مسجد نه گنبد در سه کیلومتری جنوب شهر بلخ، یکی از بناهای کهن درشمال افغانستان است و از زمرهٔ  قدیمی ترین مساجد در شرق ساحهٔ اقتدار خلفای عباسی  بشمار میرود. این بنای باستانی  به گمان اغلب دراخیر سدهٔ هشتم میلادی و آغاز قرن نهم میلادی اعمار گردیده است. سبک معماری مسجد تاریخی نه گنبد با طرح های دقیق گچ بری، گل وبرگ کاری های ظریف  و طاق های پهن متشکل از دو منحنی متقاطع ، که از خصوصیات اصلی بناهای تاریخی افغانستان میباشد ، از شکوه و عظمت خاصی بر خوردار است.

اکثر تاریخنگاران اعمار آنرا به دورهٔ سامانیان اطلاق میدهند وبرخی این بنا را کهن تر ازعصر سامانیان  دانسته و به این باورند که بنای نه گنبد در ادوار پیش از اسلام درعهد اقتدار خاندان برمکی اعمار گردیده است وشاید همان معبد باستانی نوبهار باشد که برمکیان بلخ معتکف آن بوده اند. درحالیکه محل اصلی معبد نوبهار بلخ پس از ویرانی آن توسط قیس بن حیتم سلمی فرماندهٔ سپاه اموی درسال ۶۶۰ میلادی به طوردقیق معلوم نیست. ولی این نکته  مستند است که پس از رو آوردن خانوادهٔ برمکی به دین اسلام ، فضل فرزند یحیی برمکی به امر المنصورخلیفهٔ بغداد  در سال ۷۹۴ میلادی والی خراسان شد و بقایای معبد نوبهار را به مسجدی تبدیل نمود.

ادامه خواندن مسجد نه گنبد یا حج پیاده: استاد حامید نوید

صلح ، حقوق و حاكميت قانون : میرعبدالواحد سادات

نجمن حقوقدانان در افغان در اروپا همه ساله كنفرانس علمى – را تحت عناوين مختلف و مبرم براى افغانان و افغانستان داير مينمايد . در سال ( ٢٠٢٠ م ) بنابر شيوع وسيع وايروس كرونا ، تدوير كنفرانس ممكن نگرديد و برمبناى نظرات خبره گان شوراى رهبرى انجمن تصميم اتخاذ نمود ، تا مقالات پژوهشى خبره گان حقوق و دانشمندان ورجاوند ، بشكل كتاب منتشر گردد .  در سال ( ٢٠١٩ م ) در كنفرانس علمى – مسلكى انجمن منعقده در كشور شاهى بلجيم ، بخاطر دستيابى به صلح واقعى و پايدار ، انجمن صلح  « ارزش محور » ( برخلاف شخص  ، قوم و تنظيم محورى ) را پيشنهاد و اصل :

کتاب قانون by mariadaro on Scribd https://www.scribd.com/embeds/491954718/content?

start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-iv91TohpB4zsieWnUrQX

ریشه شناسی واژه های گفتاری مردم افغانستان : دکتور حمیدالله مفید

 واژه چشم: صورت نوشتاری آن Chashem و صورت گفتاری مردم کابل Cheshem از باستانی ترین واژه های زبان فارسیست . که به مرور زمان تغییر پذیرفته است ، در سروده های ریگویدا به گونه ای Akshiemm  آمده است ،  در زبان سانسکریت به گونه ای  Pakshman شده است ، در زبان  های پراکریت وهندی باستان Aankustergha  در زبان هندی جدید Ankhu در زبان پشتو Stergeh یا سترکی در زبان اوستایی به گونه ای Akchesham در زبان لاتینی Aukuhem در زبان آلمانی Die Augen در زبان فارسی باستانی Chesham ودر زبان فارسی جدید نیز به گونه ای چشم  آمده است .

ادامه خواندن ریشه شناسی واژه های گفتاری مردم افغانستان : دکتور حمیدالله مفید

دوحه «هفت خوان»ی برای صلح یا سناریویی برای ادامۀ جنگ : مهرالدین مشید

                           سر در گمی ها در دوحه و آشفتگی ها در کابل  

سیاست های چند پهلوی ...

از رسیدن هیئت حکومت افغانستان به دوحه ۲۱ روز می گذرد و تا کنون ۴ بار نشست هایی میان هیئت دو طرف بخاطر بحث روی اجندا صورت گرفته است و اما از گزارش رسانه ها که این نشست ها را تحت پوشش قرار می دهند، فهمیده می شود که نه تنها پیشرفت چشم گیری روی اجندای مذاکرات صورت نگرفته؛ بلکه برعکس برفاصلهء مواضع دو طرف بیشتر افزوده است. از انعطاف ناپذیری ها، ارایۀ موضوع های تازه و در کل به انحراف کشاندن روند گفت و گو ها از سوی طالبان نشانگر این است که آنان درصدد استفادۀ ابزاری از نشست بن هستند.                                             

ادامه خواندن دوحه «هفت خوان»ی برای صلح یا سناریویی برای ادامۀ جنگ : مهرالدین مشید

زندگی نامه افلاطون ؛ گرفته شده از صفحهء : رحمت الله روند

افلاطون که یکی از بزرگترین فلاسفه جهان به شمار می رود، در آتن در سال ۴۲۸ ق. م، در یک خانواده متشخص آتنی متولد شد. نام اصلی او« آریستو کلس» بود و نام افلاطون، بعد ها به مناسبت پیکر تنومندش به او داده شد.او در یک خانواده اشرافی بزرگ شد. دوره جوانی او همراه بود با دوره درخشندگی فرهنگ آتنی و در همان دوران، در سن بیست سالگی با سقراط ملاقات کرد و شاگرد او شد. بستگانش اصرار داشتند که او به حرفه خانوادگی خود یعنی سیاست بپردازد، اما وقتی محاکمه و مرگ استادش را به دست سیاستمداران مشاهده کرد، سیاست را رها کرد.

او در محاکمه سقراط حاضر بود و اتفاقات آن را در آثار خود ثبت کرده است.پس از مرگ استاد، افلاطون آتن را ترک و به مناطق مختلفی نظیر مگارا و سیسیل سفر کرد که خطرات بزرگی هم برایش در بر داشت؛ تا جایی که اسیر شد و حتی در معرض مرگ قرار گرفت؛ اما سرانجام آزاد شد و به آتن باز گشت.

ادامه خواندن زندگی نامه افلاطون ؛ گرفته شده از صفحهء : رحمت الله روند

سوز دل هموطنان ما که در ایران با موتر شان سوختند: پرنیان صدیقیان

افغاني ام، تمام تنم غرق آتش است

در شهر آشنا بدنم غرق آتش است

رقصيده ام به همرهي شعله هاي داغ

تا موج موج پيرهنم غرق آتش است

ديواره ها بسوخت زمين و زمان بسوخت

ادامه خواندن سوز دل هموطنان ما که در ایران با موتر شان سوختند: پرنیان صدیقیان

ریاست جمهوری جوزف بایدن نقطۀ عطفی در تاریخ امریکا : مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

جوبایدن پس از تنش های انتخاباتی در ۲۰ جنوری ۲۰۲۱ در موجی از تهدید ها و در میان تدابیر شدید امنیتی مراسم تحلیف را بحیث چهل و ششمین رئیس جمهور امریکا در کاخ  سفید بجا آورد. تنش های انتخاباتی پس از آن سراسر امریکا را فراگرفت که ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا از پذیرش نتیجۀ انتخابات خودداری کرد. این مراسم در حالی برگزار شد که ۲۵ هزار نظامی تدابیر امنیتی واشنګتن را ګرفته بودند و واشنګتن ازلحاظ امنیتی شبه کابل و بغداد خوانده شد. بایدن بر رسم معمول امریکا روز نخست کار خود را با لغو برخی فرمان های ترامپ آغاز کرد. لغو فرمان اجرایی رئیس جمهوری ترامپ مبنی بر ممنوعیت صدور ویزا برای شهروندان چند کشور، با اکثریت جمعیت مسلمان، یکی از نخستین اقدام‌های جو بایدن بود. لغو ممنوعیت صدور ویزا ترامپ در جنوری ۲۰۱۷ و در نخستین روزهای حضور در کاخ سفید فرمانی امضاء کرد.

ادامه خواندن ریاست جمهوری جوزف بایدن نقطۀ عطفی در تاریخ امریکا : مهرالدین مشید

عجیب دنیای است، دنیای سیاست
: احمد سعیدی

گاهی زین به پشت گاهی پشت به زین یا به گفته فردوسی …
چنين است رسم سرای سپَنج

گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج .

در امریکا همیشه دو حزب یعنی جمهوریت خواه و دمکرات ها در رقابت اند در اکثر انتخابات ها تعداد زیادی از رئسای جمهور چه دمکرات چه جمهوری خواه در دور دوم نیز به اریکه قدرت تکیه زده بودند اما برعکس درانتخابات چند قبل امریکا دونالد ترامپ با در نظرداشت مدیریت ضعیف آن در مهار کرونا، تیرگی روابط اقتصادی و سیاسی با چین، مسئله تحریم های ایران، مسایل مربوط به خاور میانه، پروسه صلح افغانستان، ایجاد بعضی محدودیت های حساسیت برانگیز مانند منع ورودی بعضی از شهروندان کشورهای اسلامی به امریکا، کم سوادی و کم تجربه گی آن در حوزه سیاسی و حکومتداری،او را در انتخابات به شکست مواجه ساخت.

ادامه خواندن عجیب دنیای است، دنیای سیاست
: احمد سعیدی

 برخورد علم و جهل : نوشته میرعنایت الله سادات… ترجمه انگلیسی آن را در اخیر بخوانید؛ متن انگلیسی بقلم محمد یاسین بیدار میباشد(M. Yasin Bidar)

 وضع موجود امنیتی درافغانستان ، روزتاروزبه وخامت می گراید. خشونت ها ، ابعاد گسترده بخود گرفته اند ، ولی محتوی عملکرد و انگیزه مخالفان مسلح علیه دولت افغانستان مانند گذشته است . اگراعمال وخواست شورشیان امروز را با کارنامه های بغاوت کنندگان صد سال قبل دربرابراصلاحات امانی وهمچنان طی نیم قرن گذشته به مقایسه بگیریم ، مشابهت های زیادی میان آنها بمشاهده میرسد. 

ادامه خواندن  برخورد علم و جهل : نوشته میرعنایت الله سادات… ترجمه انگلیسی آن را در اخیر بخوانید؛ متن انگلیسی بقلم محمد یاسین بیدار میباشد(M. Yasin Bidar)

دشنه ء دشنام : منصور سایل شبآهنگ

          

از تیره دلی ماه شب افروز شکستند       

آیــینــــه ی  آزادی  پیروز شکستند

دیوار زمستانیی سرمای  ضخیم اند

دروازه ی خورشیدیی نوروز شکستند

سنگ اند که از دشمن  بیرحم رسیدند

پا تا به سر شیشه ی دلسوز شکستند

ادامه خواندن دشنه ء دشنام : منصور سایل شبآهنگ

وای به حال مردم و آینده افغانستان : دکتور علی احمد کریمی

افغانستان طی چهل سال آخر  ازلحاظ نام ونشان و افتخارات تاریخی یک قلمرو سلحشور در سازمان جهانی باقی مانده است و در اکثر کشورهای جهان سفیران ونمایندگان آن حضور دارد اما ازلحاظ حقوقی یک قلمرو اشغال شده است که ملت افغانستان گروگان حکومت‌های گردیده است که از لحاظ عملی یعنی ” De-Fact ”   واقعیت دارد ولی ازلحاظ قانونی De-jure “دوژوری”   مشروعیت حقوقی نه دارند .                       افغانستان  به مداخله مستقیم دولتهای بیگانه اداره و کنترل می گردد واز مشروعیت حقوقی  حتی در امور داخلی خود نیز محروم گردیده است .امریکا بیست سال پیش با تایید سازمان ملل به افغانستان آمد و به مردم افغانستان و جهانیان وعده داد که امنیت را تامین و برعلیه تروریسم مبارزه می نماید.

ادامه خواندن وای به حال مردم و آینده افغانستان : دکتور علی احمد کریمی

صلح ، حقوق و حاكميت قانون : میرعبدالواحد سادات

                            

بنام خداوند جان و خرد ! 

انجمن حقوقدانان در افغان در اروپا همه ساله كنفرانس علمى – را تحت عناوين مختلف و مبرم براى افغانان و افغانستان داير مينمايد . در سال ( ٢٠٢٠ م ) بنابر شيوع وسيع وايروس كرونا ، تدوير كنفرانس ممكن نگرديد و برمبناى نظرات خبره گان شوراى رهبرى انجمن تصميم اتخاذ نمود ، تا مقالات پژوهشى خبره گان حقوق و دانشمندان ورجاوند ، بشكل كتاب منتشر گردد .  در سال ( ٢٠١٩ م ) در كنفرانس علمى – مسلكى انجمن منعقده در كشور شاهى بلجيم ، بخاطر دستيابى به صلح واقعى و پايدار ، انجمن صلح  « ارزش محور » ( برخلاف شخص  ، قوم و تنظيم محورى ) را پيشنهاد و اصل : 

ادامه خواندن صلح ، حقوق و حاكميت قانون : میرعبدالواحد سادات

حق سکوت دادن ها جریان تاریخ را عوض نمی کند : مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

از آنجا که فلسفهء تاریخ به تعبیری از خدا آغاز می شود و به خدا پایان می یابد که به نحوی قوانین عام در تاریخ را نشان می دهد و از این رو جریانی غیرقابل برگشت است و انسان قادر به براندازی آن نیست؛ اما این به معنای نفس نقش انسان در تاریخ نیست؛ بلکه انسان است که با ارادهء استوار جریان تاریخ را در نبرد پایان ناپذیر داد برضد بیداد رهبری کند و نگذارد تا از مدیریت انسان بیرون شود. آنانی که با حق سکوت دادن به حادثه سازان تاریخ می خواهند، جریان تاریخ را عوض کنند و یا آن را از مسیر اصلی اش که همانا غلبهء پایان ناپذیر و جاودانهء داد برضد بیداد و سرنگونی ستمگران و مستبدان و دیکتاتوران است، به انحراف بکشانند. ممکن بتوانند تا مدتی با نفی و سرکوب ارادۀ انسان در برابر تاریخ قرار بگیرند و چرخ تاریخ را به عقب برنند. به این ترتیب آنان بتوانند، در برابر حرکت دادخواهانهء تاریخ بایستند و اما این کار مقطعی است. از همین رو است که باتوجه به فراز و فرود حوداث حرکت تاریخ را نمی توان خطی خواند؛ بلکه جریان تاریخ همراه با پیشرفت ها و پس رفت ها بوده که تحولات تاریخی را از خطی بودن آن بیرون می کند

ادامه خواندن حق سکوت دادن ها جریان تاریخ را عوض نمی کند : مهرالدین مشید

خواب کابل : ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

نسیم اسیر

روزوشب، همی بینم بسکه خواب کابل را

هرزمان به دل دارم، اضطراب کابل را

چارفصل موزونش، رنگ وبوی مکنونش

درجهان نمی یابی هیچ باب کابل را

درشمارمشتاقان، ازجهان چه می پرسی 

دوستان بسیاروبی حساب کابل را

گفته اند رمزآمیز، اینکه «صائب» تبریز

پرطراوت وگل بیز، دید خواب کابل را

ادامه خواندن خواب کابل : ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

مهره های سوخته را نباید دیگر به صدر مجلس راه داد :مهرالدین مشید

کرونا

کاروان صلح را صالحان به منزل مقصود می رسانند

مردم افغانستان از چهار دهه بدین سو قربانی اهداف افراد خاصی شده اند که طی چهل سال گذشته در تحولات سیاسی افغانستان به نحوی نقش تعیین کننده داشته اند؛ اما با تاسف که منافع ملی و اقتدار ملی را قربانی اهداف شخصی و گروهی و قومی نموده اند. بازی های سیاسی و نظامی آنان زیر چتر شعار های ملی و اسلامی آنقدر شخصی و گروهی و قومی بوده که اکنون به سکه های ناچل سیاسی و مهره های زنگ زده تبدیل شده و مردم افغانستان برآنان اعتماد ندارند. سازش ها و بی مبالاتی ها و بازی های سیاسی آنان چنان ضدملی بوده و کار بجایی رسیده که مردم افغانستان از تمامی مهره های سوخته نفرت دارند و آنان را به نحوی مسؤول حوادث کنونی در کشور می دانند.

ادامه خواندن مهره های سوخته را نباید دیگر به صدر مجلس راه داد :مهرالدین مشید