با درد و دریغ دانشمند بزرگ و مبارز راه عدالت و آزادی خواهی مردم افغانستان « استاد علی محمد زهما » دار فانی را وداع گفت.

اسـتاد علی محمد  زهما یکتن  از مبارزین  راه  عدالت و آزادی  خواهی  مردم  افغانستان بتاریخ  چهاردهم جولای  2018 در عالم  هجرت  در کشور اتریش  چشم  از جهان پوشید. استاد  زهما  در مبارزه  عدالت  خواهی علیه  حکومات مستبد سلامتی  خود را در زیر  چکمه  های  زندان  استبداد از دست  داد اما راه  مردم  و مبارزه را از  دست  نداد ٬  وی از  راه  قلم و سرودن اشعاردرد مردمش  را بیان  میکرد٬ چنانچه  گفته است:                                                              یک  شاخ  ارغوانم  مپندار بی  جهت – که زهر تارمویم صدقطره خون چکیده  است              « زهما»                                                                                                 این شخصیت  علمی ٬ فرهنگی ٬ تاریخ  دان و جامعه شناس ادیب ٬ شاعر  پرُ درد  صدها فرزند  وطن را  در دانشگاه  کابل  تدریس  نمود ومنحیث  یکتن از اعضای  فعال  اکادمی  علوم  افغنستان خدمات  ارزشمند  را انجام  داد . نام نیکویش را جاودانه ساخت٬ با  تاسف  که جسماٌ در میان  ما نیست.

سایت  ماریا دارو بدین وسیله برای خانواده  محترم شاد روان  زهما وتمام جامعه فرهنگی افغانستان  اظهار تسیلت میدارد.