حیران مانده ام : نوشته نذیر ظفر ورجینیا 13/25/06

 

downloadمن به مکر یار حیران مانده ام

شامـــــها بیدار حیران مانده ام

غصهء دوران کشم یا هجر او

از غمی بسیار حیران مانده ام

ساقی مست و محتسب اندر قفا

بر دو بد کردار حیران مانده ام

نی وطن اینجا مرا نی همو طن

بیکس و بیــکار حیران مانده ام

رنگ کی معـــیار بوی گل بود

در سر گـــلزار حیران مانده ام

شیخ در عشــقم ملامت می کند

من به این مکار حیران مانده ام

می ســتایم صنـــــعت نقاش را

در رخ دلـــدار حیران مانده ام

 

1 دیدگاه برای «حیران مانده ام : نوشته نذیر ظفر ورجینیا 13/25/06»

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.