اسدالله آرام هنرپیشه تیاتر افغانستان :نوشته. ماریا دارو

اسدا لله آرام فرزند الحاج سردار محمد ایوب خان در سال ۱۳۱۵ هش ـ در باغ علیمردان شهر کابل دریک فامیل هنر دوست تولد گردید او مکتب ابتداییه و ثانوی را درلیسه حبیبه به پایان رسانید. پدرش الحاج سردار محمد ایوب خان روابط خیلی نزدیک و صمیمانه با استادان موسیقی داشت فرزندانش اسدالله آرام و نجیب الله آرام ـ را نزد استاد غلام حسین پدر آستاد سرآهنگ سرتاج موسیقی افغانستان به شاگردی گماشت تا از چشمه سارهنر والای هنر موسیقی قطره ای نوش بدارند.

ادامه خواندن اسدالله آرام هنرپیشه تیاتر افغانستان :نوشته. ماریا دارو

خانم پیکر« جلوه » افسانه هنرمند آواز خوان افغانستان آسمانی شد. اناِلَِله َوانَا ِاَلیه راجعُونَ : نوشته ماریا دارو

خانم پیکر «جلوه» افسانه هنرمند با استعداد؛ از تیاتر شهر « شاری » ننداری تا استودیوی رادیو  کابل  وقت با آواز ملکوتی و کرکترعالی و شخصیت بی همتایش در جمع  هنرمندان کشور شهرت داشت.  وی با برخورد صمیمانه  خود در قلب تمام  همکاران رادیو تلویزیون ملی و سایر هنرمندان جا داشت. خاطرات  نیک و فراموش  ناشدنی از خود بجا مانده است. او یکبار چنین خوانده  بود « من لاله آزادم خودرویم وخودبویم-  در دشت مکان دارم ؛ فارغ ز لب  جویم» اکنون این بانوی آزاده  فارغ از همه  دغدغه  های دنیا گردید  و در دشت  مکان  اختیار کرد مکان ابدی  برایت  افسانه جان مبارک باد. 

بانو  پیکر «جلوه » افسانه را چنین  می شناسیم :

« لیسه نجات « امانی » به اساس قرار داد جانبین کشورألمان و افغانستان اعمار گردیده بود و استادان آلمانی  به  تدریس  در لیسه نجات اشتغال  داشتند اما در زمان جنگ جهانی دوم  استاد دان آلمانی به کشورشان برگشتند. دانشمندان افغانستان از بسته شدن  آن لیسه در  هراس بوند. بر اثر زحمات و تلاش های  شادروان  استاد عبدالغفور برشنا  که خود نیز به زبان  آلمانی مسلط بودند ٬ از دانشمندانی که زبان  آلمانی میدانستند؛ تقاضا نمود که در کنار وظايف رسمی شان  جهت  فعال  نگهداشتن  لیسه نجات « امانی » به تدریس شاگردان بپردازند.

در النجا زمینه رشيد هنر تئاتر نیز مطرح گردید.

ادامه خواندن خانم پیکر« جلوه » افسانه هنرمند آواز خوان افغانستان آسمانی شد. اناِلَِله َوانَا ِاَلیه راجعُونَ : نوشته ماریا دارو

به مناسبت روز زن هشتم مارچ : سرنوشت خانواده درجوامع غربی: میر عنایت الله سادات

تو جه بر کتاب ارزشمند «سرنوشت خانواده ها در جوامع غربی» اثر میرعنایت الله سادات

کتابهای  بسیار درباره  مسائل  اجتماعی  و فرهنگی  و اقتصادی از قلم نویسندگان به  چاپ رسیده  و مطالعه نموده  ام  ُبدیهی است  با مطالعه  هر کتاب یک کمبود در بعضی  بخشهای اجتماعی  و اقتصادی و فرهنگی در ذهن خواننده  خطور می نماید اما جناب  محترم  سادات  در این  زمینه  آنقدر بدقت  تحقیق و پژوهش نموده  اند که  هیچ گونه  خلا در مسائل  مربوط  به  خانواده  تاثیرات اجتماع ُ فرهنگ ُ اقتصاد و اقتصاد سیاسی بر خانواده در اثر شان بنظر نمی رسد .

محترم  سادات  دو قاره  امریکا و اروپا را از  مبدای  زندگی  انسان  در کره  خاکی  و از مبتدی  ترین اقتصاد اولیه  خانواده تا رشد اقتصاد امروز  قدم بقدم با رشد و نموی فکری  انسانها و انعکاس  سوء آن در رشته  تحریر  درآورده  است .  

ادامه خواندن به مناسبت روز زن هشتم مارچ : سرنوشت خانواده درجوامع غربی: میر عنایت الله سادات

کتاب خورشید شرق « علامه سید جمال الدین افغانی» سال چاپ ۲۰۲۰ میلادی – کابل – افغانستان

کتاب خورشید شرق را  به  استقبال  کتاب  بیدارگرعصر؛ اثر گران بهای  استاد فضل الرحمن  فاضل نوشتم و طوری رایگان به خدمت مردم عزیز گذاشتم. خورشید  شرق «علامه  سید جمال  الدین  افغانی»  بیان گر افکار و مبارزات علامه سید جمال الدین افغانی  که با قلم و گفتارش علیه استعمار گران خارجی وارتجا و استبداد داخلی مبارزه میکرد وجنبش های انقلابی را در کشور های تحت اشغال انگلیس رهنمایی می نمود؛ در  سال  ٬۲۰۲۰ میلادی  نوشتم.  زیرا علامه سید جمال الدین  افغانی در کشور های اسلامی روحیه وحدت و همبستگی ملی را ایجاد میکرد. بناٌ  کتاب خورشید شرق  را   به  ملت  سرفراز گشورم که در  ادوار  تاریخ  در مقابل  اشغالگران مبارزه  وپیکار  شدید نموده  اند؛  وهیچگاه غلامی  اجنبی را نه  پذیرفتند و به  دشمنان وطن  و دشمنان دین؛ عقیده  سر خم نکرده اند ؛ اهدا می  نمایم.     با حرمت-  ماریا  دارو- نزدهم فبوری سال 2020

مژده : خورشید شرق« علامه سید جمال الدین افغانی» : اثر ماریا دارو از چاپ برآمد.

کتاب خورشید شرق بیان گر افکار و مبارزات علامه سید جمال الدین افغانی که با قلم و گفتارش علیه استعمار گران خارجی و ارتجا و استبداد داخلی مبارزه کرده است . سید جمال الدین افغانی جنبش های انقلابی را در کشور های تحت اشغال انگلیس رهنمایی می کرد و در کشور های اسلامی روحیه وحدت و همبستگی ملی را ایجاد مینمود.

در حالیکه همه مردم بخاطر ویروس کرونا؛ ازهمدیگر میترسند ؛ توجه بر کتاب ارزشمند «سرنوشت خانواده ها در جوامع غربی» اثر میر عنایت الله سادات را که خیلی آموزنده میباشد؛ از قلم مـاریـا دارو مطالعه بدارند

کتابهای  بسیار در باره  مسایل  اجتماعی  و فرهنگی  و اقتصادی از قلم نویسندگان به  چاپ رسیده  و مطالعه نموده  ام  ُبدیهی است  با مطالعه  هر کتاب یک کمبود در بعضی  بخشهای اجتماعی  و اقتصادی و فرهنگی در ذهن خواننده  خطور مینماید اما جناب  محترم  سادات  در این  زمینه  آنقدر بدقت  تحقیق و پژوهش نموده  اند که  هیچگونه  خلا درمسایل  مربوط  به  خانواده  تاثیرات اجتماع ُ فرهنگ ُ اقتصاد و اقتصاد سیاسی برخانواده در اثر شان بنظر نمی رسد .
محترم  سادات  دو قاره  امریکا و اروپا رااز مبدای  زندگی  انسان  در کره  خاکی  و از مبتدی  ترین اقتصاد اولیه  خانواده تا رشد اقتصاد امروز  قدم بقدم با رشد و نموی فکری  انسانها و انعکاس  سوء آن در رشته  تحریر  درآورده  است .  
این  اثر گران بها در یکصد و سی وسه  صحفه  و چهارده  عنوان  درشت و درخشنده  که  خواننده  را به  عمق  مطالعه  دعوت  مینماید  ُ مرتب  شده  است. بگونه  مثال  نکات  عمیده  این  آن را خیلی  فشرده  بشما  بازگو میدارم .
کانون خانوده یکی از استوار ترین و دیرینه ترین واحد اجتماعی می باشد که تداوم فرهنگ واقتصاد با رشد فکری  ایشان تسلسل داشته است . به گواهی تاریخ  درشرق  نخستین گهواره تمدن و فرهنگ آغاز گردید و تاسیس خانواده از  منزلت  وارج فراوانی برخوردار بوده  است. ادیان سماوی، پیامبران ، نظریه پردازان و مصلحین اجتماعی  واحد خانواده را اساس  زندگانی  جمعی قلمداد نمودند .

ادامه خواندن در حالیکه همه مردم بخاطر ویروس کرونا؛ ازهمدیگر میترسند ؛ توجه بر کتاب ارزشمند «سرنوشت خانواده ها در جوامع غربی» اثر میر عنایت الله سادات را که خیلی آموزنده میباشد؛ از قلم مـاریـا دارو مطالعه بدارند

مژده به علاقمندان کتاب: رسالهء از قلم ماریا دارو در باره « کتاب جنبش مشروطه خواهی اثر سید سعدالدین هاشمی » .

پشتی رساله

کتاب تاریخ مبارزات مردم افغانستان ضد ارتجاع ؛ استبداد و استعمار و جنبش مشروطه خواهی در افغانستان که طی چند سال توسط محترم استاد سید سعدالدین هاشمی به رشته تحریر آمده بود؛ اکنون رسالهء از قلم ماریا دارو در مورد این کتاب در کابل طبع گردیده است و اکنون در سـایـت ماریا دارو بدست علاقـمندان مطالـعه قرار دارد. برای مطالعه رساله به سـایـت ماریا دارو ( mariadaro.com ) روی تصویر کلیک « فشار» بدهند باز میشود و مطالعه فرمایند.

در باره شادروان عبدالحق والـه چه می دانید: نوشتهء ماریا دارو

عبدالحق  واله  فرزند  عطاالحق  خان  صاحبزاده   متولد  «۱۵»  حوت سال  «۱۳۰۶ » هش – شهر کابل  بوده و مرحوم عطالحق  صاحب  زاده  پدر  مرحوم  واله در  دوران  نادرشاه و ظاهر شاه  پسرش مدت  نه (۹) سال  عمرش  را در زندان  گزرانید.  زیرا  مرحوم  صاحب زاده  در زمان  امیر  حبیب  الله  خان  کلکانی  وزیر  خارجه  افغانستان بود و برای  حفظ  اسناد دوران  استقلال صادقانه  همت  گماشت ُ وی  تمام  اسناد را  توسط  عبدالغفار خان مدیر آرشیف در  گاو  صندق  ها  حفظ  نمود.  وزیر  مختار انگلیس  بنام  « همفریزر»  که در سقوط  دولت و خلع  نمودن  امیر  امان  الله  خان  نقش  خیلی  فعال  را بازی  نموده بودُ  از پدر  شادروان  واله  خواسته بود تا در مقابل  یک  میلون  پوند  اسناد استقلال  را بوی  بدهد.  چون  او نپذیرفت  بار دوم  دو  میلون  پوند  برایش  پیشنهاد  نمودُ  اما بازهم   جواب  رد  شینده  بود ُ بار سوم  پیشنهاد  نمود  که برعلاوه  مبلغ  پیشنهاد شده ُ در هر کجای  دنیا  خواسته  باشد  حکومت  برتاینه زمینه  آسایش را برایش  فراهم  میسازد  و در غیر  آن  کشته  خواهند  شد.  پدر  مرحوم  واله  گفته بود : { من  انگلیس  ها را مردم خیلی  هوشیار فکر میکردمُ  حالا معلوم  شد که آنقدر  هوشیار  نیستیدُ  اگر  پدران  من  وبرادرانم  شهادت را قبول نمیکردندُ  با شما نمی  جنگیدیم  فلهذا  بکنید  هر آنچه  میتوانید من  از مرگ  نمی ترسم  و اسناد  را نمیدهم.}   

مرحوم  صاحب  زاده  به  زندان  عمر  سپری  میکرد  و عبدالحق  واله  پسر یک  مرد  زندانی بود او رااز  صنف  چهارم مکتب  ابتداییه  اخراج  نمودند. مگر « واله» 

ادامه خواندن در باره شادروان عبدالحق والـه چه می دانید: نوشتهء ماریا دارو

یک خشت دیگر از بدنه تیاتر افغانستان جدا شد. شاد باد روان آنکه روح هموطنان ما را با هنرنمائی اش شاد ساخته بود. محمد نعیم رفاه هنرمند شناخته شده تیاتر چشم از جهان پوشید. انا الله وانا الهی راجعون

مرحوم محمد  نعیم  رفاه   معروف  ترین  چهره  موفق  تیاتر  افغانستان  که  تمام عمرش  در روشنگری  اجتماع ؛ خدمات فراموش  نا شدنی  در تیاتر افغانستان  انجام  داد.  وی  در لیسه  نجات « امانی»  که  هنوز  متعلم  صنف  یازدهم  بود در سالون کنفرانس آن  لیسه در  نمایشات  تمثیلی  به زبان  المانی  و دری دایر میشد  سهم  گرفت  و بوسیله  یکتن  از دوستانش  به  شهری  ننداری  کابل  معرفی  شد .  رهبری  تیاتر  شهری  ننداری  را شادروان  عبدالرشید جلیا به عهده  داشت  و از استعداد رفاه ء جوان  خیلی  شگفت  زده  گردید . مرحوم  رفاه  اولین  نقش  خود را در تیاتر  رسمی  شهری  ننداری  بحیث  هنرمند در نمایش  نامهء بنام « شام غریبان» اثر  شادروان  محمد  یوسف  کهزاد با موفقیت  بازی  نمود.

شادروان  رفاه  در  زمان  کار هنری  اش  در تیاترافغانستان  سه نمایش  نامه بنامهای  « مرا ببوس — تقدیر و  دختر صحرا» بقلم  خود  نوشت  که در  همان  وقت  وزمانش  خیلی  خیلی  سرزبانها بود  و نقش  های  اول را  نیز خودش  به  عهده  داشت. 

وی  در تیاتر  شهری  ننداری  با هنرمندان  سابقه  دار کشور معرفی شد و با هنرمندان  چون شادروان  عبدالرشید  جلیا ٬ شادروان  سایر  هراتی ؛ شادروان  محمد یوسف  کهزاد؛ شادروان  سید مقدس  نگاه ؛ شادروان  استاد فرخ  افندی  ؛ محترم  نسیم  اسیر  شاعر  معروف  وطن ؛ شاد روان  محمد  عظیم  رعد ؛ شادروان غفار دلسور ؛ شادروان  غفار  حکیمی ؛ شادروان  رفیق  صادق؛ شادروان  نیک  محمد قایل ؛ شادروان محمد زمان  انوری  ؛ شادروان  استاد  عبدلقیوم  بسید؛  شادروان  عبدالرحیم  ساربان  ؛ شادروان  محمد اکبر  نادم؛ شادروان امین  هاشمی  ؛ شادروان نجیب الله مساَ ؛ شادروان  عیسی  نوا« خمار» شادروان موسی  نهمت؛ شادروان  غلام حسین  فعال ؛ شادروان اکرم  نقاش؛ شادروان ستار  وارسته ؛ شادروان محمد  ابرهیم  نسیم؛ شادروان محمد امین و خانم  نجیبه  دینا خانم  محترم  پیکر  « افسانه» و غیره  هنرمندان  هم بازی  بوده  و از استادان آنزمان  آموخت  و برجسته  گردید. 

ادامه خواندن یک خشت دیگر از بدنه تیاتر افغانستان جدا شد. شاد باد روان آنکه روح هموطنان ما را با هنرنمائی اش شاد ساخته بود. محمد نعیم رفاه هنرمند شناخته شده تیاتر چشم از جهان پوشید. انا الله وانا الهی راجعون

معرفی مجموعه شعری شادروان سید عبدالله «عنبری» تحت عنوان نای شکسته : نوشته – ماریا دارو

امروز  قاصد پستی  تحفه گران بهای  از آدرس دوست نهایت  گرامی جناب محترم محمد  اسحاق ثنا را برایم به ارمغان  آورد. زمان که پست را گشودم در میان  آن مجموعه اشعار ناب شاعر معاصر شادروان  سید عبدالله عنبری در چشمانم درخشید . این مجموعه با  صحافت خیلی زیبا که در پشتی آن نوشته شده« شعرهای از شادروان سید عبدالله  عنبری» با کوشش و حزینه مالی « طوبا عنبری و ستار صابری» وبا اندیشه شاعرانه استاد محترم محمد اسحاق ثنا صورت گرفته است. در میان  اوراق آن  اشعاری را خواندم که شاعر فریاد از هجران  وطن می زند.

این  شاعر گرامی  در افغانستان عزیز ما  نیز به کار های فرهنگی  اشتغال داشته و اشعارش که دربرگیرنده  موضوعات تصوفی ٬ میهنی ٬ انتقادی ٬ اجتماعی و عاشقانه بوده و در جراید  کشور به چاپ رسانیده است. 

سید عبدالله عنبری  فرزند مرحوم الحاج سید  محمد اسحاق عنبری که خود نیز  شاعر بود در(۱۹۴۱ م) در شهر کابل  دیده به جهان گشود و پس از فراغت  از اکادمی تربیهء معلم ٬ نخست به حیث  آموزگار سپس به حیث معاون تدریسی در مربوطات  وزارت تعلیم وتربیه ایفای وظیفه نمود. و بعد با اساس  فهم و استعداد ایکه در امور زبان انگلیسی داشت ٬ به حیث  مترجم در سفارت خانه های پولند و بلغارستان در کابل و هم  چنان مدتی در دواسازی هوخست افغانستان به حیث ترجمان انجام  خدمت کرده است.

ادامه خواندن معرفی مجموعه شعری شادروان سید عبدالله «عنبری» تحت عنوان نای شکسته : نوشته – ماریا دارو

معرفی کتاب« افغانستان سرزمین حماسه وفاجعه»اثر میر عنایت الله سادات: از قـلم مـاریا دارو

افـغـانـستان  سـرزمـین  حـماســه و فــاجــعـه

کتاب  « افغاستان  سرزمین حماسه  و فاجعه » اثر گران بهاء  جناب محترم  میر عنایت  الله سادات  واقعیت های انکار  ناپذیر از حوادث  جامعه  ما و عوامل  تاثیر گذاری  منفی  کشور های  خارجی  بر وطن  مارا و  پادشاهان  و رهبران الی دو نیم دهه گذشته را همه  جانبه  مورد برسی  قرار داده است.                                      

               خوشبختانه  جناب  محترم سادات  کتاب با ارزش  خویش را برایم  اهدا کردند٬ جا دارد که  از این  تحفه  ذیقمیت  شان  اظهار سپاس  نمایم. 

محترم  سادات  با موشگافی  خیلی  دقیق  و صادقانه  حوادث  وطن رااز سالهای کهن  یعنی  آریانای باستان٬ خراسان دیروز  و افغانستان امروز با جزئیات  و اسناد  موثق  و معتبر داخلی  و خارجی  با تحلیل  دقیق  علمی نوشته  است .   بامطالعه  این  کتاب٬ حوادث گنگ  که  تا  هنوز  ذهن عده  از هموطنان  مارا مشکوک  نگهداشته  است ٬ روشن  میشود . وضع  رقتبار  فعلی و آینده  نا مشکوف و پوشش  از تبلیغات از جوانب  مختلف ٬ روی  واقعیتهای  وطن خاک  پاشیده  است   اما وطنداران صدیق  و قلم  بدستان راستکار  مانند جناب  سادات  وظیفه  خویش دانسته اند٬تا تمام حقایق  را بدون  در نظرداشت  ملحوظات سیاسی٬ قومی  و زبانی  برای  نسل  آینده  کشور بیان نمایند.

ادامه خواندن معرفی کتاب« افغانستان سرزمین حماسه وفاجعه»اثر میر عنایت الله سادات: از قـلم مـاریا دارو

مکتب عرفانی نجم العرفا که با نور حق پیوسته درساحه معرفت و دانش نور افگنی میکند٬ بخود می بالم که چند صبائی در محیط کتابخانه عامه کابل در سایهء این ابرمرد خرد٬ سپری کرده ام. به پاس آن ایام فرض میدانم تا نشرات این هفته را به حضرت نجم العرفا تخصیص بدهم. هشادمین سالروز تولد شما ای پدر معنوی فرهنگ والای افغانستان مبارک باد! با حرمت بی پایان : ماریا دارو

زمزمه های دل ٬ مجموعه اشعار استقبالیه دو شاعر معروف وطن ( استاد م- اسحاق ثنا و قیوم بشیر هروی ): ماریا دارو

      قبلا  جناب  استاد  محمد  اسحاق  «ثنا»  مجموعه  شعری  خویش  را تحت  عنوان  زمزمه  های برایم  گستل  کرده  بودند و  در باره  آشعار  زیبای  آن  مجموعه  از قلم  این  جانب  در این  سایت معرفی  گردیده  بود. اکنون  مجموعه  شعری   فرزانه  مردان وطن  جناب  محترم  استاد  «ثنا » و جناب  محترم  قیوم  «بشیر» هروی  تحت  عین  عنوان  « زمزمه  های  دل» از طریق  استاد  گرانقدر  « ثنا» بدستم رسید زمزمه  های  دل  را  مطالعه کردم  وبدل  چنگ زد و فرحت زیاد  نصیبم  شد. همان طوریکه شعراَ  معدن  احساس و عطوفت مهربانیست ٬ برای  خواننده  نیز  خوشی  و فرحت  می  آفریند.                                                        جناب  محترم  قیوم «بشیر» هروی  که  خود  ادیب  اهل  قلم  و شاعر  پرُ حساس  است  ٬ بعضی  از اشعار  استاد  محترم  « ثنا » را گلچین  انتخاب  و به  استقبالش  تحت  همان  عنوان  شعر سروده  است.                                                                                                                                                    این  مجموعه  در  (۵۰) صفحه  با صحافت  خیلی  زیبا  در موسسه ء نشراتی  گلبرگ در شهر  ملبورن  آسترالیا اقبال  چاپ یافته  است.                                                                                             از  جمع این  مجموعه زیبا  (۲۲) فطعه  شعر استاد محترم  ثنا  را  محترم  بشیر هروی  استقبال  نموده  است که خیلی  دلچسپ  وخواندیست از جمله  دو قطعه آنرا  بشکل  نمونه  برای شما  خوانندگان محترم انتخاب  و بدسترس  تان  قرار داده ام.         

بیگانه  از جناب  استاد  ثنا

در اسمان بخت که  ما بد ستاره ایم

از پا فتاده ملت  صد پاره پاره ایم

رانیم  دوست  زخود  وبگانه  پرورایم

آیا سرشت ماست  که ما بد گذاره ایم

ادامه خواندن زمزمه های دل ٬ مجموعه اشعار استقبالیه دو شاعر معروف وطن ( استاد م- اسحاق ثنا و قیوم بشیر هروی ): ماریا دارو

بمناسبت هشتم مارچ که ماهیت اصلی آن از ذهن ها فرار کرده است : ماریا دارو

دوستان  محترم !                                                     چند سال  قبل نظر خویش را در باره کتاب  تحت عنوان « سرنوشت خانه وخانواده در غرب » اثر گرانبهای  محترم  عنایت  الله  سادات٬  در سایت  های انترنتی  بصورت  خیلی  مفصل  نوشته بودم.  اکنون که هیاهوی  تجلیل از هشتم مارچ در سراسر جهان  از طریق  رسانه بر پا گردیده  است ٬ خواستم از  متن همان نوشته ٬ چند  سطر  خیلی  مهم  آنرا جهت  توجه  دوستان  بنویسم .  تا از نام بیناد ها و انجمن  های  مفید که بخاطر  بهبود زندگی  انسانی  ایجاد میگردد٬ سوء  استفاده  کور کورانه  نکرده٬ آرامش  و محبت  خانواده  های  سالم  را برهم نه نزنند 

  بمناسبت  هشتم  مارچ  که  ماهیت  اصلی  آن  از  ذهن ها فرار کرده  است و جای آن  رقابت  های بیمورد و سوء  استفاده  از این  بیناد خیلی  معقول نه  تنها به  نفع زنان  امروز نیست٬ بلکه به ضرر  زنان ( مادران) تمام میشود.  همچنین  کانون خانواده ها را در جهان به  مخاطره  اندخته  است بخصوص  وضع  زنان در جهان غرب  سوال  برانگیز  است.                                               

    یک  دانشمند  فرانسوی  بنام « ایمل دورکهیم » (۱۸۵۸۱۹۱۷) انقباض  خانواده بشکل  فامیل های  معاصر و تغیر موقف  فامیلها در جامعه چنین نوشته  است ٬ میخوانیم  که  دینامیزم  «تحرک» اقتصای  ناشی از  انقلاب  صعنتی  باعث تقسمات فامیل  های  حجروی  گردید. از این رو بر اساس  جامعه شناسی ُ اصطلاحات فامیل های  بورژوازی  یا شهری ُ فامیلهای  کارگری  و فامیلهای دهقانی  پدید آمد. ادامه خواندن بمناسبت هشتم مارچ که ماهیت اصلی آن از ذهن ها فرار کرده است : ماریا دارو

نگاهی بر « نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی در افغانستان » اثر گران سنگ پوهاند داکتر سید سعدالدین هاشمی آگاهی در باره مبارزات گذگشتگان و مطالعه تاریخ امریست ضروری! – مـاریـادارو

در باره کتای جناب هاشمی Copy PDF by mariadaro on Scribd

مرگ دانشمند بزرگ داکتر شریف فایض غیر قابل باورست. : ماریا دارو

  شادروان داکتر شریف فایض  در سرزمین  علم  وادب  هرات باستان هفتاد وسه  سال  قبل دیده به جهان  گشود٬از همان آوان  کودکی  ذهن وضمیرش  باادبیات  و اندختن  علم  عجین شده بود.نوشتن وخواندن برایش  وظیفه  نبود بلکه  عشق بود که  وجودش را لبریز کرده بود .  او  تا توان داشت  خود  آموخت و بر دیگران  نیز آموختاند.

او به  آزادی خیلی  علاقه  داشت  و همیشه  میخواست  زمینه  رشد استعداد های  جوانان نباید محدود گردد. روی  همین  مفکوره  عالی ایکه داشت٬ یک پوهنتون را در ولایت  هرات  بنیاد گذاشت. این  پوهنتون بانورم های  بین الممللی ٬ شرایط  مدرن آماده بره برداری  گردید.  داکتر شریف  فایض از  سال(۲۰۰۱ الی  ۲۰۰۷) میلادی  به  حیث  وزیر تحصیلات عالی افغانستان  ایفای  وظیفه  کرد. در  سال  ( ۲۰۰۶) میلادی دانشگاه  (امریکایی )را در شهر کابل  بنیاد گذاشت تا جوانان  در وطن  خودشان  به  نورم  های  بین المللی  دانش  مدرن را فرا گیرند.

شادروان داکتر  فایض مطالب  زیادی را  ازپارسی دری  به لسان انگلیسی ترجمه کرده  است  که  از  جمله میتوان  ترجمه  جلد دوم  افغانستان در مسیر تاریخ  اثر شادر روان  میر  غلام  محمد  غبار  و « اسلام  شناسی » اثر علی  شریعتی به  شکل  شیوا بیان  و خیلی  سچه ترجمه  کرد. همچنان  اشعار دری بسیار  پیچیده و دشوار رابر زبان انگلیسی  بر گرداند. زمانیکه  دانشگاه امریکایی ها مورد بهره برداری  قرار گرفت  میگوشید تا جوانان با استعداد و بیضاعت را کمک نماید وبدون  پرداخت  هزینه  آنهادر دانشگاه راه یابند. ادامه خواندن مرگ دانشمند بزرگ داکتر شریف فایض غیر قابل باورست. : ماریا دارو

سپاس از داکتر فیض الله ایماق که درصفحه (۳۷۳) جلد اول قامونس فرهنگ اوزبیکی به فارسی دری٬ تخلص بنده را به اوزبیکی ترجمه و مصاحبه ام را با محترم نذیر ظفر نیز در کتاب اش منتشر ساخته است.

!خواهر گرانسنگ ماریا جان دارو
در صفحه ی ۳۷۳  جلد او ل قاموس اوزبیکی به دری ، مصاحبه ی شما به شکل بسیار زیبا به چاپ رسیده است
با احترام
ایماق
Feb 2, 2019,

داروdäru { فا.} دوا ، آنچه برای آرام ساختن درد و دفع مرض به بیمار بدهند ، و نیز دانه ها و گرد های خوشبو وخوش طعم از قبیل فلفل، مرچ  و زر چوبه و دارچین که از گیاهها و درختان میگیرند و در خوراکها بکارمیبرند.

دارو – تخلص ماریا جان دارو

مصاحبهٔ  نذیر ظفر با خانم ماریا دارو

خواندن هرکتاب بدون داشتن سواد نا ممکن است ؛ مگر نوشتن کتاب با داشتن سواد و بینش مشکل ترازآنست که خواننده تصور میکند. برای اینکه از مشکلات نگارشی یک نویسنده آگاه شویم ، آنهم یک خانم نویسنده افغان (ماریا

جان دارو)  درزنده گی مهاجرت؛ من چاپ دو اثر تازه این نویسنده را که اخیرًا اقبال چاپ حاصل نموده ؛ بهانه قرار داده و با ایشان گفت شنودی ترتیب نموده ام که شما عزیزان را به خوانش این مصاحبه فرا میخوانم :

۱ – پرسش : کدام اصول باید در نگارش یک کتاب مد نظر گرفته شود؟

پاسخ – نو یسنده گی یک علم خیلی بزرگ و کاربس دشواراست و ابعاد مختلف دارد باید آنرا ازچندین جهت به برسی گر فت؛ برای یک نویسنده مطا لعه عمیق آثار بزرگان؛ دانستن لغات فراوان ادبی و اصلاحی و صورت بکار برد آن در جاه و مکان منا سب؛ فهم سیاسی؛ اجتماعی وفرهنگی.

اصول و یا شیوه نگارش هر نویسنده نظر به فهم  و اندوخته، خود علاقه مندی شخص خویشرا پیدا میکند که درتولید کدام نوع  آثارمو فق است ؛ زیرا استعداد و علایق شخص نویسنده در نگارش تاثیر گذار است.در نگارش یک کتاب ضلع اول مثلث را که تهداب نگارش میباشد باید خیلی وسیع و محکم بناً نماییم . ادامه خواندن سپاس از داکتر فیض الله ایماق که درصفحه (۳۷۳) جلد اول قامونس فرهنگ اوزبیکی به فارسی دری٬ تخلص بنده را به اوزبیکی ترجمه و مصاحبه ام را با محترم نذیر ظفر نیز در کتاب اش منتشر ساخته است.

امروز در برگه زنان پیشگام افغانستان درباره خانم ستوری منگل هنرمند سینما٬ تیاتر و رادیود تلویزیون ملی که از کتاب آوای ماندگار زنان اثر ماریا دارو گرفته شده است ٬ میخوانید.

 

 

غور؛ زندان جغرافیایی افغانستان : احمد سعیدی

 

  ولایت غور با ده واحد اداری آن (ده ولسوالی به شمول مرکز)، در دلی سلسله کوه های بابا، سیاه کوه، فیروزکوه، بکک، بند بور، بندغوک، بند باین، چهل ابدال، صدبرگ و سلاح خانه و همچنان منبع و سرچشمه هریرود و همینطور در همسایگی هلمند، ارزگان، فراه، هرات، بادغیس، دایکندی، بامیان و فاریاب واقع شده است. هریرود از چشمه های ولسوالی لعل و سرجنگل آن سرچشمه گرفته از مرکز غور(فیروزکوه) گذشته و بطرف غرب جریان میابد، در بالای آن در ساحات غور تنها یک بند برق بنام (پوزلیچ) در حال ساخت و ساز بوده که متاسفانه در روزهای اخیر کارآن نیمه کاره، توقف و تعطیل شده است. دومین و کوتاه ترین شاهراه ی که با ساخت آن ولایات حوزه غرب را با شمال و مرکز کشور وصل میسازد از این ولایت عبور میکند. این سرک از هرات شروع، در کنار دریای هریرود امتداد یافته با عبور از مناطق خوش آب و هوای و ساحات و آبدات تاریخی همچون چشمه شفا ولسوالی اوبه، آبدات تاریخی و زیارت چشتی ها در ولسوالی چشت شریف، دره ی جام و بیدان قریه کمنج ولسوالی شهرک غور، منار تاریخی جام، فیروزکوه، قلعه ضحاک، بت های بامیان، بند امیر و غیره به کابل میرسد. مردم حوزه غرب بخصوص مردم ولایت غور در ساخت و اسفالت این سرک حرکات مدنی زیادی انجام دادند ولی از سوی مقامات مرکزی در زمینه توجه لازم صورت نگرفت. ادامه خواندن غور؛ زندان جغرافیایی افغانستان : احمد سعیدی

اظهـار غـم شریـکی با سـوگداران وطـن : مـاریـا دارو

ای قلم٬  طاقت  فریاد ندارد  دل  من – واه که بازیچه  دنیا  شده است  منزل من    «ماریا دارو»

          مادر  وطن  طی  چندین  دهه  دامن  پرخون  دارد.  حملات  انتحاری  جان شیرین  هموطنان مارا میگیرد و خانواده  ها را عزادار  میسازد ٬ این  عمل  ناجوانمردانه  پیروزی  دشمن  نیست بلکه  جبن  و ناتوانی  دشمن را آشکار میسازد.

بهار امسال با ریختن خون  جوانان  وطن رنگین  گردید٬ عیان است  که  مزدوران و گماشتگان  حلقه بگوش  مصروف  زد وبند  های دولتی و انتخابات پارلمانی  خویش  اند٬  تا امنیت  مردم.

طی  چندین سال با حضور قوای  خارجی  در هرگوشه  وکنار وطن ٬ خون  مردم  رایگان  ریخته میشود.  بهار امسال با  خون  مردم بیگناه ما رنگین  شد٬ نمیدانم  تا ختم  سال بخاطر انتخابات  پارلمانی  چه  خون  ریزی های دیگر دامن  گیر  ملت  ما خواهد شد. خونهای  ریختهء  دشت برچی  در غرب  کابل  هنوز نخشکیده  است٬ امروز دوشنبه  دهم  ثور  (۱۳۹۷) در  منطقه  شش درک  مربوط  حوزه  نهم شهر  کابل  دو حملهء  تروریستی دیگر صورت گرفت .

در اثر  این  دو حمله  انتحاری تروریستان  به تعداد بیست و پنج  تن  کشته  و چهل ویک  تن زخمی بجا گذاشته شد

دو حمله ء که  در شش درک کابل  صورت گرفت٬ انتحاری  دوم  کاملا سوء قصد بجان  شیرین  خبرنگاران  جوان  رسانه  ها بود. در این  حادثه  برعلاوه  مردم  بیگناه  و بی  دفاع  ما نه  تن  جوانان  گویا را نیز خاموش ساختند.  خاموشی  قلم و سخن و مطبوعات ٬ خاموشی  ملت  و مردم  عزیز ماست

خبرنگاران  جوان  حوادث  را با  تصاویر گویا به  اطلاع جهان میرساندند٬ آنها واقعیتهای  جامعه  ما را با حضور  قوای  مجهز خارجی  برملا و برای  مردم دنیا بیان میکردند.  دشمن زبون  در مقابل  قلم ٬ کمره  و زبان  گویای  ژورنالست ها از بم و انفجار کار میگیرد و  قوای  خارجی  تماشاگر آن میباشند.

هموطنان  عزادارم: ادامه خواندن اظهـار غـم شریـکی با سـوگداران وطـن : مـاریـا دارو

حلول سال ۱۳۹۷-ش- و نوروز باستانی را برای تمام شما دوستان و بخصوص برای ملت رنج کشیده ومظلوم افغانستان تبریک وتهنیت میگویم .

دوستان گرانقدر !

سال  نو و بهار نو را به امید آغاز  یک زندگی  خوب  و با سعادت  و عاری  از کشتن وخون ریزی برای  تمام  اقوام  ونژاد های  مختلف  وطن  خویش آرزو دارم.  و تحکیم  وحدت  و همبستگی  تمام  ملت  نجیب  خودرا  در احیای  صلح در  کشور میخواهم.  بقول (  نجیب  برید ) شاعر  وطن  که  سروده  است :

دشت وصحرا از  لاله  چراغانست

بلبل  در  چمن زار  است ٬ نوروز مبارک باد

ای  مردم  با  همت  برخیز و نوا سر کن

دشمن  همه غدار است  نوروز  مبارک باد

شاعر  دیگر  بنام  (سمیع  حامد ) میگوید

زبان گشود پرستو که بهاران آمد

ولی  چو بال  برآورد تیر باران شد

بهار آمد وشعر بهشت بر لب داشت

اسیر  خاطر خونین سوگداران شد

       سال  سبز  و پرشگوفه  وبا سعادت  پیشرو داشته باشید.

 

 

بمناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن٬ توجه دوستان را بر کتاب ارزشمند «سرنوشت خانواده ها در جوامع غربی» اثر میر عنایت الله سادات معطوف میدارم: ماریا دارو

    کتابهای  بسیار در باره  مسایل  اجتماعی  و فرهنگی  و اقتصادی از قلم نویسندگان به  چاپ رسیده  و مطالعه نموده  ام  ُبدیهی است  با مطالعه  هر کتاب یک کمبود در بعضی  بخشهای اجتماعی  و اقتصادی و فرهنگی در ذهن خواننده  خطور مینماید اما جناب  محترم  سادات  در این  زمینه  آنقدر بدقت  تحقیق و پژوهش نموده  اند که  هیچگونه  خلا درمسایل  مربوط  به  خانواده  تاثیرات اجتماع ُ فرهنگ ُ اقتصاد و اقتصاد سیاسی برخانواده در اثر شان بنظر نمی رسد .

محترم  سادات  دو قاره  امریکا و اروپا رااز مبدای  زندگی  انسان  در کره  خاکی  و از مبتدی  ترین اقتصاد اولیه  خانواده تا رشد اقتصاد امروز  قدم بقدم با رشد و نموی فکری  انسانها و انعکاس  سوء آن در رشته  تحریر  درآورده  است .  
این  اثر گران بها در یکصد و سی وسه  صحفه  و چهارده  عنوان  درشت و درخشنده  که  خواننده  را به  عمق  مطالعه  دعوت  مینماید  ُ مرتب  شده  است. بگونه  مثال  نکات  عمیده  این  آن را خیلی  فشرده  بشما  بازگو میدارم .


کانون خانوده یکی از استوار ترین و دیرینه ترین واحد اجتماعی می باشد که تداوم فرهنگ واقتصاد با رشد فکری  ایشان تسلسل داشته است . به گواهی تاریخ  درشرق  نخستین گهواره تمدن و فرهنگ آغاز گردید و تاسیس خانواده از  منزلت  وارج فراوانی برخوردار بوده  است. ادیان سماوی، پیامبران ، نظریه پردازان و مصلحین اجتماعی  واحد خانواده را اساس  زندگانی  جمعی قلمداد نمودند .
درباره انواع خانواده سخن بسیار تذکر رفته است و سیر تحول آن در پویه تاریخ یکی از مباحث دلچسپ جامعه شناسی می باشد. کانون خانواده کماکان در خاورزمین از مقام و اعتبار فراوانی برخوردار است  ولی در سر زمین غرب در برخورد با مظاهر دنیای مدرن از جمله تقسیم کار،  فردگرایی  و آزادی های مدنی و استقلال اقتصادی جنس زن، واحد خانواده دستخوش دگرگونی هایی شد که از دید ما شرقی ها زیان پذیر می باشد. ادامه خواندن بمناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن٬ توجه دوستان را بر کتاب ارزشمند «سرنوشت خانواده ها در جوامع غربی» اثر میر عنایت الله سادات معطوف میدارم: ماریا دارو

تـــقــدیــم به تــمام زنــان مــظــلــوم افــغــانـــســتان و جــهــان – تــاریـــخ مــبــارزات تــان جـــاویـــد و ســعــادت تـــان هــمـــیشـــگی بـــاد: ماریا دارو

زن، گلیست از بـهار آفریـنـش٬ که الفبای زندگی راازسـرچـشمه نگاهی پر محبـت او آمـوخـتـم. روز همبستـگـی تان مبارک باد.

زنان ، بحیث مادر٬ همسر ٬ خواهر و دختر روشن ترین افق پیروزی و پرشکوه ترین اوج موفقیت اجتماع انسانیست . زنان بمثابه نمادی از انس ، محبت و ظرافت ٬ سراپای وجودش جز شور وعاطفه ملکوتی نیست. زنان معماران واقعی جامعه اند٬ هر خانه، هر قلب، هر احساس، هر لحظه از شادی و   سعادت  بدون زنان نامکمل است،  فقط شما زنان  میتوانید آنها را تکمیل نمائید.

شما زنان که  اساس گذار هستی و ادامه  دهنده نسل بشر میباشید ٬ همدوش با مردان برای حصول  حق مشترک تان درقانون گذاری اجتماعی ٬ سیاسی  واقتصادی علم مبارزه را در کف گرفته و مکمل  ابعاد مهم اجتماع  بشری و رفع تبعیض جنسی  ٬ ادامه دهنده  راه مبارزات  قهرمانان  هشت مارچ  نیز باشید.  اعمار یک جامعهء  عاری از حق تلفی  و تبعیض  جنسی « زن و مرد» رااساس گذارید ٬ زیرا مونث و مذکر در خلقت دوبال  یک پرنده  اند و سهم  مساوی  دراجتماع  بشری دارند .

زنان  و مردان  نیک و مبارز در زندگی شخصی٬  اجتماعی  ٬ فرهنگی  ٬ اقتصادی وسیاسی  مکمل  و متمم  همدیگر  میباشند.  هرگاه  ما در تکمیل  این وجیبه  مقدس  توجه  عمیق  داشته باشیم  روحیه  توافق و هم نظری در وحدت  خانه وخانواده٬ اجتماع  و  کشور عزیز  خویش  و بالاخره  توافق  مثبت  در جهان بشریت  گام مفید برداشته ایم.  پیروزباشید.    بــــاحــــرمــــتمــاریــا دارو

 

 

 

 

 

 

شفیقه محمود حبیبی : از برگه کتاب آوای ماندگار زنان اثر ماریا دارو

 کتاب حاظر بیانگر احوال، زندگی شخصی واجتماعی وفرهنگی زنان رسالتمند کشورماست .  زنان پیام آور صلح ومحبت اند . پرورش دهنده روان انسانی و  تکمیل کننده جوامع بشری میباشند.

تا زمانیکه اخرین اشعه نور خورشید در دل زمین میخلد وتا زمانیکه ستاره های اسمان بروی انسان لبخند میزند وتازمانیکه تسلسل بشر ادامه دارد،  تلاش زنان برای بهبود زندگی، عدالت اجتماعی، تامین برابری زن ومرد واز بین بردن تبعیض ادامه دارد. موجودیت زنان در همه امور زندگی فردی واجتماعی امریست ضروری  و هربرگ این کتاب « آوای  ماندگار زنان  افغانستان »ازخدمات ارزشمند و شهکاریهای زنان رسالتمند وطن ما بحث میدارد.

خانم شفیقه حبیبی  یکی از همان جمله زنان کشورماست که درساحه مطبوعات خدمات زیاد انجام داده است . ازجمله نطاقان برجسته، خوش صدا بوده که کارنطاقی با رادیو از زمان که (رادیوکابل) در پل باع عمومی موقعیت داشت ٬ شروع کرده است.

          خانم شفیقه  حبیبی  همرای  محترم  احمد شاه شهاب  هنگام قرائت  اخبار 

او از جمله گلدسته های بوستان لیسه ملالی بود که راهی  بوستان فرهنگ گردید.  عشق گویندگی در وجودش جوانه زد و این جوانه ها به نهال سرسبز مبدل گردید .  به زودترین فرصت به قرائت اخبار راسآ  پرداخت. استعدادش تنها در خوانش اخبار محدود نماند  بلکه برنامه های مختلف را قرائت کرد . خواندن  برنامه های هنری وادبی، تبصره های سیاسی، برنامه های خاص ملی با حنجره خوش الهام او  به گوش مردم رسیانیده  شد.                                      خانم حبیبی  با محترم انوش  هنگام  خواندن اخبار

زمانیکه رادیو کابل به وسعت رادیو افغانستان انکشاف کرد ٬ خانم شفیقه نیز پربار تر گردید شیرین ترین لحظات حیاتش درانجام خدمات اجتماعی صرف کرد  مگر او صرفآ به خدمات ژورنالیستی  اکتفا نکرد٬ بخاطر رهائی زن از ستم  بیسوادی ، بیکاری، مظالم اجتماعی  و بخاطر شکستن زنجیر دست وپاگیر   زنان افغان وطلسم مرد سالاری دست بفعالیتهای چشم گیر زد و یکی آنهم مبارزه بزرگ انتخابات  ریاست جمهوری (2004) میلادی همراه با یک خانم دیگر بنام  خانم مسعوده جلال از جمله  کاندیدان ریاست  و بانو شفیقه  حبیبی  معاون ریاست جمهوری بودند  تا زن افغان را در انظار جهانیان مطرح ساخته باشد. ادامه خواندن شفیقه محمود حبیبی : از برگه کتاب آوای ماندگار زنان اثر ماریا دارو

مـحـبــوبــه « وحـیـد» جـباری « هنرمند محبوب دلها » گ-رفـته شـده از کتـاب آوای ماندگار زنـان اثـر مـاریـا دارو

 محبوبه جان فرزند محمد خان بتاریخ 21 میزان سال 1327 ش – درشهر کابل در یک  فامیل متوسط و منورتولد یافت و تحصیلش را در لیسه ملالی تمام کرد.

محبوبه جباری اولین کار هنری خود را ازستیج پوهنی ننداری بامادرش رضایی اش « میرمن پروین » شروع نمود. خانم پروین  آهنگ مشهوردختر گلفروش می سراید و خانم جباری  آنرا تمثیل می نمود. بعدآ راهی  پروگرامــهای اطفال رادیوکابل گردید ودر اثر تشویق مادرش«خانم پروین»  (که اورا مشوق  واستاد خود در راه هنرمیداند) وتشویق والدین اصلی اش از سن  شش ساله گی در دنیای هنر تمثیل  گام های استوار برداشت و درسن 14 سالگی به خواندان دیالوگ های رادیویی آغاز کرد که در آن زمان  وسایل برای ثبت در رادیو کابل وقت وجود نداشت  وهمه برنامه  ها راسآ نشر میگردید.

اولین معاش وی (30) افغانی بود که یک افغانی را هم خزانه دار اخذ مینمود.

بعدآ که تعمیر رادیو به انصاری  وات پهلوی شرکت  آریانا ومقابل گلوپ عسکری  منتقل گردید. نشرات رادیو کابل  انکشاف کرد و بنام رادیو افغانستان  مسمآ شد . با امکانات وسیعی تر و پروگام  های  بیشتر بفعالیت آغاز نمود. مصروفیت و فعالیتهای  خانم جباری بیشترگردید٬ مگر این بار پروگرامها قبل از نشر ثبت میگردید. ادامه خواندن مـحـبــوبــه « وحـیـد» جـباری « هنرمند محبوب دلها » گ-رفـته شـده از کتـاب آوای ماندگار زنـان اثـر مـاریـا دارو