احمدضیاء سراج یکی ازچهره های اسرارآمیز درکابینه اشرف غنی ؛ بخش اول : نویسنده – محمد عثمان نجیب

به بهانه‌ی مصاحبه‌ی ضیاء سراج  با  BBC!

مصاحبه  ضیاء سراج با بی بی سی  لازم  تشریحات  طولانی  دارد  نخست  میپردازیم  به  تحلیل  از  ایجاد  مراکز  اطلاع  رسانی که از  کدام زمان  واز  کجا  پدید  آمد  و چطور پیشرفت  نموده  وچرا  جهان  امروز  ما را  مسایل  اطلاعاتی   پوشش  میدهد.

آمریکا اول توسط مجاهدین و آی اس آی و بار دوم به اساس خیانت مستقیم کرزی و آی اِس آی و سی آی اِی و بارِ سوم توسطِ غنی و سی آی اِی و آی اِس آی مانورهای کاری امنیت ملی ما را از بین برده و بی ارزش ساخت.

کارنامه های ننگین کرزی در انجام جاسوسی های آگاهانه و غیر آگانه‌ی او سببِ همه بدبختی های وطن و مردم ما شد.

 پیشا ورود به‌ متن کمی روشنی در مورد پیشنیه‌ی خدمات جاسوسی می‌اندازیم.

ادامه خواندن احمدضیاء سراج یکی ازچهره های اسرارآمیز درکابینه اشرف غنی ؛ بخش اول : نویسنده – محمد عثمان نجیب

بزرگترین اشتباه غرب حمایت ازکرزی وغنی و نبود سیاستهای روشن در برابر طالبان : مهرالدین مشید

بزرگترین اشتباۀ غرب؛ حمایت از رهبران فاسد و خاین نبود سیاست های شفاف در برابر طالبان

اکنون که بیش از ده ماه از حکومت استبدادی و تک قومی و تمامیت خواهانۀ طالبان در افغانستان می گذرد. در این مدت مردم افغانستان نه تنها بهای سياست بازی های مبهم و ناروشن کشور های منطقه و جهان را در برابر طالبان می پردازند؛ بلکه دردناک تر از آن رویکرد های نادرست و گنگ و کجدار و مریز کشور های منطقه و جهان چون دشنۀ زهرآلود بر گلوی مردم افغانستان نیز سنگینی می کند. این در حالی است که در این مدت نه تنها در رویکرد طالبان در پیوند به دانش ستیزی و آموزش ستیزی و زن ستیزی و در کل انسان ستیزی آنان تغییری بوجود نیامده؛ بلکه در این مدت آنقدر به موضوع های یادشده پرداخته اند که مسائل اصلی و اساسی کشور و خواست های واقعی مردم افغانستان را در پیوند به خواست های انسانی و حقوق و آزادی های بشری به کلی از نظر افگنده اند‌.

ادامه خواندن بزرگترین اشتباه غرب حمایت ازکرزی وغنی و نبود سیاستهای روشن در برابر طالبان : مهرالدین مشید

نشست عالمانی نام نهاد ؛ کوبیدن اخرین میخ بردریچهء آرزوهای مردم: مهرالدین میشید

در حاشیهء نشست بی معنا و استخباراتی عالمان در کابل

پس از انتظار طولانی بالاخره نشست ملاهای وابسته به طالبان در خیمهء لویه جرگه برگزار شد. در این نشست۳۵۰۰ ملا اشتراک کرد که از آن به عنوان نشست عالمان دین یاد شده است. این نشست سه روز ادامه یافت و در رو دوم صدای صوتی رهبر طالبان از تالار خیمۀ لویه جرکه نشر شد. پس از سخنرانی اشتراک کننده گان در روز پایانی قطع نامۀ آن خوانده شد م از سوی اشتراک کننده گان مورد تایید قرار گرفت. هدف این نشست دریافت راۀ حل اساسی برای پایان بحران کنونی افغانستان تلقی می شد. مردم افغانستان انتظار داشتند که این نشست، قادر به حل دشواری هایی چون، نوع حکومت، مشارکت سیاسی و عادلانهء اقوام و آشتی و مصالحه و تشکيل حکومت فراگیر و نحوهء رسیدن به آن‌ و بازگشایی مکتب های دختران اعادهء حقوق زنان در

ادامه خواندن نشست عالمانی نام نهاد ؛ کوبیدن اخرین میخ بردریچهء آرزوهای مردم: مهرالدین میشید

 تصفیهء قومی مرحلهء دوم جنگ آی اس آی در شمال افغانستان : مهرالدین مشید

پس از تمرد مولوی مهدی یکی از فرماندهان هزاره تبار در بلخاب و لشکرکشی طالبان برضد او اوضاع در شمال افغانستان تنش آلود شده است. این تنش در واقع تصفیهء قومی در شمال را که باید فردا آغاز می گردید، پروسهء آن را تسریع بخشید و زمینه های عملی شدن برنامهء دوم آی اس آی را در افغانستان فراهم کرد. بلخاب پس از پنجشیر و اندراب ها سومین منطقه است که بررغم سکوت طالبان حکایت از  موجودیت جغرافیای نظامی مقاومت در برابر تمامیت خواهی طالبان دارد. هرچند تشنج در شمال پس از سرکشی مهدی در برابر طالبان آغاز شده است؛ اما وضعیت در شمال طوری بود و است که هرگاه با درگیری نیرو های مهدی و طالبان جرقهء جنگ در آن اکنون مشتعل نمی گرديد و فردا حتمی آغاز می گرديد.

ادامه خواندن  تصفیهء قومی مرحلهء دوم جنگ آی اس آی در شمال افغانستان : مهرالدین مشید

ابراهیم گاو سوار : جاوید فرهاد

ابراهیم گاوسوار: ” با شیکم گوشنه آشنییی ( آشنایی ) کَنی؛ اما با چیشم گوشنه نه! ” ابراهیم خان گاوسوار ” از رهبرانِ قیام مسلحانه‌ی مردم هزاره در سال ۱۳۲۳ خورشیدی، با گروهی از دهقانان و مردمان محل، بر ضدِ پرداختِ مالیات سرانه‌ی سنگین از مواشی و فرآورده‌های کشاورزی مردم هزاره ( که در زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه، به دستور محمد هاشم خان نخست وزیر آن زمان بر مردم هزاره انجام می‌شد ) دست به قیام مسلحانه زد و تقاضای خود را مبنی بر لغو مالیات روغن بر هزاره‌ها، پس از کش‌مکش‌های زیاد به حاکم آن وقت ارائه کرد که سپس پذیرفته شد؛ اما به تبعید وی و خانواده‌اش در ولایتِ بغلان ( روستای گاوسواران ) انجامید.

ادامه خواندن ابراهیم گاو سوار : جاوید فرهاد

مـلــت افــغــانسـتـان بـعـد ازهـرغسل خون و آتـش هـمـان پـیراهـن چرکین گذشــتـه را بر تـن میکـنـنـد:  مـــاریـــا دارو

     بزرگمردان اندیشمند با چند سطر کوتاه  یک  کتاب را بیان  مینمایند تا ملت ها جاده های  خونینی را که دراثر استعمار خارجی  و استبداد و ارتجاع داخلی  پیموده اند٬ دوباره  تکرار نکنند. 

هرگاه  تاریخ  پر افتخار و مبارزات سیاسی  نیاکان  مارا از  زمان آریانای  باستان  ٬ خراسان  و افغانستان امروز مرور کنیم  بتمام دسایس استعماری پی  میبریم  اما افسوس که یکتعداد مزدوران  در طول تاریخ بخاطر منافع  شخصی  خویش زیر نام  مسایل  قومی  ٬ مذهبی  , زبانی و نژ‌ادی ٬مردم عادی را  که از دسایس  اگاهی  نداشته اند ٬بخاک وخون کشانیده اند. نباید فراموش  کرد که همین  مبلغین  تبعیضات  نژادی  و زبانی دست  به تفتین  وتفرقه  زده انده  و مبارزین مردم را که برای  نجات میهن کفن  پوشیدند و دشمن  خارجی  را شکست  دادند  ٬فراموش  کرده  اند. 

ادامه خواندن مـلــت افــغــانسـتـان بـعـد ازهـرغسل خون و آتـش هـمـان پـیراهـن چرکین گذشــتـه را بر تـن میکـنـنـد:  مـــاریـــا دارو

جغرافیای نظامی مقاومت ؛ تمامیت خواهی طالبان و باغی خواندن مخالفان : مهرالدین مشید

جبههء مقاومت نمادی از خشم مردم افغانستان در برابر تمامیت خواهی طالبان

در هفتهء گذشته نیرو های جبهه مقاومت یک چرخبال طالبان را در درهء آرزو سرنگون کردند. طالبان گفته اند، این چرخبال فرود اضطراری کرده و پس از نشست اضطراری از سوی نیرودهای مقاومت مورد حمله قرار گرفته است. طالبان هدف قرار گرفتن این چرخبال را بوسیلهء نیرو های مقاومت نخواسته اند، جدی نشان بدهند. اینکه این چرخبال نشست اضطراری کرده و یا و یا بوسیلهء نیروهای جبهه مقاومت هدف قرار گرفته است، در مرحله بعدِ اهمیت قرار دارد.
در این میان آنچه مسلم است اینکه جبهه مقاومت دارای جغرافیای ثابت نظامی شده است. طالبان در ۱۰ ماه گذشته تاکید کرده اند که مخالفان این گروه به اندازه یک وجب، خاک افغانستان را در اختیار ندارند؛ اما حضور فرماندهان جبهه مقاومت در اطراف چرخبال طالبان، این ادعای آنان را به چالش کشیده است.

ادامه خواندن جغرافیای نظامی مقاومت ؛ تمامیت خواهی طالبان و باغی خواندن مخالفان : مهرالدین مشید

بازگشت طالبان از امارت به جمهوریت یگانه راه برای نجات افغانستان : مهرالدین مشید

 رفتن به سوی انتخابات صداقت طالبان را به افغانستان و اسلام رقم می زند
مردم افغانستان حالا طالبان را خوب شناخته اند و به گونهء کامل درک کرده اند که طالبان در اصل کی ها اند و چه می خواهند و چه هدف دارند. مردم ما به این هم پی برده اند که طالبان یک گروهء تروریستی و وابسته به آی اس آی و شبکه های جهانی تروریستی در سراسر جهان اند و مانند سایر گروه های افراطی اسلام را ابزاری برای رسیدن به اهداف ضد اسلامی و ضد ملی خود گردانیده اند.

ادامه خواندن بازگشت طالبان از امارت به جمهوریت یگانه راه برای نجات افغانستان : مهرالدین مشید

ملت ها باقلمِ علما واندیشهء فلافسه؛ با اشعار شعرا و با تابلوی نقاشان بیدارمی شوند : ماریا دارو

هرگاه نگاهی بر تاریخ ملیتها بیاندازیم ٬می بینیم  که اساس نشر نمای  جامعه با پرورش معارف پیوندعمیق و حیاتی دارد . اما اگر از  نظر نویسندگی و معارف کشور خویش را با دیگران مقایسه نماییم٬ به قایق شکسته می ماند که به سرنوشت نامعلوم در حرکت است ؛  تاخودرابه ساحل برساند. با  کمال  تاسف باید گفت  که در طول  تاریخ   در کشورما  اکثراَ حکام آگاه  و صادق  که  جواب  گوی  نیازمندی  های جامعه باشند٬کمتر به قدرت رسیده اند و یا هرگز به  قدرت  سیاسی  نرسیده  اند.

تاریخ  فتوحات کشور ما گواهی  روشن است  که  همواره استعمار  تلاش کرده  است  تا از حاکمیت  مستبد و دست  نشانده  خویش  حمایت  نماید .  پدران ما چنین  ظلم ها را زیاد  تجربه  کرده  اند. هرگاه  مبارزین راستین ٬نویسندگان  مردمی  ُشاعران  انقلابی  و نقاشان  هنر آفرین  سربلند کرده اند به  زودی سرکوب  گردیده  اند.

ادامه خواندن ملت ها باقلمِ علما واندیشهء فلافسه؛ با اشعار شعرا و با تابلوی نقاشان بیدارمی شوند : ماریا دارو

آلپتگین پدر ترکهای افغانستان : داکتر عظیم خنجانی

آلپ تگین بنیان گذار امپراطوری ترکان غزنویان ، متولد ترُکستان شرقی، از نسل تورکان متعلق به ۲۴ قبائل اغوز خان میباشد.

آلپ : در ترکی بمعنای شیر ، قهرمان  وارسلان آمده است.

تگین: در ترکی بمعنای شهزاده وهم مانند آمده است.

آلپ تگین بمعنای شهزاده قهرمان که در دربار امپراطوری سامانیان در بخارا و اوزبیکستان فعلی یکی از افراد برجسته ، وفادار و گارد شاهی سامانیان بود که به اثر زحمات زیاد و کاردانیش که داشت به رتبه بزرگ حاجب الحجاب نایل آمد و بعداً درسال 956م از طرف امپراطور سامانیان عبدالملک بحیث حاکم بلخ تعین شد و درسال 959م بحیث سپهسالار و والی شمال افغانستان مقرر گردید، درسال 960م امیر سامانی ها عبدالملک وفات کرد، آلپ تگین میخواست پسرش جانشین امیر عبدالملک گردد ولی درباریان امپراطوری سامانی برادرش منصور را جانشین وی ساخت که بامخالفت شدید آلپ تگین قرار گرفت، بدین ترتیب امیر منصور پادشاهی جدید سامانی ها بالای آلپ تگین لشکر کشی کرد تا آلپ تگین راخلع قدرت کند، ولی

ادامه خواندن آلپتگین پدر ترکهای افغانستان : داکتر عظیم خنجانی

من یک قهرمان سیاه هستم « محمد علی کلی » : استاد پرتو نادری

این بزرگ مرد کاسیوس کلی است که بعد این نام را از خود دور کرد و نام محمدعلی را برگزید. از واژۀ کاسیوس کلی، بدش می آمد. شاید در مفهوم آن بوی برده گی پیچیده باشد. او اسطورۀ بزرگ ورزش، مردانه‌گی و انسانیت بود. علم بردار مبارزه در برابر تبعیض نژادی، مبارز برای آزادی بیان و حقوق شهروندی.

روزگاری که شاگرد دانش‌گاه بودم. کتاب کوچکی از او خواندم زیر نام « من یک قهرمان سیاه هستم». وقتی این کتاب را خواندم چنان بود که گویی با بودایی رو به رو هستم. کتاب به قلم خودش بود و خیلی هم صادقانه اعتراف کرده بود کس چه می‌داند که در نوشتن هر سطر این کتاب چقدر جان کنده‌ام.

ادامه خواندن من یک قهرمان سیاه هستم « محمد علی کلی » : استاد پرتو نادری

غازی نائیب امین الله خان لوگری : از صفحه لوگر گرفته شده است

در تاریخ قرن ۱۸ و ۱۹ افغانسـتان تعداد مردان بزرگ که شـخصیت و کارنامه های درخشـان ایشـان طوری که شـاید و باید معرفی نشـده زیاد اسـت، از آن جمله یکی نایب امین الله خان لوگری اسـت که از سـن شـباب تا وفات در عرصه ۶۰ سـال مصالح ملت و مملکت را در نظر گرفته و با تمام قوا در مقابله با بیگانگان مجادله و صرف مسـاعی کرده اسـت. کارنامه های او در جنگ اول افغان و انگلیس ممثل اعلای وطن پروری اسـت و نام او را به صفت غازی و مجاهد ملی برای همیشـه زنده و با افتخار نگه میدارد.

ادامه خواندن غازی نائیب امین الله خان لوگری : از صفحه لوگر گرفته شده است

عبدالخالق هزاره ؛ اشک بزرگتر از چشم تاریخ – از یادداشت های داکتور سیاه سنگ : ب آزاد

سال دوم جمهوریت محمد داوود (1974) بود. به شعبۀ رییس تفتیش وزارت داخله تلفون کردم و از محترم عبدالله ببرک خواستم یا به دفتر کارم بیاید یا بیرون در جایی دیدار کنیم؛ زیرا پرسشی داشتم و برای نوشتن آن موضوع در کتابم بخش خاصی را مدنظر گرفته بودم.

او فرزند ببرک خان ځدراڼ است و پدرش از سران بزرگ قوم که در سال استقلال در جبهات تل و وانه دلیری فوق‌العاده نشان داده بود. به کابل هم آمد و از سوی امان‌الله خان به گرمی پذیرایی شد. شاه در پارک وزارت خارجه با همه بلندپایگان دولت عکس یادگاری گرفت. ببرک خان ځدراڼ نیز در آن تصویر دیده می‌شود. عبدالله خان ببرک در جوانی از نزدیک‌ترین نگهبانان اعلیحضرت محمد نادر خان بود. شنیده بودم که یک گلوله تفنگچۀ عبدالخالق به بازوی [چپ] او هم خورده است. هنگام دیدار، آن رویداد را تایید کرد. داغ گلوله را نیز نشانم داد و گفت وقتی ناگهان فیرهایی بر اعلیحضرت از سوی متعلمی صورت گرفت، او هم در ارگ بود. شلیک گلوله‌ها جنرالان ایستاده در آنجا و سایر کارمندان دولتی را ترساند، چنانی که وقتی شاه به زمین می‌افتاد، از جنرال‌ها و مامورین یک تن هم نمانده بود. همه گریختند. حتا جنرال شاه محمود خان برادر سکۀ نادر خان پیشتر از دیگران از میدان ناپدید شد. من لاش نادر خان را در آغوش گرفتم.

ادامه خواندن عبدالخالق هزاره ؛ اشک بزرگتر از چشم تاریخ – از یادداشت های داکتور سیاه سنگ : ب آزاد

زبان فارسی ربطی به فارس ندارد : نویسنده ؛ پروفیسور لطیف ناظمی

این زبان پنج نام دارد بدین سان: فارسی ، پارسی، دری ، فارسی دری ، پارسی دری.

این دگرسانی نامها به هیچ روی به معنای آن نیست که ما با پنج زبان جداگانه رو یاروییم.

از دیدگاه زبان شناسی هیچ دست آویزی نداریم که پارسی و دری دو زبان مستقل باشند و با دو دستور زبان مختلف و دو نظام واژگانی جدا ازهم.

شاعران و خامه زنان ما در گذشه اگر زبان شان را دری خوانده اند آن را پارسی هم گفته اند و تمایزی میان دری، فارسی و فارسی دری  قایل نبودند.

ادامه خواندن زبان فارسی ربطی به فارس ندارد : نویسنده ؛ پروفیسور لطیف ناظمی

سما برهانی ملقب به مادر کامپیوتر کیست ؟…سما برهانی نابغه ریاضی کیست ؟ : گرفته شده ازصفحه سیما برهانی

سما برهانی متولد سال ۱۳۸۶(افغانستانی)، فرزند اول خانواده و اهل افغانستان و از مهاجرین افغانستان مقیم ایران و دانش‌آموز دبیرستان نمونه دولتی شهید فلاحی ناحیه یک کرج کشور ایران می‌باشد.

او که از 8 سالگی در مدرسه با کلاس‌هایی که در ارتباط با محاسبات ذهنی با چرتکه برگزار می‌شد با مفهوم حساب ذهنی آشنا شده ، امروز توانسته با اتمام این دوره ها محاسباتی چون جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و جذر را به صورت ذهنی انجام دهد.

شکل گیری علاقه ریاضی در سما برهانی

سما برهانی در مورد چگونگی شکل گیری علاقه او به ریاضی میگوید : در سن 8 سالگی در مدرسه با کلاس‌هایی که در ارتباط با محاسبات ذهنی با چرتکه برگزار می‌شد با مفهوم حساب ذهنی آشنا شدم. هر روز بیشتر به آن علاقه‌مند می‌شدم و این یادگیری‌ها باعث می‌شد اعتماد به نفس من بالا برود.

ادامه خواندن سما برهانی ملقب به مادر کامپیوتر کیست ؟…سما برهانی نابغه ریاضی کیست ؟ : گرفته شده ازصفحه سیما برهانی

بازیگری چیست؟.. نوشته زبیر پاداش

 

بازیگری چیزی بیش از انتقال رفتارهای روزمره به قلمرو نمایش نیست.

همانطور که زبان شاعرانه از نظر نوع با زبان روزنامه نگاری تفاوتی ندارد، دستمایه ها و تکنیک های بازیگران روی صحنه هم از نظر نوع تفاوتی با رفتارهای ما در برخوردهای عادی و روزمره ندارند. شاید همین مسئله توجیهی برای این باشد که چرا استعاره ی “زندگی همچون صحنه نمایش است” اینقدر رایج و معمول است. هر چه باشد ما در کارهای روزمره خود را کم و بیش به شکل شخصیت های نمایش در می آوریم، صدا، فیزیک بدنی، ژست و لباس هایمان را به کار میگیریم و میان رفتار های ذاتی (“صورتک واقعیمان”) و رفتارهایی در نوسان هستیم که با آنها آگاهانه کنار میآییم تا به شغل مناسب، رفیق خوب، یا قدرت برسیم. مسئله اصلا این است که این شرایط را بر هم زنیم تا به رنگ و بویی غیر نمایشی برسیم، چون شخصیت ما بر اساس روابط اجتماعیمان ارزیابی می شود و به این دلیل ماهیت چنین ارتباطاتی نیاز به این دارد که صورتک به چهره داشته باشیم تا با صورتک های دیگران روبرو شویم، بنابراین نظریه ی ” لی استراسبرگ” مبنی بر اینکه بازیگر صحنه ای نیازی ندارد که ادای یک انسان را در آورد، از یک جنبه کاملا صحیح است: {قدم اول برای انسان شدن، بازیگری است}.

ادامه خواندن بازیگری چیست؟.. نوشته زبیر پاداش

سید نورمحمد شاه کی بود؟ وکدام منطقه شهرکابل به اسم وی نامگذاری شده است؟ : داکتر ناصراوریا

سید نور محمد شاه شخصیت ملی، دانشمند و سیاستدان آگاه، که در زمان سلطنت امیر شیر علی خان از سال ۱۸۷۴ الی زمان وفاتش ۲۶ مارچ ۱۸۸۷ میلادی صدراعظم افغانستان بود. 

سپیڅلی او ملی شخصیت سید نور محمد شاه چی د امیر شیر علی خان د واکداری په وخت کی له ۱۸۸۴ تر ۱۸۸۷ پوری د افغانستان لومړی وزیر وه.

به تأسی از پروگرام های اصلاحی سید جمال الدین افغان، امیر شیر علی خان در دور دوم زمامداری خود سید نور محمد شاه را به مقام صدراعظمی برگزید.

ادامه خواندن سید نورمحمد شاه کی بود؟ وکدام منطقه شهرکابل به اسم وی نامگذاری شده است؟ : داکتر ناصراوریا

اسلام سیاسی و بویژه اسلام طالبانی زهریست بر گلوی اسلام راستین : مهرالدین مشید

اسلام سیاسی در یک مقطع تاریخی پس از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی ایران و پیروزی جهاد افغانستان در برابر تهاجم شوروی، تحولات چشمگیری را در جهان بوجود آورد که منجر به شکست و فروپاشی جمهوریت های شوروی پیشین شد و با از میان رفتن شوروی جهان یک قطبی گردید و جنگ سرد پایان یافت؛ اما حال پرسش این است که دیروز اسلام سیاسی در برهه ای از زمان بر حوادث جهان وزنهء سنگین افگند و توده های میلیونی مسلمان و حتا غیر مسلمان را فراتر از دین و مذهب و قوم و نژاد دور چند محور جمع کرد و آنان را برای رسیدن به هدف یاری نمود. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در دههء ۸۰ سدهء ۲۰ ضربه ای بر قدرت استکباری آمریکا تلقی شد و پیروزی مجاهدین و سرنگونی نجیب در دههء نود سدهء ۲۰ ضربهء سنگینی بر شوروی پیشین وارد کرد؛ اما چگونه شد که اسلام سیاسی پس از پیروزی در نتیجهء قربانی های مظلوم ترین انسان ها بجای فراهم آوری رفاه و آسایش و مدینهء فاضله مسلمین، برعکس فاجعه آفرید و جهان اسلام از افغانستان تا عراق و سوریه و مصر دستخوش جنگ ها وحوادث خونین شدند.

ادامه خواندن اسلام سیاسی و بویژه اسلام طالبانی زهریست بر گلوی اسلام راستین : مهرالدین مشید

از شلاق زنی و توهین طالبان تا تجاوز هوایی پاکستان : مهرالدین مشید

تجاوز هوایی پاکستان و نگاهء پدر سالارانهء طالبان به اسلام آباد

در هفته های اخیر در ظاهر روابط میان طالبان وداسلام آباد تنش آلود به نظر می رسد و نشانه هایی از ناباوری های نظامیان پاکستان نسبت به طالبان به نظر می رسد. این در حالی است که رئیس آی اس آی در روز های نخست ورود طالبان به ارگ خلاف اصول دیپلوماسی وارد کابل شد و به نماینده گی از حکومت پاکستان ورود طالبان به ارگ را خوش آمدید گفت. همزمان به حضور او در ارگ میان افراد ملابرادر و حقانی درگیری صورت گرفت و خبر زخمی شدن ملابرادر رسانه ای شد. سفر مهم ترین مقام پاکستانی به ارگ در حالی صورت گرفت که به شمول پاکستان هیچ کشوری حکومت طالبان را برسمیت نشناخته بود. جهانیان سفر رئیس استخبارات پاکستان را به کابل بحیث کسی که مدیریت جنگ و صلح طالبان را به عهده داشت،  نشانهء آشکار حمایت پاکستان از طالبان تلقی کردند و این باور ها تقویت شد که پاکستان به مثابهء پدر سالار طالبان با پیروزی طالبان به اهداف اش در افغانستان نائل آمده است.

ادامه خواندن از شلاق زنی و توهین طالبان تا تجاوز هوایی پاکستان : مهرالدین مشید

مهاجرت افغانان و منافع ایران و پاکستان : نجیب الله ابراهیمی

مهاجرت با تاریخ طولانی از عصر انسان‌های اولیه (نئاندراتال‌ها) تا هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه در ادوار تاریخ ریشه دارد اما مهاجرت در افغانستان از اواخر قرن بیستم شروع گردید.

در این مقاله تلاش می‌شود، عوامل مهاجرت در افغانستان، نگاه حقوقی و سیاسی جوامع بین‌المللی در مورد مهاجر، و سود برداری ایران و پاکستان از مهاجرین و خسته و بی‌پناه افغانستان بررسی تا مبرهن گردد کشور های دوست اسلامی با مهاجرین چه نوع رفتار داشته و مهاجرین افغان لایق چه نوع برخورد است؟

ادامه خواندن مهاجرت افغانان و منافع ایران و پاکستان : نجیب الله ابراهیمی

تحولات اخیر پاکستان و تاثیرات آن در افغانستان : نجیب الله ابراهیمی

پاکستان کشور است که خود از دل بحران‌ها، ناامنی‌ها متولد شده و بر اساس تیوری دو ملت و استفاده ابزاری از مذهب در سطح داخلی بر علیه تغییرات حکومت های ملکی بخاطر برقراری نظم و در سطح خارجی بخاطر حفظ اقتدار پاکستان بر علیه کشور های افغانستان و هندوستان به کار برده شده و خواهند برد. در این مقاله با مطالعه کتاب (نظم جهانی هنری کسنجر وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا) و کتاب (نبرد تا آخرین نفس، شیوه جنگ ارتش پاکستان از خانم کِرول کریستین فییر) تلاش می‌شود مفاهیم؛ چون پاکستان متولد شده از دل‌بحران‌ها و نا امنی‌ها، تئوری دو ملت، استفاده ابزاری اسلام بخاطر اقتدار پاکستان واکاوی شده و نکات اشتراکی بین این مفاهیم و تحولات اخیر در حکومت ملکی پاکستان و تاثیرات آن در مورد افغانستان پرداخته و توضیح داده شود.

ادامه خواندن تحولات اخیر پاکستان و تاثیرات آن در افغانستان : نجیب الله ابراهیمی

 د تاریخ پاڼه؛ خستین نشریهٔ رسمی زنان در افغانستان کدام و نخستین ژورنالیست زن کی بود؟ : داکتر ناصر اوریا

مېرمن اسما رسمیه طرزی د ښاغلی محمود طرزی مایندینه د افغانستان لومړنی ژورنالیسته، د آفغانستان د ارشادالنسوان جریدی مسؤله مدیره او د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونځی مدیره او ښوونکی وه.

د ارشادالنسوان لومړنی ګڼه د ۱۹۲۱ میلادی کال پسرلی د مارچ د میاشتی په اولسمه نیټه چی د شاه امان الله خان د پادشاهی دریم کال وه په کابل کښی چاپ او خپره ښوه.

دغه روښانه او رڼابخښونکی میرمن د شيخ محمد صالح لور او د ملکه ثريا طرزي مور وه چی په ۱۸۹۱ میلادی کال کی یی د افغانستان د معاصر ژورنالیزم پلار ښاغلی محمود طرزی سره واده کړی وه. افغانستان کی لومړنی ښځینه ښوونځی د ۱۹۲۱ میلادی کال د جنوری میاشت کی چی د ۱۳۰۰ لمریز هجری کال سره سمون خوری، د کابل د شهرآرا په سیمه کی پرانستل ښو. دی ښوونخی پنخوس زده کونکی یی درلودل چی ماښومانی او ځوانی نجونی پکښی شامل وی. میرمن اسما رسمیه طرزی د ښوونځی مدیره او ښوونکی وه.‌ سربیره پدی ښوونځی کښی ترکی، آلمانی او هندی ښوونکو هم ښوونه کوله.

ادامه خواندن  د تاریخ پاڼه؛ خستین نشریهٔ رسمی زنان در افغانستان کدام و نخستین ژورنالیست زن کی بود؟ : داکتر ناصر اوریا

ډاکټر محمد یوسف، دمحمد ظاهر شاه د دوری لومړی وزیر : داکتر ناصر اوریا

محمد يوسف په ۱۹۱۷ میلادی کال کښی په کابل کی زېږېدلی دی. پلار یی محمد حسن نومیده چی د وخت دولت کی یی د محاسب دنده درلوده.

د ډاکټر یوسف نیکونو د ماورالنهر څخه چی د سدوزیو له متصرفاتو څخه وه، کابل ته مهاجرت کړی وه.

محمد يوسف خپلی زده کړی د نجات (امانی)  ښوونځي کې بشپړی او له فراغت وروسته د لوړو تحصیلاتو لپاره لودیزجرمني ته لیږل شو چی خپله ډاکټری یی د فزیک په برخه کی د کوتنگن پوهنتون څخه ترلاسه کړه.

هیواد ته له راستنیدو وروسته د کابل پوهنتون د ساینس یا علومو پوهنځي  کې د استادی په دنده وګمارل شو چی د وطن د بچیانو په تربیه کی یی ونډه واخیسته.

ادامه خواندن ډاکټر محمد یوسف، دمحمد ظاهر شاه د دوری لومړی وزیر : داکتر ناصر اوریا

نامهء؛ به رئیس جمهور امریکا- متن انگلیسی آن به کاخ سفید فرستاده شده است : نوشته – دکتور ملک ستیز پژوهشگرامور بین المللی

آقای رییس‌جمهور بایدن!

از این‌که در مرز اوکراین و پولند رفته و از پناهجویان دلجویی کرده و یک‌جا با اروپا به آنان، مسکن، کار و زندگی فراهم می‌کنید خیلی عالی‌ست. اما این شما هستید که می‌گویید جنگ اوکراین جنگ روسیه است.

پس چرا شما این‌قدر به پیامد های جنگ توجه دارید. در حالی‌که پیامد های اصلی جنگ خود تان، بلی جنگ امریکا در افغانستان را به عهده نمی‌‌گیرید. آیا شدت فقری که مادران، کودکان خود را در کشور من می‌فروشند، کم‌تر از جنگ اوکراین است؟ آیا حاکمیت تحجّر، استکبار، تحقیر، اهانت و ترورِ کرامت انسان که در افغانستان مستولی است کم‌تر از وضعیت سیاسی پولند، رومانیا و ملداویا است؟ بروید مسئولیت جنگ خود را که در ۲۰ سال بر فقیرترین کشور جهان بخاطر اهداف استراتژیک خود راه اندازی کردید، بگیرید.

ادامه خواندن نامهء؛ به رئیس جمهور امریکا- متن انگلیسی آن به کاخ سفید فرستاده شده است : نوشته – دکتور ملک ستیز پژوهشگرامور بین المللی

نگاهی به تاریخ آریانا : نوشته ء میرعنایت الله سادات

کشور عزیز ما افغانستان در ادوار مختلف تاریخی ، مهد پرورش فرهنگها و تمدنها بوده است .ولی طبعا” مانند سایر ملل جهان ، تاریخ مردم ماهم آکنده از نشیب و فراز ها میباشد.

حفریاتی که طی قرن گذشته در گوشه و کنار کشور ما صورت گرفت ، نه تنها شرایط مادی زندگی مردم ما را در مقاطع مختلف تاریخ بیان می کند ، بلکه تحولات فکری و عقیدتی آنها را نیز معرفی میدارد. امروز از برکت همین تحقیقات باستان شناسی میدانیم که مردم ما و یا بخشهای از آن در کدام دورۀ تاریخ ، چه آیین و یا مذهبی را پیروی نموده اند؟ کدام امپراتوری ها را خودشان ایجاد کرده اند؟ و به مقابل کدام قدرتهای مهاجم قد علم نموده اند؟

    قبل از اینکه کشور ما در دورۀ اسلامی به “خراسان “موسوم شود ، در تاریخ باستان به نام ” آریانا ” یاد میشد . تحقیقات مؤرخین افغان نشان میدهد که : ” تا قرن هجده و نزده ، گاهی که خاورشناسان از تاریخ کهن افغانستان و ادوار کهن آن یاد کردن می خواستند ، آن را به نام ( آریانا انتیکوا) یا آریانای باستان یاد کرده اند و در کتابهای تاریخ و جغرافیه از آن سخن رانده اند”.[1]

   اسم ” آریانا ” برای بار اول از جانب مورخ یونانی ( اراتوستن) در قرن سوم قبل از میلاد بکار برده شده است . او  باختر (بلخ) را به حیث مرکز آن معرفی می کند.[2]

ادامه خواندن نگاهی به تاریخ آریانا : نوشته ء میرعنایت الله سادات