نگاهی بر نخستين كتاب در باره ء جنبش مشروطة خواهي در افغانستان ٬ اثر گهرُ بار از پروفیسور سید سعدالدین هاشمی : پروفیـسور مـحـمـد سـعیـد

 نخستين كتاب در مورد جنبش مشروطه خواهي در افغانسان راكه از جانب محترم  پوهاند سيد سعد الدين  هاشمي تاءليف  و تدوين شده است دقيقآ مطالعه نمودم و نظريات خويش را حسب ذيل ابراز ميدارم :

مؤلف يكي از استادان ممتازرشته ء تاريخ پوهنتون كابل و مدتي سمت معاونيت همين كانون علمي كشور را داشته است ، سالهاي زيادي را تدريس و تحقيق نموده و از تاريخ نويسان پر كارو صادق ميباشدكه اين اثر شايسته را با استفاده از منابع و مآخذ معتبر علمي ، اسناد آرشيف و مصاحبه هامزين ساخته و براي اولين بار به حيث يك كاب جامع و كامل طبع نموده است شايان هر نوع تقدير و ستايش ميباشد. 

اثر مو صوف اولين و قديمترين كتاب تحت عنوان جنبش مشروطيت در كشور است كه طَي سه فصل به طور مشرح و با تفصيل نگارش يافته .

من به حيث يكي از استادان پيشين پوهنتون كابل كه مدت زيادي در يك ديپارتمنت همكار علمي بوده ايم و ساليان زيادي تدريس و تحقيق نموده ام ، تاليف اين اثر برازنده را تحت عنوان نخستين كتاب در مورد جنبش مشرطيت درافغانستان يك اقدام عالمانه و خيلي سودمند ميدانم ..

ادامه خواندن نگاهی بر نخستين كتاب در باره ء جنبش مشروطة خواهي در افغانستان ٬ اثر گهرُ بار از پروفیسور سید سعدالدین هاشمی : پروفیـسور مـحـمـد سـعیـد

البیرونی دانشمند افغان و هاوکینگ انگلیسی! تحقیق و تتبع : دانشمنـد محترم فـاروق حـفـیـظـی

 فزیکدان مشهور انگلیسی اگر چه پژوهشهای خیلی ارزشمندی در مورد کاینات و پهنه هستی دارد ولی فرق او با ابوریحان بیرونی درین است که یکی هزار سال پیش با خر سفر و پژوهش میکرد و دیگری در عصری زندگی میکرد که انسانهایش به ماه و مریخ رسیده اند. دیگر اینکه، بیرونی برای صد ها سال همتایی در ساینس در شرق و غرب نداشت. در حالیکه پژوهشهای ستفن هاوکینگ از تیوریهای پیشگامانی چون آلبرت انشتین بهره زیادی گرفته اند.

بیرونی، در پهلوی یافته های دیگری، سه کشف بی نظیری دارد که او را سرتاج دانشمندان جهان ساخته است:

اول، کشف قاره امریکا 

دوم، محاسبه قطر زمین را چنان دقیق نموده است که با محاسبه امروزی فقط یک فیصد تفاوت دارد. همچنان، اولین کسی بود که ادعا کرد که زمین، نه تنها که ناف کاینات نیست، بلکه این کره کوچک بر محور آفتاب میچرخدنه برعکس (به تصویر نگاه کنید).

سوم، تقویم (جنتری) جهانی را با استفاده از ریاضی و علم نجوم چنان تهیه نمود که فهم تاریخ های تمدنهای مختلف به آسانی میسر گردیدند.

از کشف قاره امریکا آغاز میکنم و سخن روی سایر کشفیات و پژوهشهای او باشد به آینده.

بیرونی هزار سال پیش در خوارزم بدنیا آمد ولی بیشتر عمرش در پژوهش در غزنه (در دربار سلطان محمود و سلطان مسعود) و شبه قاره هند سپری شده و به عمر ۷۵ سالگی در غزنی وفات نمود.

ادامه خواندن البیرونی دانشمند افغان و هاوکینگ انگلیسی! تحقیق و تتبع : دانشمنـد محترم فـاروق حـفـیـظـی