زبان فارسی ربطی به فارس ندارد ” زبان گهربار ما فارسی/پارسی است”: ملک ستیز

 این مقاله ی پژوهشی ارزشمند را که به قلم توانای لطیف ناظمی، استاد ادبیات فارسی، ( دارنده ی دو دوکتورا/ PhD )، برنده ی جوایز جهانی، شاعر و نویسنده ی بزرگ زبان فارسی نگاشته شده است ، به هدف پخش و اشاعه ی ثقه ترین معلومات درین باب ، خدمت دوستان ارجمندم تقدیم می نمایم .

       دری همان فارسی است و هرگز زبان جداگانه یی نیست و کسانی که جز این می اندیشند پیداست که از زبان فارسی دری و تبار و تاریخ آن بی خبراند. این زبان پنج نام دارد بدین سان : فارسی ، پارسی، دری ، فارسی دری ، پارسی دری . این دگرسانی نامها به هیچ روی به معنای آن نیست که ما با پنج زبان جداگانه رو یاروییم .

      از دیدگاه زبان شناسی هیچ دست آویزی نداریم که پارسی و دری دو زبان مستقل باشند با دو دستور زبان مختلف و دو نظام واژگانی جدا ازهم.

     شاعران و خامه زنان ما در گذشه اگر زبان شان را دری خوانده  اند آن را پارسی هم گفته اند و تمایزی میان دری، فارسی و فارسی دری  قایل نبودند.

ادامه خواندن زبان فارسی ربطی به فارس ندارد ” زبان گهربار ما فارسی/پارسی است”: ملک ستیز

محمد طاهر بدخشی و نیاز بازخوانی تفکر ملی- نویسنده : مجیب مهرداد

برگزاری مراسم یادبود از محمد طاهر بدخشی در وضع کنونی چه اهمیتی می تواند داشته باشد. 

بدون شک محمد طاهر بدخشی یکی از بحث برانگیز ترین شخصیت های سیاسی تاریخ معاصر افغانستان است.

سیاست مداری که در اوج تضاد های انقطابی و ایدیولوژیک که به زعم بسیاری سیاست مداران آن زمان، وابستگی به یکی از این قطب ها تنها ضمانت بقای سیاسی و اقتصادی کشور ها بود و در اوج قدرت حاکمیتی که خودش را پیرو خط مسکو میدانست سیاست عدم دنباله روی را مطرح کرد. در گراماگرم شعار های جهان-وطنی و ایدیولوژیک با بار سوسیالیستی، آن هم از نوع روسی اش که چپی های افغانستان با علم کردن آن در صدد ابقای دیکتاتوری پلورتاریا در جغرافیایی بودند که به شدت در چنگ مناسبات سنتی و فیودالی گیر مانده بود مساله ملی را به عنوان اساسی ترین مساله افغانستان عنوان کرد.

بدخشی در چنین شرایطی به صحنه سیاست افغانستان می آید و حل دموکراتیک مساله ملی را در اولویت آجندای سیاسی اش قرار میدهد. او همچنان به عنوان یک چهره انقلابی باورمند به نهادینه شدن انگیزه های انقلاب در میان توده های مردم بود، برای همین بود که کادر های حرفه ای اش را به روستاهای دور دست و به میان دهقانان می فرستاد تا مقدمات یک انقلاب عظیم مردمی را از طریق اشاعه آگاهی و نیاز به آن در تمام نقاط افغانستان فراهم کنند، برای همین بود که او کودتای هفت ثور سال 57 را فاجعه خواند و از پیامد های نامیمونش هشدار داد. او برای طرح همین مسایل از حزب دموکراتیک خلق که از پایه گذارانش بود با دوستانش جدا شد.

ادامه خواندن محمد طاهر بدخشی و نیاز بازخوانی تفکر ملی- نویسنده : مجیب مهرداد

ماجرای ” فیضِ آب‌فروش ” : جاوید فرهاد

وزگاری در همسایگی ما ( درختِ شِنگِ کابل ) مردی می‌زیست که سخت نادار و تهی‌دست بود.

نامش” فیض محمد “بود؛ اما مردم او را ” فیضو ” می‌گفتند. در تابستان آب‌فروشی می‌کرد و در زمستان ، برای پیدا کردن لقمه نانی” چوب شکنی”.

اختلال دماغی اندکی هم داشت. زنش سال‌ها پیش مرده بود و با چهار کودک قد و نیم قدش در یک گاراژِ نمناک که رایگان در دسترسش گذاشته شده بود، زنده‌گی می‌کرد.

او از فرط تنگ‌دستی، در سرمای استخوان سوز زمستان، از همسایه‌ها می‌خواست تا اجازه بدهند کودکانش از گرمای صندلی و حرارت بخاری‌های آنان بهره مند شوند، برخی‌ به این درخواستش پاسخ مثبت می‌دادند ،و برخی دیگر درخواستش را رد می‌کردند….

” فیضو” با سخنان شگفتی که می‌زد، گاه گاهی همه را به خنده و تعجب وامی‌داشت. رهگذران در کوچه برای این که لحظه‌‌ای بخندند و به تعبیر خودشان” فیضو را سرگپ بیاورند”، از او چیزهایی می‌پرسیدند، و وی هم ،بدون تأمل به پرسش‌های آنان پاسخ می‌داد.

ادامه خواندن ماجرای ” فیضِ آب‌فروش ” : جاوید فرهاد

پرهیز از خطاهای رایج در هنگام نوشتن خبر و گزارش: جاوید فرهاد

از به کار بردن کلمات مصطلح اما غلط در هنگام نوشتن خبر و گزارش پرهیز کنید. مانند: تعابير اشتباهی که در ادامه آورده شده و شکل صحیحش مقابل آن ذکر می‌شود.

غلط: گردد، می‌گردد/ صحيح: شود و می‌شود

غلط: می‌باشد/ صحيح: است

غلط: اظهارداشت، خاطر نشان ساخت / صحيح: گفت، افزود، ادامه داد، توضیح داد، یادآور شد، تاکید کرد.

– جمع بستن کلمات فارسی با ات عربی: 

درفارسی جمع بستن با «ها» و «ان» انجام می‌شود. مانند: آزمایش‌ها به جای آزمايشات. در جمع بستن با ها سرهم نويسی نشود و نيم فاصله بين ” ها ” و واژه‌ی قبل لحاظ شود. (برای انجام نیم‌فاصله روی کیبورد با گرفتن همزمان ctrl+shift+2 نیم فاصله ایجاد می‌شود)  مانند: آزمايش‌ها.

ادامه خواندن پرهیز از خطاهای رایج در هنگام نوشتن خبر و گزارش: جاوید فرهاد

کنفرانس ها یعنی چی؟ چرا از مقاومت ما حمایت نه می کنید؟ که به طالب تضرع دارید.: محمد عثمان نجیب

جهان باز چی خواب ویران‌گری دیده است برای ما؟

این روز ها صدا ها و خبر های عجیبی می خوانیم ‌و می بینیم ‌و می شنویم. هر جا کنفرانسی برای افغانستان است. کنفرانس ها بن تا دوحه که ملت را ویران کرده و همه هست و‌ بود آن را بلعیدند. حالا که کشور ما را عملاً‌ توسط برنامه های ذلیل زاد و غنی و کرزی از هم پاشیدند و‌ شیرازه ها را شکستند و افغانستان را سه صد سال دیگر عقب انداختند و عملاً یک گروه تروریستی را بر ما حاکم ساختند، این کنفرانس ها چی معنا دارد؟ فکر می کنم مقدماتی اند برای به رسمیت شناسی شرورترین گروه متحجر و تروریست طالبانی پاکستانی و خیبر پښتونخواهی و پشتون های جنوب.

سفر های ارکان رهبری طالبان که شامل فهرست سیاه ملل متحد اند به کشور های خارجی معنای آن است که جهان با سرنوشت ملت افغانستان بازی دارند. کنفرانس دوحه، کنفرانس ماسکو، کنفرانس هند، کنفرانس هر روزه در پاکستان،‌ کنفرانس رژیم آخوندی شیعه‌یی با طالب سنی، پذیرایی هیئت طالبانی توسط مقامات ترکیه، فعالیت های‌ پیدا ‌و پنهان چین در تعامل با طالبان، سکوت ویران‌گر اعراب عیاش و زنباره‌ در قضایای مرتبط به جنایات در حال انجام توسط طالبان و ده ها مورد دیگر گمانه زنی ها را تقویت می کند که جهان تیغ کین به رخ مردم افغانستان کشیده و همه در پی یک تحولی به نفع خود اند.

ادامه خواندن کنفرانس ها یعنی چی؟ چرا از مقاومت ما حمایت نه می کنید؟ که به طالب تضرع دارید.: محمد عثمان نجیب

قسمت دوم داستان عاشقانه (عشق دو سوی خط دیورند) :رویا عثمان انصاف

شب شد و جهانگیر به خانه رفت. بینظیر در مهمان خانه بالای زمین نشسته بود و همچنان از  قهر و غضب اش کاسته نشده بود. جهانگیر به اتاق نشمین داخل شد و به خدمتگار گفت که مهمانه بگو که کارش دارم. وقتی خدمتگار پیغام او را به بینظیر رساند. بی نظیر با خشم و صدای بلند گفت: ” مه هیچ گپی با کسی ندارم.” جهانگیر که در دهلیز صدای او را می شنید، دم اتاق بینظیر آمد و گفت: ” درست اس پس گپ مره بشنو.”

“زور اس چطور؟”

“بلی! “

“تا حالی هیچکسی بزور کاری ره بالای مه تحمیل نکده. مه بسیار تیز هستم خان. و بسیار خطرناک هم.” 

جهانگیر لبخندی زد و سرش را پایین کرد.

” خنده چی ره میکنی هه؟”

و بینظیر چپ شد. 

” چپ چرا شدی؟ دگام ده باره ی خود بگو. دو نفر اگر همدگر خوده بشناسن بسیار خوب اس.” 

“تو دیوانه هستی چی بلا؟”

ادامه خواندن قسمت دوم داستان عاشقانه (عشق دو سوی خط دیورند) :رویا عثمان انصاف

صحبت در باره خودشناسی :

دیروز دعوت شدم تا چند دقیقه ای را در دو بخش(با حاضرین و برای ببیننده گان تلویزیون) در برنامه خودشناسی تلویزیون افغانستان شعر بخوانم و سخن بگویم.

دلهره داشتم چون سخن گفتن در برابر کمره و روی یک ستیژ بزرگ آن هم وقتی که تعداد زیادی از دانشگاهیان و اهل اندیشه مخاطب حرف هایت باشند کار ساده ای نیست.

بخش اول سخنانم را با خواندن یک شعر به پایان رساندم،بخش های بعدی برنامه اجرا شد و در نهایت باز هم باید روی ستیژ می رفتم و بعد از گفتن حرفهایم تقدیر نامه‌ی را که برای من تهیه کرده بودند از داکتر جمشید رسا می گرفتم.

برای این بخش سخنرانی که مخاطب آن هم عزیزانی که در تالار حضور داشتند بودند و هم این قسمت برنامه از طریق تلویزیون به نشر می رسد،تصمیم گرفتم محور سخنانم این باشد که هم نسلان خود را برای تحمل و مبارزه با حقایق تلخ جامعه دعوت کنم و نیز بگویم ما مسوولیت داریم به دیگران و نسل های آینده این حقایق را که به دلایلی پنهان نگهداشته می شوند بشناسانیم،یک نسل ریالیست و آشنا با عینیت های جامعه قوی تر از نسل ایده آلیست است که معصومانه در آرمان شهر و جامعه رویایی و کذایی زنده گی می کند. 

ادامه خواندن صحبت در باره خودشناسی :

تشکیل اتحادیه آسیایی ، پاسخ مثبت بر ضرورت کنونی تاریخ قاره ای ماست : عبدالسمیع کارگر

قاره آسیا با عظمت ترین بخشی از کره زیبای زمین است که چهل وشش کشور ثروتمند جهان را به خود اختصاص داده است . 

این قاره ای ثروتمند ، جغرافیای بیش از چهل ویک میلیون کیلو متر مربع «کره زمین» را احتوا کرده است که بلند ترین قله های سربه فلک جهان را در دلش دارد . 

این قاره کهن وباستانی ما جمیعت بیش از چهارملیاردویکصدوبیست میلیون نیروی انسانی را « احصاییه سال 2010 » در خود متوطن نموده که تقریبا« 60 فیصد » نفوذ جهان را در آغوش پر عطوفتش تغذیه میدارد . 

این پرجمعیت ترین قاره ای جهان با ثروتمند ترین طبیعت ، لشکر های فقیری را بازندگی زیرخط فقر در خود متحمل شده و‌بیش‌ترین قربانی های انسانی جهان را براین پیکر جهان تحمیل نموده اند ؟

این قاره پیر ما بزرگترین افتخارات معنوی جهان بشری را درجغرافیای تمدنی کهنش به ارث گذاشته است که از استعدادهای شکوفای خداپرستی وانسان دوستی پیامبران بزرگ ، حضرت ابراهیم خلیل ع ، حضرت یعقوب ع ، حضرت یوسف ع ، حضرت سلیمان ع ، حضرت موسی ع ، حضرت عیسی ع ، حضرت محمد ص ، بودا ، زردشت ، شیوا ، کنفسیوس ، بابای نانک و ….. که جهان بشریت امروز را تاکنون رهبر ورهنما اند ، همه این بزرگ مردان آسیایی اند وافتخار این قاره ای کهن که بشریت جهان به شخصیت این مردان بزرگ آسیایی عشق میورزند ومی بالند . 

ادامه خواندن تشکیل اتحادیه آسیایی ، پاسخ مثبت بر ضرورت کنونی تاریخ قاره ای ماست : عبدالسمیع کارگر

روابط طالبان و پاکستان پس از فرار غنی یا سقوط کابل : مهرالدین میشد

روابط طالبان و پاکستان پس از فرار غنی یا سقوط کابل

در این شکی نیست که جغرافیای هر گونه رابطۀ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میان کشور ها و از سویی هم میان کشور ها و گروه ها در سطوح ملی و بین المللی منافع آنها تعیین می کند. از طرف دیگر این رابطه ها تابع شرایط است و در حالت بحران و انقلاب ها و تحولات سیاسی و اجتماعی با حالت های استقرار و ثبات و آرامش متفاوت است؛ زیرا رابطه ها بر سر منافع دو طرف می چرخد و بر شاهین رابطه ها بر بنیاد منافع سبک و سنگین می شوند. بنابراین رابطۀ طالبان با حکومت پاکستان و بویژه استخبارات آن از همین رابطه آب می نوشد. حال پرسش این  است که رابطۀ طالبان با پاکستان پس از سقوط و تشکیل حکومت آنان در کابل به تعامل می انجامد یا حکومت آنان دارای نوساناتی خواهد بود که بالاخره اوضاع خراب شود و تا فروپاشی کامل به پیش خواهد رفت و قربانی بازی ها تازۀ اسلام ابات خواهد شد؟

گفتۀ معروفی است که می گویند، درسیاست دوست دایمی و دشمن دایمی وجود ندارد و تنها منافع است که قلمرو های دوستی و دشمنی را مشخص می سازد. این گونه سیاست ارایه کنندۀ روابط واقعی کشور ها در جهان است که مفهوم آن با دیدگاه های فکری و فلسفی متفاوت است و با اندیشه های سیاسی مارکس و باقر صدر که نخستین سیاست را فشردۀ اقتصاد و دومی سیاست را فشردۀ اعتقاد می خواند؛ البته این دیدگاه ها از نظر فیلسوفان و صاحبان اندیشه مطرح است که به آن باور دارند و نه به زمامداران و سیاستگران؛ بویژه در کشور هایی مانند افغانستان و پاکستان که حتا منافع ملی برای آنان ناتعریف شده مانده است. در افغانستان از گذشته ها بدین سو حاکمیت در دست زمامداران فاسد و خاین و در پاکستان هم در دست نظامیان فاسد بوده که منافع مردم پاکستان را قربانی بازی های راهبردی خود نموده اند. 

ادامه خواندن روابط طالبان و پاکستان پس از فرار غنی یا سقوط کابل : مهرالدین میشد

افغانستان پس از طالبان و دورنما روابط هند و پاکستان: مهرالدین مشید

افغانستان بیش از هرزمانی در حال تبدیل شدن به بزنگاه و مرکز رقابت هند و پاکستان است و در این میان چین به کمک پاکستان در بازی منطقه ای خود دست بالاتر پیدا می کند و افغانستان را در خواب غنیمت خود حساب کرده است. هرچند پیش از این نیز هند و پاکستان برسر افغانستان درگیر بودند و اما پس از پیروزی طالبان در افغانستان به کمک مستقیم پاکستان رقابت میان هند و پاکستان افزایش یافته و معادله های جدید سیاسی و نظامی و اقتصادی در حال شکل گیری است.

پس از پیروزی طالبان در عین آنکه رقابت میان هند و پاکستان افزایش یافته است. همزمان به آن معادلۀ زد و بند های سیاسی در سطح جهان نیز در حال عوض شدن است و در این معادله پاکستان، روسیه، ایران و چین در نقش حامیان طالبان و فرانسه، انگلیس، امریکا و هند در نقش مخالفان طالبان هر یک به نحوی برسرافغانستان در برابر یکدیگرمصروف مانور هستند؛ اما پس از تصرف کابل بوسیلۀ طالبان معادله های سیاسی در سطح منطقه وجهان عوض شده است و بازی در مورد افغانستان معادله های جدیدی را در حال رقم زدن است. در این معادله پاکستان بحیث حامی درجه یک نظامی و سیاسی طالبان گوی سبقت را ربوده و بیش از هر کشوری خسم هندوستان را برانگیخته است؛ زیرا هند می داند که هدف اصلی از جنگ نیابتی اسلام آباد در افغانستان رسیدن به عمق استراتیژی اش در رقابت با هند است. از این رو گفته می توان که بعد از این افغانستان بیش از هر زمان به مرکز رقابت هند و پاکستان بدل خواهد شد. 

ادامه خواندن افغانستان پس از طالبان و دورنما روابط هند و پاکستان: مهرالدین مشید

ملت ها باقلمِ علما و اندیشهء فـلاسـفـه؛ با اشعار شاعران و با تابلوی نقاشان بیدار میشوند- نوشته : ماریا دارو

هرگاهنگاهی برتاریخ ملیتها بیآندازیم٬میبینیم که اساس نشرونمای جامعه باپرورش معارف پیوندعمیق وحیاتی دارد . امااگرازنظرنویسندگی و معارف کشور خویش رابا دیگران مقایسه نمائیم٬ به قایقشکستهء میماند که به سرنوشت نامعلوم درحرکتاست تاخودرابه ساحل برساند. با  کمال  تاسف بایدگفت  که درطول  تاریخ  کشورما  اکثراَ حکام آگاه  وصادق  که  جواب  گوی  نیازمندی  های جامعه باشند٬کمتربه قدرت ریسده اندو یاهرگزبه  قدرت  سیاسی  نرسیده  اند.

تاریخ  فتوحات کشورماگواهی  روشنیست  که  هموارهاستعمار  تلاش کرده  است  تاازحاکمیت  مستبد و دست  نشانده  خویش  حمایت  نماید .  پدران ما چنین  ظلم هارا  تجربه  کرده  اند. هرگاه  مبارزین راستین٬نویسندگان مردمی  ُشاعران  انقلابی  ونقاشان  هنرآفرین  سربلندکرده اندبه زودی سرکوب  گردیده  اند.

یکیازدوره  های  کهبدان  مباحات  نمائیم  همانا  دوره  های عزنویاناست  که  چند صدشاعر  ونویسنده  درآن عصر ازحمایت٬.. نوازش  وتشویق  سلطان برخوردار بودندوپس  ازگسترش  اسلام  نیزکشور ما ازنظر  پرورش علما غنی گردید٬ما نمیتوانیم  افتخارات  علما٬دانشمندان وشعرا  وفلاسفه  آن  دوره  های  درخشان  تاریخ رافراموش  نمائیم . امانباید تمامافتخارات  ماباچنین  دوره  های  گذشتهمحدود  گرددبلکهمطابق  ایجاب  زما نبایدحرکت نماییم.

اگر  متوجه حوادث باشیم٬میدانیم که درطی  سده  های بعدآن درکشور ماچه  گذشته  است وچندفیلسوف -٬شاعر٬ نویسندهونقاش  چون« ابن سینا٬ رودکی  وبلخی؛ مولانای بلخی ؛ رابعه بلخی ؛ مخفی بدخشی؛ عایشه درانی؛ مستوره غوری ؛رحمان بابا  وخوشحال  ختک؛  عبدالله انصاری  و بهزاد … غوث الدین خان نقاش ؛ رابه جهان  معرفی  کرده  ایم؟.

ادامه خواندن ملت ها باقلمِ علما و اندیشهء فـلاسـفـه؛ با اشعار شاعران و با تابلوی نقاشان بیدار میشوند- نوشته : ماریا دارو

صدای واقعی دفاع از بشریت، از تریبیون 76مین مجمع عمومی ساز مان ملل متحد: تهیه کننده و مترجم – عارفه،ورحمت ایماق.

…دولت ایالات متحده امریکا فاقد هر گونه قدرت اخلاقی برای تر ویج ابتکارات به نفع صلح، کرامت انسانی، وتوسعه در جهان است.

کوبا، وکشور های برادر سمت گیری سوسیالیستی، سنگر مطمئن و پایداردفاع از بشریت هستند:

میگوئل دیاز کانل، دیروز چهار شنبه در 76 مین نشست اسامبله عمومی ساز مان ملل،از ضعف وناتوانی توافقنامه های جهانی برای انواع نژاد پرستی در جهان انتفاد نموده، از توافق نامه ( دوبرام ) که 20 سال قبل، در مبارزه بر علیه نژاد پرستی عقد گردیده بود، اسم برد.

به ادامه دیاز کانل، دبیر اول کمیته مر کزی حزب کمونیست کوبا،و رئیس جمهور آنکشور افزود که کشور های توسعه یافته سر مایه داری سعی میکنند تا با سخنرانی های عوام فریبانه توجه را از مسئولیت های تاریخی ، رنج وعذاب مردم جهان، که قربانی آنها شده اند، منحرف نماید.”

رئیس جمهور وینزوئلا، نیلاس مادورو، در 76 مین مجمع عمومی ساز مان ملل متحد، خواستار ایجاد ساز مان ملل جدید شد.

ادامه خواندن صدای واقعی دفاع از بشریت، از تریبیون 76مین مجمع عمومی ساز مان ملل متحد: تهیه کننده و مترجم – عارفه،ورحمت ایماق.

یک فهیم دشتی هزار یوسف هیواد دوست.. : محمد عثمان نجیب

رحمان بابا یک گپ غلطی زده برخی ها به آن فریب نخورند

آخرین شب ِ بود‌ن من در فیسبوک. دوستانی که بخواهند ما را دریابند…تقریباً در همه تارنما های وزین برون مرزی حضور داریم.

شاید. فیسبوک از بایگانی های خود نشراتی را بازرسانی کند اما از فردا پُست جدید ندارم و فعال نیستم.

تصمیم سبزِ من این شد که آخرین شب مهمان عزیزان خودم در فیسبوک ها باشم. در تمام دوران چند سال اگر پنج هزار دوست در فیسبوک داشتم فقط دوستان حقیقی از هشتاد تا صد نفر زیاد نه شدند. با این تعداد عزیزان از طرق مختلف هم رابطه‌ی مجازی داشته می توانم. بیشتر مصروف کار با دوستان و ‌مسئولان تارنما های برون‌مرزی می‌باشم. رسالت هر کدام ما برای سهم‌گیری در مبارزات آزادی ‌خواهانه چون کوه ها سنگین است. اگر نه می توانیم رزمنده‌ی مسلح در جبهه باشیم اما می توانیم بهترین مبارز قلمی باشیم. روز های دشوار وطن ‌میگذرند و سیاه رویی به کسانی می ماند که به غم ما شاد می شوند. یکی از عوامل مهم منتهی به چنین تصمیم من که از فردا عملی می شود، پیدا شدن برخی افراد بی هویت و بی احساس اند که آتش را در وجود من و هر کس دیگر فروزان می کند. مثال ما یک همکاری داشتیم مربوط جناح خلقی حزب به نام یوسف هیواد دوست.

این آقا که انصافاً در گذشته آدم بسیار با محبت و صمیمیت بود فکری هم نه می‌کردم که روزی به یکی از متعصب ترین و متحجر ترین حزبی تبدیل می شود به دلیل زبان‌‌‌گرایی پشتونیزم نخبه‌یی. در اولین روز حمله‌ی برادرانش به پنجشیر به جای اظهار تأسف از وحشت آفرینی پشتون خیبر پښتونخواه که هرگز نخبه‌ی پشتون افغانستان را به پشیزی هم نه خریدند با همسر گرامی شان کلاه های مربوط گویا جنبش منظور پشتون را به سر ها گذاشته و از ایشان تمجید نمودند.

ادامه خواندن یک فهیم دشتی هزار یوسف هیواد دوست.. : محمد عثمان نجیب

آنگاه که آزادی و عقلانیت به زنجیر کشیده می شود؛فضای سیاسی افغانستان وتبعات فکری ویرانگر آن : مهرالدین مشید

هیچ چیز دردناک تر از آن نیست که آزادی های انسانی به زنجیر کشیده می شود و عقلانیت به چوبهء دار بسته می شود و در این زمان است به گفتهء ساموئل بوت که هیچ چیزی مسخره تر از بدبختی نمی شود.

در این روزها فضا و هوای سیاسی افغانستان سایهء سنگینی بر افکار و اندیشه های ناب انسانی افگنده و درست اندیشی و دقیق اندیشی و منطقی اندیشی را زیر کوله باری از تاریک بینی و کج اندیشی های گروهی و قومی و زبانی به چالش کشیده است یا به عبارتی دیگر فضای پیچیده و مبهم و به نحوی رازآلود افغانستان، تحت مدیریت و اشراف مستقیم پاکستان نوعی از خودبیگانگی های سیاسی و اجتماعی را به بار آورده که حتا خودآگاهی های انسانی و اجتماعی و تاریخی و جغرافیایی را به چالش کشیده است که منجر به قوم گرایی و گروه گرایی و زبان گرایی منحط شده است.  این فضا چنان چتر سیاه و سنگین را بر افکار شماری عزیزان پهن کرده که اگر چشمان مبارک شان بر ۲+۲ خیره شود و پیش از خواندن آنسوی مساوات فوری پیش داوری کرده و میگویند مساوی به ۴ گروه ۴ قوم و ۴ زبان و ۴ اختلاف و ۴ پلید اندیشی دیگر. هزاران دریغ و درد که فضای کنونی بساط سالم آن اندیشی و درست  اندیشی را جاروب کرده و هر کس را در لاک قومی و تباری اسیر کرده است و و چنان بر بار پیش داوری ها افزوده است که در هر موضوعی به گونهء ناشیانه حقیقت را خیلی قشنگ قربانی باطل اندیشی های قومی و زبانی می کنند.

ادامه خواندن آنگاه که آزادی و عقلانیت به زنجیر کشیده می شود؛فضای سیاسی افغانستان وتبعات فکری ویرانگر آن : مهرالدین مشید

ملا بازی ـشعر از : نذیر ظفر

بـــــعد ازین درین وطن جور ملا باید کشید

 تا ملا حاکــــــم بود رنــــج و بلا باید کشید

ریش و دســــــتار و قدیفه بایدت آماده کرد

آه و افغان دلــــــت را بیـــــــصدا باید کشید

دره و سنگـــــسار و اعدام است قانون جزا

گر خلافـــــش کار کردی این جزا باید کشید

ادامه خواندن ملا بازی ـشعر از : نذیر ظفر

څوک چې ډاریږي، هغه ورکیږي! … نورمحمد غفوری

هیواد مختلفو سیاسي ګوندونو ته اړتیا لري، تر څو چې د متفاوتو نظریاتو تر منځ د آزادې مباحثې او دیالوګ په بهیر کې د پرمختګ او د ولس د هوساینې تر نورو ښه او مناسبه (اوپتیمال) لاره وموندل شي. د هیواد د ملي عاید په ویش او د سیاسي واک په ګډون کې د مختلفو اقتصادی طبقو او ټولنیزو قشرونو کټې وڅیړل شي، سوله ایز بحثونه وشي، اعتدال مراعات شي، د ملي پرمختګ له پاره په ټاکلی زماني مقطع کې په شریکه بهترینه پریکړه وشي او د زړه بدیو او د کورنیو زورآزماینې او جنګ او جګړو مخه ونیول شي.   

سیاسي ګوندونه غواړي چې د خپل فکر او ایدیالوژۍ له لارې په ټولنه کې د ستونزو د حل لارې وړاندې کړي، د ملت د مشترکې ارادې په جوړولو کې د خپل سوله ایز فعالیت له طریقه اغیزه وکړي او چې په ملي کچه پریکړې ته ورسیدل، بریالي شول او یا یې ماته وخوړه، د هیواد د شته قوانینو مطابق عمل وکړي. په ماته کې قناعت وکړي او خپلو ګوندي غړو ته قناعت ورکړی؛ او په بریا کې د کبر او غرور یا د زور او قوې د کارولو او اخ او ډب سبب نه شي او خپل غړي هم ورڅخه منع کړي. هیڅوک او هیڅ سیاسی ګوند حق نه لري او باید اجازه ورنکړل شي چې د هیواد سیاسي، اقتصادي او اجتماعي- کلتوري انتظام ګډ وډ کړي، وسلې او جګړې ته مخه کړي او ملت ته زیان واړوي.   

ادامه خواندن څوک چې ډاریږي، هغه ورکیږي! … نورمحمد غفوری

سقوط کابل، تراژدی افغان‌ها چه کرده می‌توانیم! : میرعصمت الله سادات

مهین عزیز ما بخصوص کابل قلب پر تپش افغانستان در درازای تاریخ شاهد تحولات و تغیر نظام‌های گوناگون بوده است. بعد از انتقال پایتخت از قندهار به کابل توسط تیمور شاه ابدالی در نیمه دوم قرن هژدهم، کابل شاهد جنگ‌های داخلی، جدال برادران محمد زایی، ظلم و ستم سلاطين مستبد و کودتاهای  خونین و سفید بوده است؛ اما آنچه  اخیراً اتفاق افتاد در نوع خود بی پیشینه  می‌باشد. در موجودیت  قوای متجاوز آمریکایی، رژیم دست نشانده‌شان، بعد از بيست سال سقوط نمود و رییس جمهوری که خود را با علاقه ‌مندی، سرقوماندان اعلی قوای مسلح می‌نامید، پا به فرار نهاد. قرار گزارش‌های سفارت روسیه در کابل، موصوف با همدستان  نزدیک اش با چار عراده موتر با مقدار هنگفت پول فرار نمود و مردم را در بی‌سرنوشتی رها نمود.

طالبان، در عین همان روز وارد ارگ ریاست جمهوری شدن و سایر مقامات دولتی، همه ناپدید شدن.

این رویداد، در گام نخست باعث سرافکندگی بزرگ برای دولت مردان، به‌اصطلاح مجاهدین، جنگ سالاران و بیروکرات‌های وارد شده از غرب و امریکا می‌باشد زیرا همین‌ها بودند که در این بیست سال، گاهی در هرم و زمانی در رأس قدرت قرار داشتند. همین‌ها بودند که در فساد گسترده، غصب زمین‌های دولتی، چپاول دارایی‌های عامه، معادن و گمرکات، فرار از قانون و بی امنیتی، باعث سقوط نظام، ظهور و برگشت مجدد طالبان گردیدند.

حالا تعدادشان با تجمع در پنجشیر، می‌خواهند به به‌اصطلاح «مقاومت دوم» جنگ را علیه طالبان آغاز نمایند. این جز ادامه خون ریزی، سوریه ساختن افغانستان و تکرار سناریوی بیست و پنج سال قبل چیزی دیگری نمی‌باشد.

ادامه خواندن سقوط کابل، تراژدی افغان‌ها چه کرده می‌توانیم! : میرعصمت الله سادات

بيرق سه رنگ ملى ميراث مشروطه خواهان ازاديخواه افغانستان !..: میرعبدالواحد سادات

با انفاذ نخستين قانون اساسى و تاسيس اولين دولت ملى در كشور ، پرچم سه رنگ ملى به اساس تصويب لويه جرگه توسط شاه امان اله فقيد ، اين شاخص ترين نماد استقلال ، ازادى و ترقى افغانستان برافراشته گرديد و طى قريب به اين یک قرن فقط در مقاطع بسيار كوتاه هميشه بيرق سه رنگ ملى احترام گرديده و رسميت داشته است . 

البته در دهه نود ميلادى و انارشى تنظيمى و استبداد طالبان ( دولت اسلامى و امارت اسلامى ) نيز درفش سه رنگ ملى وجود نداشت و متاسفانه بدون درس از گذشته عبرتناك  ،  تا كنون نيز عده يى از منسوبان انان ، سر دشمنى با بيرق سه رنگ ملى دارند و ميخواهند ، درفش تنظيمى و گروهى خود را 

ادامه خواندن بيرق سه رنگ ملى ميراث مشروطه خواهان ازاديخواه افغانستان !..: میرعبدالواحد سادات

معصوم استانکزی عامل اصلی سقوط  و نابودی اردوی ملی افغانستان ؟ : رازق مامون

عامل اصلی سقوط افغانستان و تسلیمی و نابودی اردوی ملی پولیس ملی امنیت کشور معصوم ستانکزی ریس هیت جمهوریت در قطر میباشد معصوم ستانکزی همه قوماندانان قول اردو‌ها و‌والیان را با اعضای ارشد طالبان د قطر تلیفونی هماهنگ نمودند تا بدون جنگ ولایات و قول اردو ها را تسلیم نماید 

همه قوماندانان قول اردو 

لوی درستیز احمد زی که به جنگ نمیرفت و از دفتر کارش بیرون نمیشد 

به جنرال گل نبی احمدزی وظیفه سپرده شد تا سه ولایت و سه قول اردو را تسلیم نماید سه ولایت پکتیا پکتیکاه خوست را و قول اردو ۲۰۳ تندر را جنرال گل نبی احمد زی در تفاهم با معصوم ستانکزی که پروگرام تسلیمی را از قطر هماهنگ مینمود تسلیم نمودند 

و برادرش خیال نبی احمد زی قوماندان قول اردو هرات را که با معصوم ستانکزی در قطر درتماس بود به طالبان تسلیم نمودند قوماندان قول اردو ۲۰۹ شاهین ولایت مزار جنرال ذبیح الله که با معصوم ستانکزی در قطر در تناس بود بدون جنگ به طالبان تسلیم نمودند 

والیان هرات ، قندهار ، هلمند ، غزنی ، ننگرهار ، لوگر ، فراه ، که با معصوم ستانکزی در قطر در تماس بودند بدون جنگ تسلیم طالبان نمودند 

ادامه خواندن معصوم استانکزی عامل اصلی سقوط  و نابودی اردوی ملی افغانستان ؟ : رازق مامون

رئیس جمهور روسیه می گوید که اوضاع افغانستان با امنیت ما ارتباط مستقیم دارد: ارسالی رحمت الله روند

پوتین: ما نمی‌خواهیم شبه نظامیان تحت پوشش پناهندگان از افغانستان وارد کشور ما شوند

رئیس‌جمهور روسیه امروز (یکشنبه، 22 اگست) گفت که ما نمی‌خواهیم شبه نظامیان تحت پوشش پناهندگان از افغانستان وارد روسیه شوند. به گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید که روسیه با استقرار پناهندگان از افغانستان در کشورهای آسیای میانه مخالف است، زیرا با استفاده از رژیم بدون ویزه، شبه نظامیان قادر خواهند بود به خاک فدراسیون روسیه نفوذ کنند.

وی در دیدار با نمایندگان حزب روسیه واحد گفت: هم اکنون درباره افغانستان صحبت شد؛ با امنیت ما ارتباط مستقیم دارد.

رئیس‌جمهور پوتین خاطرنشان کرد که کشورهای غربی «پیوسته موضوع استقرار پناهندگان افغانستان در کشورهای آسیای مرکزی را تا اخذ ویزه امریکا و دیگر کشورها مطرح می‌کنند».

ادامه خواندن رئیس جمهور روسیه می گوید که اوضاع افغانستان با امنیت ما ارتباط مستقیم دارد: ارسالی رحمت الله روند

فرود آوردن بیرق سه رنگ ملی افغانستان از تپه وزیر محمد اکبر خان غازی: ماریا دارو

ماجرای کنون  افغانستان  برمی گردد به  دشمنی  خاص دول  استعمارگر  و خاصیت  انتقام  جویانه  آن. 

 بطور  مثال ؛ پایین  کردن بزرگترین  بیرق  ملی  افغانستان  که تعریف از حوادث  تاریخی  کشور  میباشد و  بر  فراز  تپه  وزیر  محمد  اکبر  خان غازی  در  اهتزاز بود؛  در  اولین روز  حاکمیت  طالبان  در شهر کابل بتاریخ  ۲۵  اسد ۱۴۰۰ خورشیدی  یک  تصادف نیست ؛ بلکه  نمونه  از انتقام  گیری  انگلیس  توسط  نوکرانشان میباشد.  

وزیر محمد اکبر خان  غازی شخصیت  ملی  و وطن  دوست  کشور ما مکناتن  سر قوماندان  قوای  انگلیس  را در جنگ  اول  افغان  و انگلیس  (   ۱۸۳۸ الی  ۱۸۴۲ ) بقتل  رسانیده بود.

انگلیسیها  در زمانیکه  ابرقدرت  جهان بودند ؛ سه بار شکست خود را در برابر  کشور ما  تجربه  کرده بودند  و از یاد نبرده  است.

 در کتاب  بیدارگر عصر  چاپ  نخست اثر  استاد محترم  فضل الرحمن  فاضل درباره  انتقام  جویی  انگلیس  از مرحوم سید جمال الدین  افغانی ؛ در  صفحه ( ۲۱۲) از قول  محمود طرزی  چنین  نگاشته  است:«  …. زمانی که مریضی  سید جمال الدین  افغانی تشخیص  و عملیات  اولی  بطور  دقیق  انجام  گردید بعد از مدتی  دوباره  تکلم  کرده  می توانست ؛ اما در عملیات  دوم  داکتر  یهودی  نصف  زبانش  را قطع  کرد  و بعد از  سه  الی  چهار  روز  حیات  سید  نیز  به  انجام  رسید.

داکتر  یهودی  که  سید جمال الدین افغانی را  تحت  تداوی  قرار داده بود؛ از مقامات  که گماشته شده ؛ برای  قتل  سید وظیفه  دار بود.  وی را از  کشوری  به  کشوری  مانند  سایه  تعقیب  و به  عنوان یک  دوست با سید  خود را نزدیک  ساخته بود.  داکتر  بعد  از  انجام عملیات  به  سفارت  ایران در  ترکیه رفت  و از  آنجا  ناپدید  گردید. »

موضوع  قتل  سید  در مجله « الهلال »  چاپ قاهره  در اول  اپرایل  (۱۸۹۷) میلادی  منتشر  گردید ؛ مرحوم طرزی  مجله  مذکور  را در  ترکیه بدست آورده بود ؛   موضوع را در  روزنامه  سراج الاخبار  تحت  عنوان(  سدهء سید ) در کابل  (۱۳۹۷) ش به چاپ رسانید. این  موضوع  برای  آگاهی  مردم  افغانستان  خیلی  مهم  می باشد روی  همین  حساسیت  موضع را  جناب  محترم  استاد  فاضل  کلمه  به  کلمه  درج  کتاب  بیدارگر عصر  نموده  است .

در صفحه (۴۴۴)  کتاب  افغانستان  در مسیر تاریخ  جلد  اول  نوشته  مورخ و مبارز شهیر مرحوم  میر غلام  محمد  غبار  چنین  میخوانیم: 

« … روی هم رفته ماحصل سیاست  انگلیس  در  افغانستان این بود که  خواه به جنگ و اشغال  نظامی  و خواه  به  سیستم ولسلی  و خواه  به  تجزیه و تقسیم  و خواه  کنترول  توسط حکومات  افغانی؛ مملکت را  بشکل  پارچه پارچه  شده و ضعیف  و مجزا از  جهان و متروک  منزوی نگهدارند؛ استقلال  سیاسی  و ارتباط  او را با  دول  جهان  معدوم  نمایند؛ از  نشر  تمدن از فرهنگ   جدید  جلو گیری  کند؛ ملت را در  نفاق  و خانه  جنگی نگهدارد ؛ دولت  ها را  طرف  تنفر  مردم  قرار داده  مجبور  به  توسل بخود نماید. و در  عین  حال  کشور را با تبلیغات  وسیع  خود به صفت جهل و وحشت  و دزدی  و دروغگویی  به دنیا معرفی  کرده  و  هیچ  نوع  فضیلت  و افتخار تاریخی  برایش  نگذارد.

« مخرتربین  پالسی  انگلیس را در  افغانستان ؛ همانا کنترول  کشور به واسطه  امرای  آن  بود. زیرا در  صورت  استلای   مستقیم ؛ مردم  کشور  دشمن  خارجی  را  تشخیص  کرده  خط  السیر  خود را در برابر او  معین  کرده  می  توانستند. در  حالیکه  نفوذ  دشمن در زیر نقاب داخلی؛ این  خط السیر  را  مغشوش می ساخت. تخریبات  دوامدار  راه خود را  در بین  جامعه افغانستان گشاده  میرفت.

 « این طرح  انگلیس  در  اواخر  قرن  هجدهم ( دوره  شاه زمان ) تا  اوسط  قرن بیست ( ختم جنگ بین المللی  دوم)  چه در  عمل  نظامی  وچه  در  روش   سیاست  و پر و پاگند  بالاخره  با  اعمال  نفوذ  مخفی ؛ قدم به قدم  در  افغانستان  تطبیق  و تعقیب  گردید….. »

در  صفحه ۴۵۲  جلد اول  افغانستان در  مسیر  تاریخ ؛ مرحوم  غبار  می  نویسد: « و اما  فعالیت  جاسوسی  انگلیسی در  افغانستان  از  عملیات  نظامی  او شدیدتر  و موثر  تر  بود. دولت  های  افغانستان  در برابر جاسوسی  انگلیس  بکلی  خلع السلاح و عاجز  از  مدافعه  بود؛  زیرا  در  دولت  های  افغانستان  ادارات منظم  ضد  جاسوسی  وجود نداشت و آنچه  هم بود فقط  برای  نظارت و کنترول  مردم  داخلی  افغانستان بود  و بس .

ادامه خواندن فرود آوردن بیرق سه رنگ ملی افغانستان از تپه وزیر محمد اکبر خان غازی: ماریا دارو

رسوایی تاریخی امریکا و ناتو در افغانستان : دکتور علی احمد کریمی

فرارمخفیانه امریکا از افغانستان هژمونی این ابر قدرت را در جهان به چالش های جدید روبرو  گردانیده است و شاید مشروعیت امریکا را درحل مناقشات جهانی نیز سؤال برانگیز بگرداند. کارشناسان نظامی حملات برق آسای طالبان را در شهرهای بزرگ افعانستان بیانگر شکست دیپلماسی و فرار غیر مسئولانه امریکا  ارزیابی می نمایند ومعتقدند که امریکا درطولانی ترین جنگ اشتباه شوروی سابق را به شکل بد تر آن تکرار نمود.

هنوز تمام سربازان امریکا افعانستان را ترک نه کرده اند اما فجایع تکان دهنده بشری وارد شهرها وخانه های مردم بی دفاع ما در سرتاسر کشور  گردیده است.جای تعجب است ،که امریکا و ناتو باوجود این رسوایی و ناکامی بزرگ تاریخی باز هم درجنگ خبری با پخش گزارشهای دهشت افگن از طالبان حمایت می نماید . هوشدار تحلیل گران و صحنه سازان امریکا  پیرامون سقوط کابل بعد از شصت روز باعث تضعیف روحیه  سه صد هزار نیروهای نظامی وامنیتی افغانستان گردیده است که بدون مقاومت تجهیزات نظامی و شهرهای مهم را تسلیم  طالبان نمایند طبق نامه های تعدادی از افسران اردوی ملی، والی هاو مقامات نظامی و امنیتی شهرهای بزرگ مانند قندهار وهرات در اثر معامله های مرموز از ارگ قدرت را به طالبان واگذار وفرار می نمایند.

ادامه خواندن رسوایی تاریخی امریکا و ناتو در افغانستان : دکتور علی احمد کریمی

بحران افغانستان؛ ادامه هرج و مرج و تیراندازی در فرودگاه کابل: خالد افضلیار

بحران افغانستان؛ ادامه هرج و مرج و تیراندازی در فرودگاه کابلبراساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده صدای تیراندازی گسترده از فرودگاه کابل به گوش می‌رسد و در برخی از آنها مردم در حال فرار هستند.خبرگزاری فرانسه با تایید این خبر گفته که این تیراندازی‌ها از سوی نیروهای آمریکایی مستقر در فرودگاه صورت گرفته است. یک شاهد عینی به خبرگزاری فرانسه گفته که حجم تیراندازی نیروهای آمریکایی بسیار بالاست.در عین حال و به دنبال پیشروی گسترده طالبان در افغانستان و فرار آقای غنی از کابل، آمریکا و متحدانش در حال ترک کابل هستند، چین و روسیه گفته‌اند برنامه‌ای برای بستن سفارت‌خانه‌های شان در کابل ندارند.در دیگر تحولات افغانستان: خبرگزاری تسنیم در ایران گزارش کرده است که محمد اسماعیل خان، از رهبران جهادی افغانستان شب گذشته وارد مشهد شده است.

ادامه خواندن بحران افغانستان؛ ادامه هرج و مرج و تیراندازی در فرودگاه کابل: خالد افضلیار

شعار ها برای استفاده در گردهمایی ها و تظاهرات اروپا : سلیمان کبیر نوری

شعار ها به زبانهای فارسی- دری و انگلیسی آماده شده است

شعار ها به صورت مصور، با درج شماره، در رسانه های جمعی به دست نشر سپرده میشود

 هموطنان گرامی!

      کشور عزیز مان افغانستان در نتیجه ی یک توطیه بزرگ، شنیع و جنایتکارانه  از جانب به اصطلاح جامعه ی جهانی، به پاکستان تسلیم داده میشود. تجاوز آشکار پاکستان با صدور ده  ها هزار طالب مسلح به داخل افغانستان و چشم پوشی جامعه ی جهانی  و حمایت آشکار از بنیادگرایان و افراطیون اسلامی ( طالبان این بلک واتر ارتش پاکستان ) است. البته نقش و ماموریت حاکمیت اشغال(حامد کرزی- اشرف غنی این خاینین به مردم افغانستان) نیز درین پروسه بیشتر از همه فاجعه بار بوده است. 

ادامه خواندن شعار ها برای استفاده در گردهمایی ها و تظاهرات اروپا : سلیمان کبیر نوری